„Sebestyén Géza (könyvtáros)” változatai közötti eltérés

bővítés
(bővítés)
Címke: HTML-sortörés
(bővítés)
{{építés alatt}}
'''Sebestyén Géza''' ([[BudapestNagyvárad]], [[1912]]. [[júniusmárcius 1014.]] – Budapest, [[1976]]. [[április 5.]]) könyvtáros, bibliográfus, az [[Országos Széchényi Könyvtár]] főigazgató-helyettese 1958 és 1976 között. Fia [[Sebestyén György]] (1946) könyvtáros, egyetemi tanár.
 
==Életútja==
AElemi és középiskolai tanulmányait [[Veszprém]]ben folytatta. Nyelvésznek készült, a [[Eötvös Loránd Tudományegyetem|Pázmány Péter Tudományegyetemen]] végzett magyar–német szakos tanárként 1936-ban. A következő tanévben a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként [[Bécs]]ben tanult, majd elvégezte a [[Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete]] egyéves könyvtárosképző tanfolyamát. 1939-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett általános nyelvészetből. Könyvtári gyakorlatát az [[Egyetemi Könyvtár (Eötvös Loránd Tudományegyetem)|Egyetemi Könyvtárban]] töltötte.
 
1937 és 1945 között az [[Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ]] munkatársa volt. 1944 végén átszökött a fronton, és a [[debrecen]]i [[Ideiglenes Nemzeti Kormány]] szakértőjeként működött. 1945-től 1949-ig a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Művelődéspolitikai, illetve Könyvtári Osztályát vezette, majd 1958-ig a [[Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem|műszaki egyetem]] könyvtárát igazgatta. 1952-től 1956-ig [[Könyvtár- és információtudomány|könyvtártant]] tanított az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén. 1958-ban az Országos Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettesévé nevezték ki, és posztját haláláig megőrizte. [[Jóború Magda]] kétéves távolléte idején főigazgatói jogkörök birtokában vezette az intézményt. 1959-ben megalapította a nemzeti könyvtár Könyvtári és Módszertani Központját.
 
Az [[Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács]] és a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Rendszer Magyar Tanácsának tagja, a Magyar Dokumentációs Szabványbizottság elnöke volt.
 
1974-ben [[Szabó Ervin-emlékérem]]mel tüntették ki.
 
==Munkássága==
 
Amikor 1959-ben döntés született az OSZK átköltöztetéséről a [[Budavári Palota|Budavári Palotába]], Sebestyén kapta feladatul a könyvtár megtervezését. E munka első szakasza 1962 márciusáig tartott. 1963-as, ''Az új Nemzeti Könyvtár működése'' című programjában három fő tevékenységi kört jelölt meg az intézmény számára. A hiányok visszamenőleges pótlása és az állomány fokozott védelme mellett az archivális feladatok közé sorolta a nemzeti könyvarchívum létrehozását és a nemzeti bibliográfia rendszerének kialakítását. Nyilvános könyvtári feladatként határozta meg az általános, szakosított, különgyűjteményi és speciális olvasótermek, a kutatókat kiszolgáló tudományos olvasótermek, kutató- és gépelőfülkék létrehozását, valamint a gyorsmásoló szolgálat felállítását. Az országos könyvtárügyi feladatok közé utalta a kötelespéldányok szétosztását, a könyvelosztást, a nemzetközi csere és a könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítását, a könyvtártudományi és módszertani problémákkal való foglalkozást. Nézete szerint a könyvtárnak három új funkciót kell majd ellátnia: a magyar irodalom és történelem szakkönyvtárává; tároló könyvtárként a ritkán használt irodalom begyűjtőjévé, megőrzőjévé és szolgáltatójává; végül reprezentatív elhelyezkedése, várható idegenforgalmi látványossággá válása révén a magyarországi írás- és könyvtörténet dokumentumainak kiállítójává kell válnia. Szorgalmazta a nemzeti könyvtárról szóló törvény előkészítését és kiadását. Javasolta, hogy az intézmény vegye fel a Magyar Nemzeti Könyvtár nevet, hogy így váljon fogalommá a nemzeti tudatban.
 
1972 és 1976 között a ''Könyvtári Figyelő'' főszerkesztője volt.
 
==Díjai, kitüntetései==
1954-ben megkapta a Szocialista Munkáért érdemérmet, 1971-ben a [[Magyar Szabványügyi Hivatal]] emlékplakettjét, 1972-ben a Munka Érdemrend arany fokozatát. 1974-ben [[Szabó Ervin-emlékérem]]mel tüntették ki.
 
==Emlékezete==
1986-ban a [[Magyar Könyvtárosok Egyesülete]] Sebestyén halálának tizedik és Sallai István születésének hetvenötödik évfordulója alkalmából emlékülést tartott az Országos Széchényi Könyvtár nagy előadótermében. 1997. február 13-án hat előadó idézte fel életét és munkásságát az intézményben szervezett emlékülésen.
 
Kéziratait és könyvtárát 1997 óta az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.
 
==Főbb művei==
===Felhasznált irodalom===
*Bereczky László: Sallai István és Sebestyén Géza – a felszabadulás utáni magyar könyvtárügy meghatározó képviselői. ''Könyvtáros,'' 1986. 9. sz. 509–511. o.
*[http://tortenet.oszk.hu/html/magyar/05foigazgatok/sebestyen.htm Életrajza az Országos Széchényi Könyvtár honlapján]
*Emlékülés a szocialista magyar könyvtárügy kiemelkedő képviselőiről. ''Könyvtáros,'' 1986. 9. sz. 508. o.
*Fügedi Péterné: Sebestyén Géza és a nemzeti könyvtári szolgáltatások. ''Könyvtáros,'' 1986. 9. sz. 512–517. o.
*Horváth Tibor: [http://epa.oszk.hu/01300/01367/00088/pdf/01konyvtarpolitika.pdf Két kézikönyv – két változás korszakában. A „Sallai–Sebestyén” és az új könyvtári kézikönyv.] ''Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,'' 1997. 4. sz. 10–15. o.
*Pajkossy György: [http://epa.niif.hu/01400/01464/00013/pdf/007-010.pdf Sebestyén Géza (1912–1976).] In ''Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1975–1975.'' Felelős szerk.: Németh Mária. Budapest, 1978, Országos Széchényi Könyvtár. 7–10. o.
*[http://epa.niif.hu/01400/01464/00013/pdf/011-016.pdf Sebestyén Géza irodalmi munkássága.] In ''Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1975–1975.'' Felelős szerk.: Németh Mária. Budapest, 1978, Országos Széchényi Könyvtár. 11–16. o.
*[http://epa.oszk.hu/01300/01367/00088/pdf/01konyvtarpolitika.pdf Sebestyén Géza emlékülés.] ''Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,'' 1997. 4. sz. 3. o.
*Somkuti Gabriella: Sebestyén Géza és a nemzeti könyvtári koncepció. ''Könyvtáros,'' 1986. 9. sz. 512–517. o.
*Sonnevend Péter: [http://epa.oszk.hu/01300/01367/00088/pdf/01konyvtarpolitika.pdf Kortársunk Sebestyén Géza.] ''Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,'' 1997. 4. sz. 5–10. o.
 
===További irodalom===
*P[ajkossy] Gy[örgy]: [http://epa.oszk.hu/00000/00021/00295/pdf/MKSZ_EPA00021_1976_92_03_295-309.pdf Sebestyén Géza (1912–1976).] ''[[Magyar Könyvszemle]],'' 1976. 3. sz. 295–296. o.
*''[[Révai nagy lexikona|Révai új lexikona]] XVI. (Rac–Sy).'' Főszerk.: Kollega Tarsoly István. Szekszárd, 2005, Babits. 612–613. o. ISBN 963-955-626-2
*Somkuti Gabriella: [http://epa.oszk.hu/01300/01367/00088/pdf/01konyvtarpolitika.pdf Sebestyén Géza rövid pályaképe.] ''Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,'' 1997. 4. sz. 3–5. o.
 
{{Az Országos Széchényi Könyvtár őrei és (fő)igazgatói}}
[[Kategória:Magyar bibliográfusok]]
[[Kategória:Magyar egyetemi, főiskolai oktatók]]
[[Kategória:Nagyváradiak]]