„Pusztay János” változatai közötti eltérés

a (bőv.)
 
== Önálló kötetben megjelent munkái közül==
====Nyelvészet====
*Az "ugor-török háború" után. - Gyorsuló idő. Magvető Kiadó, 1977
*Nyelvek bölcsőjénél. - Akadémiai Kiadó, Kérdőjel, Budapest, 1990
*Nyelvrokonság és nemzeti tudat. - Savaria University Press, Dissertationes Savarienses 5, Szombathely, 1995
*Nyelvével hal a nemzet. Az oroszországi finnugor népek jelene és jövője 11 pontban. - A Magyarságkutatás könyvtára XXVIII. Teleki Alapítvány, Budapest.
====Ismeretterjesztés====
*„Ha Én szólok, Észak beszél...” (Tanulmányok nyelvrokonaink népköltészetéről és hiedelemvilágáról). Pécs, 1988
*A szölkupok. - Savaria University Press, Minoritates mundi, Szombathely, 1994.