„Szabadalmi ügyvivő” változatai közötti eltérés

Kis történeti rész
(A szabadalmi ügyvivői működés szervezeti keretei)
(Kis történeti rész)
A '''szabadalmi ügyvivő''' megfelelő képzettségű személy, akinek a feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez hozzásegítse. Ennek során iparjogvédelmi ügyekben megbízás vagy kirendelés alapján [[jogi képviselet]]et lát el az illetékes bíróságok és más hatóságok előtt, beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat szerkeszt, valamint iparjogvédelmi ügyekben kutatásokat végez, szakvéleményt, tanácsot és tájékoztatást ad. [1. § (1) bek. ] <br> Ha iparjogvédelmi ügyben a fél számára kötelező a jogi képviselet, e követelménynek megfelel az is, ha a felet szabadalmi ügyvivő képviseli. [1. § (4) bek. ]
== A szabadalmi ügyvivői hivatás története Magyarországon ==
:Az 1995. évi szabadalmi ügyvivői törvény indokolása az alábbiakat tartalmazza:
"Magyarországon az 1870-es évektől kezdve jöttek létre irodák, amelyek szabadalmak "kieszközlésével" foglalkoztak.
Az önálló magyar szabadalmi rendszert megteremtő 1895. évi XXXVII. törvény az ügyvédeket és a szabadalmi ügyvivőket jogosította fel arra, hogy ügyfeleket képviseljenek a Szabadalmi Hivatal előtt.
A szabadalmi ügyvivők 1949-ig kizárólag magánirodákban működtek; 1900-ban hozták létre szakmai érdekvédelmi szervezetüket, a Magyar Hites Szabadalmi Ügyvivők Testületét, amely 1927-ben - a tagjaira kötelező - etikai határozatokat hozott.
Az 1949-ben létrehozott állami irodán kivül 1969-ben már csak néhány szabadalmi ügyvivő folytatta "megtűrt" magánpraxisát, akik 1970-től ügyvédi munkaközösségek alkalmazottaivá váltak. A szabadalmi ügyvivői magántevékenység jogi lehetőségét a jelenleg hatályos 5/1976. (III. 30.) MT rendelet szüntette meg, s elvben lehetővé tette ügyvivői munkaközösségek szervezését. 1969-től közösségi tevékenységüket a [[Magyar Iparjogvédelmi Egyesület]]en belül szervezett szabadalmi ügyvivői körben élesztették fel.
1990-es rendszerváltozás körüli időben a korábbi állami iroda gazdasági társasággá (kft-vé) alakult át, s az ügyvédi munkaközösségekből kivált szabadalmi ügyvivők szabadalmi ügyvivői munkaközösségeket alakítva folytatták működésüket."
 
 
== A szabadalmi ügyvivő által ellátható iparjogvédelmi ügyek ==
 
== ForrásForrások ==
* a többször módosított 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről
* Indokolás a szabadalmi ügyvivőkról szóló 1995. évi XXXII. törvényhez
 
{{csonk-jog}}
[[Kategória:Jog]]