„Szerkesztő:Bennó/Címleírás” változatai közötti eltérés

:*Balogh Zoltán – Baranyi Éva – Békefi Dezső – Daróczy Judit: ''Hatóanyagok, készítmények, terápia: Fókuszban a diabetológia.'' Főszerk. Winkler Gábor. Budapest: Melinda. 2006.
:*Balogh Zoltán et al.: ''Hatóanyagok, készítmények, terápia: Fókuszban a diabetológia.'' Főszerk. Winkler Gábor. Budapest: Melinda. 2006.
 
Fontos szem előtt tartani, hogy mindig a címnegyedív és a kolofon irányadó a címleírás elkészítésekor. Azaz noha például egy tanulmánykötet esetében könnyen azonosíthatjuk a szerzők névsorát a kötetvégi tartalomjegyzék vagy az egyes tanulmányokat bevezető szerzőségi közlés alapján, csak abban az esetben jelöljük őket, ha a kiadó a címnegyedíven külön kiemelve is hozza a szerzőket.
 
:*<s>Égető Melinda et al.: ''Számadó: Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére.'' Szerk. Hála József et al. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete. 2001.</s>
:*''Számadó: Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére.'' Szerk. Hála József et al. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete. 2001.
 
A címleírás valamennyi elemére, így a személynevekre is érvényes szabály, hogy a címnegyedíven – és nem a borítón vagy a gerincen – jelölt írásmódot kell követnünk mindenféle rövidítés és a mellékjeles betűk módosítása nélkül (''Vojtech Zamarovský,'' és nem ''V. Zamarovský'' vagy ''Vojtech Zamarovsky).'' Ugyanez igaz a könyvben jelölt névsorrendre, amelynek a könyv nyelve szerinti névsorrendet kell tükröznie ''(Fügedi Erik,'' de idegen nyelvű könyv esetén ''Erik Fügedi).''