„Endrődi sortűz” változatai közötti eltérés

apológia ki. történeti-politikai helyzetértelmezés be. a cikk nem a csendőrségrő
(1935)
(apológia ki. történeti-politikai helyzetértelmezés be. a cikk nem a csendőrségrő)
Az '''endrődi sortűz''' [[1935]]. [[március 20.|március 20-án]] az akkoria [[Békés vármegye]]i Endrődön (ma: [[GyomaendrődEndrőd]], endrődi városrész)ön bekövetkezett tragikus esemény, amelynek nyolc halálos áldozata volt. Az ''endrődi sortűz'' fogalommá vált a későbbiekben: a [[Gömbös Gyula]] nevéhez kapcsolt erőszakos, terrorisztikus módszerek szinonimájává lett. A [[kommunizmus|kommunista]]-érában Gömböst emiatt is azonosították „[[fasizmus|fasisztaként]]”, vagy fasisztoid típusú politikusként. Nevezik a „választási gyűlés véres szétverésének”,<ref>[http://www.kommunista.net/hir/emlekek-horthy-demokracia kommunista.net]</ref>, a kormányterror megnyilvánulásának,<ref>[http://www.freedom.hu/IIvh/Emberek/Magyar/politikusok.htm Politikus életrajzok]</ref> az endrődi kisgazdagyűlés sortüzes feloszlatásának.<ref>[http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=14485 A Horthy-korszak csendőrsége]</ref> A valóság azonban egészen más volt: a tragédiát a [[csendőrség]] szigorú fegyverhasználati szabályai és egy elhibázott helyi döntés együttesen okozta, ahhoz nem volt köze a politikának.
 
Az [[1935-ös választások|1935. évi országgyűlési választási kampány]] alatt, március 20-án megtartandóEndrőd endrődifőterén [[Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt|kisgazdapárti]] kortesbeszédreválasztási gyűlésre gyülekeztek aza emberek.település Tehátlakói, nemhogy egy kisgazda-gyűlés volt, hanemmeghallgassák a kisgazdapártipárt képviselőjelöltjelöltjének választási beszédének meghallgatására került (volna) sorbeszédét. A képviselőjelölt azonban egy óránál többet késett a kezdés előre meghirdetett időpontjához képest., Ezérterre ahivatkozva helyiaz illetékes [[gyomai járás]]i [[főszolgabíró]] elrendelte a karhatalomként kirendelt csendőrségnek a gyűlés feloszlatását. A csendőrségcsendőrök természetesenfelszólították mindena ilyen jellegű összejövetelen jelen volt, ezértrésztvevőket a terület elhagyására a csendőrök szólították fel a résztvevőket, akik rendben meg is kezdték elvonulásukat. AEzalatt tragédiaazonban akkor kezdődött, amikormegérkezett a képviselőjelölt mégis megérkezett és meg akarta tartani beszédét, amitezt viszont a főszolgabíró nemtovábbra engedélyezett.sem Aengedélyezte, csendőrségnekés természetesenennek amegfelelően helyiutasította elöljáróa utasításátcsendőrséget. kellettAz követni,emiatt tehátkialakuló fenntartottáktumultusban a területcsendőrök kiürítésére- vonatkozóaz utasításukat.erre Avonatkozó kialakulószabályokat tumultusbankövetve egyesek- ütlegelnifegyverüket kezdtékhasználták a csendőrökettömeggel szemben, akikaminek fegyverhasználattal válaszoltak.következtében Hathat ember a helyszínen, kettő a kórházban később halt bele sebesüléseibe.<ref>Rubicon: ''Csendőrség a Horthy korszakban'', 18. old.</ref>
 
A tényekből következően amennyiben politikai indíttatást kell keresni, akkor azt csak a kormánypárti főszolgabíró intézkedéseibenintézkedéseit lehetmegalapozó megtalálni.kormányzati Sem Gömbös Gyulapolitikában, sema azválasztások őszabadságának igenkorlátozásában merev,lehet tekintélyelvű politikai álláspontja ebben az ügyben nem kerülhetett szóbamegtalálni. A csendőrség viszont az adott helyzetben nem tehetett mást. Ez a szervezetfegyverhasználatra avonatkozó rendkívül szigorú szabályainakszabályok köszönhettemiatt aztnem avolt hírnevét,döntési miszerint egész [[Európa|Európában]] az egyik leghatékonyabb rendvédelmi testület volt akkoribanhelyzetben.<ref>Rubicon: ''Magyar királyi csendőrség'', 7. old.</ref> A csendőrnek ugyanis mérlegelési lehetőség nélkül azonnal tüzelnie kellett, ha bármilyen támadás érte őt, vagy bajtársát., Ellenkezőellenkező esetben hadbíróság várt rá. Támadásként kellett értékelnie már azt is, ha megfogták a puskáját.<ref>Rubicon: ''Magyar királyi csendőrség'', 13. old.</ref>
 
Az endrődi sortűz tragikus esemény, amely azonban a későbbi értékelésekben megalapozatlan politikai felhangokat kapott. Mindenekelőtt azért, mert már saját korában (1935-ban) a választási kampányban ezt az incidenst az ellenzéki pártok a kormánypárt ellen használták fel.
 
== Jegyzetek ==