„Szerkesztővita:Dencey” változatai közötti eltérés

 
:Mindenképpen többet kellene olvasnod erről a korról, ha nem éltél még akkor. [http://elib.kkf.hu/edip/D_12066.pdf Magyarország és a Szovjet blokk kapcsolata] Kádár János a Szovjetunió és a Vörös Hadsereg segítségével hozta létre és tartotta hatalomban az MSZMP-t.– [[Szerkesztő:Dencey|Dencey]] <sup>[[Szerkesztővita:Dencey|vita]]</sup> 2010. szeptember 13., 18:48 (CEST)
::Dencey, szerintem nálad jóval alaposabban ismerem az adott kort, de mindegy :) Mindemellett: a fenti, általad hozott dokumentum ismételten nem támasztja alá, amit írsz, magáról az MSZMP-ről is mindössze az alábbiakat tartalmazza:
 
"Az 1956 októberi események a hazai MSZMP (Nagy Imre-féle) pártpolitikusaival elfogadtatták a parlamenti demokráciát. Ez csak nagyon rövid ideig hatott, hiszen Kádár János november 4-i visszatérésével az enyhülés jeleit még magvaiban elfojtották."
 
Keress rá a Vörös Hadsereg kifejezésre is. Van rá találat, bizony, abban az összefüggésben, amire fentebb már céloztam, ti. 1944-45-ös megszállás, és az azt követő "konszolidáció". 1947-1948-ig valóban voltak orosz járőrök a magyar utcákon, valóban hihető az, hogy a pártállam kialakulását, megszilárdulását a szovjet hadsereg tevőleges jelenléte is elősegítette. 1956-ban a szovjet hadsereg a forradalom leverésében vett részt, az azt követő konszolidációban már nem (ha szigorúan vesszük, az 1945-48 közti időszakban is csak eszköz volt, a politbüro irányította a kommunustákat akkor is). Nem véletlen, hogy a forradalom leverését nem követték az 1944-45-ös időszakra jellemző atrocitások, nem volt zabrálás, nők megerőszakolása, stb, hisz ekkor egy "baráti" országba jöttek "rendet csinálni", s a szovjet vezérkar a legszigorúbban megtiltott minden ilyesmit. Röviden, összefoglalva: 1956-ban nem volt megszállás (mivel már helyben voltak), s az MSZMP-t nem a VH "irányította", az 1956 utáni szocialista rend fenntartásában pedig a VH-nak már igen csekély, majdnem semmi szerepe nem volt (ha nem így lett volna, Hruscsov nem ajánlja fel Kádárnak a teljes csapatkivonást). A csapatok itteni állomásoztatását sokkal inkább geopolitikai szempontoknam köszönhetjük (közös határ Ausztriával, Olaszország viszonylagos közelsége, stb, egyébként az egyik harmadik világháborús tervben is ez szerepelt, ti. a magyar-szovjet egyesült sereg Ausztria keleti részén tör át az Olasz-Adria felé). [[User:Data Destroyer|Data Destroyer]]<sup>[[User vita:Data Destroyer|Mi fáj, gyere mesélj...]]</sup> 2010. szeptember 13., 19:56 (CEST)
55 886

szerkesztés