Főmenü megnyitása

Módosítások

a
#A névelőt abban az esetben, ha mássalhangzója hasonul – az ún. [[napbetűk]]kel kezdődő szavak előtt (ld. táblázat) –, magyarra hasonultan írjuk át (al-samsz helyett as-samsz).
#A névelő magánhangzóját klasszikus átiratban „a”-val írjuk át, modern nyelvjárási alakokban egyéb magánhangzó (többnyire „e”) is előfordulhat.
#Ha magánhangzó előzi meg a névelőt, a kiejtést tükrözendő a magyar átiratban sem tüntetjük fel a névelő nem ejtett magánhangzóját. Jelzése (pl. aposztróffal) nem szükséges. (Pl. AbúAbu l-Faradzs, dzúdzu l-hiddzsa.)
#A névelő tulajdonnév részeként sem írandó ki a szócikkek címében, ha egytagú kifejezés előtt áll. Ilyen esetben a szócikk bevezetőjében a névelős változat is feltüntetendő, a későbbiekben használata opcionális. (Al-Baszra városa pl. Baszra néven szerepel.)
 
45 732

szerkesztés