„1910 a jogalkotásban” változatai közötti eltérés

1910 törvényei - kész
(1910 a jogalkotásban, a kezdet)
 
(1910 törvényei - kész)
== Magyarország ==
=== Törvények (Forrás:[[Corpus Juris Hungarici]]) ===
*'''1910. évi I. törvénycikk''' Az ujonczlétszámnak az 1910. évre való megállapitása tárgyában
*'''1910. évi II. törvénycikk''' Az 1910. évre kiállitandó ujonczok megajánlásáról
*'''1910. évi III. törvénycikk''' Az 1910. évben viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról
*'''1910. évi IV. törvénycikk''' Több állami beruházás költségeinek fedezéséről, a kamatozó állami pénztárjegyek beváltásáról és a pénztári készletek kiegészitéséről
*'''1910. évi IV. törvénycikk'''
*'''1910. évi V. törvénycikk''' A Romániával 1893. évi deczember hó 21/9-én kötött kereskedelmi egyezményhez tartozó, 1909. évi április hó 23/10-én kötött pótszerződés beczikkelyezéséről
*'''1910. évi V. törvénycikk'''
*'''1910. évi VI. törvénycikk''' A legeltetési forgalom megtiltásáról
*'''1910. évi VII. törvénycikk''' A konzuli biráskodás szabályozásáról szóló 1891:XXXI. tc. hatályának ujabb meghosszabbitásáról
*'''1910. évi VIII. törvénycikk''' Az 1910. évi népszámlálásról
*'''1910. évi IX. törvénycikk''' A közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt Paraguay köztársasággal Buenos-Airesben 1907. évi október hó 16. napján kötött államszerződés becikkelyezéséről
*'''1910. évi IX. törvénycikk'''
*'''1910. évi X. törvénycikk''' Az Ethiopiával 1905. évi márczius hó 21-én kötött kereskedelmi szerződés beczikkelyezéséről
*'''1910. évi XI. törvénycikk''' A jászapáti-vámosgyörki helyi érdekü vasut engedélyezése és az ujszász-jászapátii helyi érdekü vasuttal való egyesitése tárgyában
*'''1910. évi XI. törvénycikk'''
*'''1910. évi XII. törvénycikk''' Az aradi és csanádi egyesült vasutak engedélytartamának, valamint adó- és illetékmentessége lejárati idejének egységesitése tárgyában
*'''1910. évi XII. törvénycikk'''
*'''1910. évi XIII. törvénycikk''' A nagybélicz-privigyei helyi érdekü vasut részvénytársaság engedélyokiratának és engedélyokirati függelékének egyesitése tárgyában
*'''1910. évi XIV. törvénycikk''' A losonczvidéki helyi érdekü vasut részvénytársaság engedélyokiratának és engedélyokirati függelékének egyesitése tárgyában
*'''1910. évi XV. törvénycikk''' A pécs-bátaszéki helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában
*'''1910. évi XVI. törvénycikk''' A debreczen-nagyváradi helyi érdekü vasutvonal engedélyezése tárgyában
*'''1910. évi XVII. törvénycikk''' Az eszék-vinkovczei helyi érdekü vasutvonal engedélyezése tárgyában
*'''1910. évi XVIII. törvénycikk''' Az arad-hegyaljai helyi érdekü motoros vasut arad-pankotai fővonalából kiágazólag az arad-csanádi egyesült vasutak Világos állomásához vezető összekötő vonal engedélyezése tárgyában
*'''1910. évi XVIII. törvénycikk'''
*'''1910. évi XIX. törvénycikk''' Az 1911. év első négy hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról
*'''1910. évi XX. törvénycikk''' Az Adria m. kir. tengerhajózási részvénytársasággal kötött egyezmény beczikkelyezéséről
*'''1910. évi XXI. törvénycikk''' A kir. biróságok és ügyészségek tagjainak az igazságügyministeriumban való ideiglenes alkalmazhatásáról szóló 1899:XLVIII. törvénycikk hatályának további meghosszabbitásáról
*'''1910. évi XXI. törvénycikk'''
*'''1910. évi XXII. törvénycikk'''
*'''1910. évi XXIII. törvénycikk'''
*'''1910. évi XXIV. törvénycikk'''
*'''1910. évi XXV. törvénycikk'''
 
== Forrás ==