„Ithkuil nyelv” változatai közötti eltérés

a
kisebb formai javítások
a (kisebb formai javítások)
Az '''ithkuil''' egy mesterséges nyelv, [[John Quijada]] amerikai nyelvész alkotta meg [[1978]] és [[2004]] között.
Nyelvtana rendkívül bonyolult, fonémakészlete rendkívül gazdag, saját, grafikusan felépített írásrendszere van.
Alkotója szerint az [[a priori]] filozófiai és a logikai nyelvek egyfajta keresztezése, amely az
emberi gondolkodás és észlelés mélyebb szintű kifejezésére törekszik a lehető legtömörebb módon.
A Quijada eredeti nyelvtanában<ref name="sl2120">[http://www.ithkuil.net/ithkuil-intro.htm A Philosophical Design for a Hypothetical Language] – John Quijada ithkuil nyelvtana</ref> szereplő példák azt mutatják, hogy egy közlés valamilyen természetes nyelven történő megfogalmazása jelentősen hosszabb szöveget eredményez, mint az ithkuil nyelvű.
Quijada maga is úgy gondolta, hogy az általa alkotott nyelv túl összetett és szigorúan szabályos ahhoz, hogy természetes úton kifejlődhetett volna, de ennek ellenére ez egy emberek által elsajátítható nyelv, amely használható társalgásra vagy irodalmi kifejezésre. Ezidáig senki nem beszéli folyékonyan az ithkuilt, még maga Quijada sem.<ref name="sl2120" />
 
2004-ben<ref name="kozl">[http://www.computerra.ru/offline/2004/550/34762/ «Скорость мысли», Станислав Козловский] – (oroszul) ''A gondolat sebessége'', Sztanyiszlav Kozlovszkij, ''Computerra'', &#8470;26-27, jún. 20, 2004</ref> -
majd 2009-ben<ref name="gertelmann">[http://conlang.org/ithkuil_gertelman.pdf Ithkuil and its philosophical design] (oroszul), Mihail Gertelman, Kompyuterra (17(781)2009 p 12)</ref>
az ithkuil és az ilaks nyelvekről szóló cikkek jelentek meg a Computerra orosz nyelvű tudományos magazinban.
Az '''[[ilaks]]''' nyelv az ithkuil egy átdolgozott, későbbi változata.
 
== Nyelvtan ==
Az ithkuil lexika 3,600 lehetséges gyökszóból áll, de eddig csak kb. ezer gyök kapott meghatározott jelentést. A gyököket 2 mássalhangzói “radikális” alkotja, belőlük lexémák ezrei képezhetők a nyelv komplex morfofonológiai szabályai szerint;
ezek között lehetnek mássalhangzói és magánhangzói mutációk, szótaghangsúlyok és -tónusok eltolódásai, valamint toldalékok (affixumok).
 
A nominális és verbális formatívok változtathatók (flexióval) 3 tő (''stem''), 3 minta (''pattern''), 2 rendeltetés (''designation''), 9 konfiguráció, 4 társulás (''affiliation''), 4 perspektíva, 6 kiterjesztés (''extension''), 2 fókusz (''foci''), 4 kontextus (''context''), 2 lényeg (''essence'') és 81 [[eset]] használatával;
toldalékolhatók 153 affixummal, amelyek közül mindegyik 9 fokozatot vehet fel.
A verbális formatívokhoz ezenfelül járulhat még 7 illokúció (kb.: beszédaktus) és 7 konfláció (kb.: kombinálás, egyesítés).
A bővítmények két típusa ragozható 14 valencia, 6 verzió, 8 formátum, 37 deriváció, 30 modalitás, 4 szint, 9 érvényesség (''validation''), 9 fázis, 9 szankció, 32 aspektus, 8 (ige)mód, és 24 hajlam (''bias'') kifejezése céljából.
 
=== Alaktani példa ===
Az ''{{Unicode|iţkuîl}}'' elem egy a ''k-l'' gyökből képzett alak: ez a gyök szolgál minden, a nyelvvel kapcsolatos fogalom alapjául. A ''k-l'' jelentése közelítőleg “beszéd”, “hang”, v. akár “értelmezés”. Különböző morfológiai determinánsok kapcsolódnak hozzá:
<!-- Az 'ithkuil' szó a 'k-l' gyökből származtatott formatívum / képzett alak - szélesebb értelmében "beszéd", "kifejezés" vagy akár "interpretáció". A szóképzés több morfológiai determináns alkalmazásával történik: -->
Tehát az ''{{Unicode|iţkuîl}}'' fordítása a következő lehet: "egymást kiegészítő beszéd-elemek teljes, meghatározott, elképzelt rendszere", vagy egyszerűbben "kitalált nyelv".
 
=== Komplex példa ===
[[ImageFájl:Ithkuil pull uiqisx.png|frame|right|A mondat [[busztrofedon]] sorvezetésű saját (içtaîl) írással]]
 
'''Romanizált változat:''' {{unicode|Pull<small><sup>\</sup></small> uíqišx ma’wałg eřyaufënienˉ päţwïç auxë’yaļt xne’wïļta’şui tua kit ölla<small><sup>/</sup></small> yaqazmuiv li’yïrzişka’ p’amm<small><sup>/</sup></small> aìlo’wëčča šu’yehtaş}}
'''Angol fordítás:''' As our vehicle leaves the ground and plunges over the edge of the cliff toward the valley floor, I ponder whether it is possible that one might allege I am guilty of an act of moral failure, having failed to maintain a proper course along the roadway.
 
'''Magyar fordítás:''' Amint járművünk elhagyta a talajt és a szikla peremén átbucskázva a völgy feneke felé zuhant,
azon tűnődtem, vajon felróható-e nekem, hogy bűnös vagyok ama erkölcsi mulasztásban,
miszerint képtelen voltam tartani a helyes irányt az úttesten.
<br style="clear:both;" />
 
== Hangtan ==
Az ithkuil fonológiai rendszere 65 mássalhangzót és 17 magánhangzót tartalmaz. Ezek a hangok megtalálhatók különböző élő nyelvekben, mint pl. a [[csecsen nyelv|csecsen]] és [[abház nyelv|abház]].
 
=== Mássalhangzók ===
<!-- mássalhangzók táblázata -->
 
{| class="IPA wikitable"
! colspan=2 rowspan=2 |
! rowspan=2 | [[Labiális]]
! rowspan=2 | [[Dentális]]
! rowspan=2 | [[Veláris]]
! rowspan=2 | [[Uvuláris]]
! rowspan=2 | [[Faringális]]
! rowspan=2 | [[Glottális]]
|- align=center
! rowspan=4 | [[Zárhang]]
! <small>[[zöngés]]</small>
| b || d || || || || || ɟ || ɡ || ɢ || ||
|- align=center
! <small>[[zöngétlen]]</small>
|- align=center
! <small>[[hehezetes]]</small>
| pʰ || tʰ || || || || || cʰ || kʰ || qʰ || ||
|- align=center
! <small>[[ejektív]]</small>
| pʼ || tʼ || || || || || cʼ || kʼ || qʼ || ||
|- align=center
! rowspan=4|[[Affrikáta]]
! rowspan=2|[[Réshang]]
! <small>zöngés</small>
| v || ð || z || || ʐ || ʒ || ʝ || ɣ || || ||
|- align=center
! <small>zöngétlen</small>
A {{IPA|/j w/}} kivételével minden mássalhangzó kettőzhető; kettőzéskor a {{IPA|/h/}} kiejtése bidentális réshang: /hː/, valamint a {{IPA|/ɽ/}} kiejtése alveoláris pergőhang (azaz [r]).
 
=== Magánhangzók ===
 
{| class="wikitable"
<!-- hangtan kész -->
 
== Jegyzetek ==
<references />
 
131 512

szerkesztés