„1873 a jogalkotásban” változatai közötti eltérés

→‎Törvények: - XL-ig. Kész
(→‎Törvények: -XXXIV-ig)
(→‎Törvények: - XL-ig. Kész)
*'''1873. évi XXXIII. törvénycikk''' Százötvenhárom millió o. é. ezüst forintig terjedhető államkölcsönről
*'''1873. évi XXXIV. törvénycikk''' A Magyarország, és Horvát-Szlavon- és Dalmátországok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlitése iránt létrejött, az 1868. évi XXX. tc. által beczikkelyezett egyezmény némely szakaszainak módositásáról, illetőleg kiegészitéséről
*'''1873. évi XXXV. törvénycikk''' Az 1874. évi államköltségvetésről
*'''1873. évi XXXVI. törvénycikk''' A honvéd-zászlóaljak szaporitása tárgyában
*'''1873. évi XXXVII. törvénycikk''' A magyar korona országaira eső hadjutaléknak a határőrvidék hátralévő részének, jelesen az 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. és 11. számu határőrségi ezredek területének polgárositása folytán való megállapitásáról, illetőleg az 1872:XXXV. tc. módositásáról
*'''1873. évi XXXVIII. törvénycikk''' A magyar sorhadi csapatokhoz és hadi tengerészethez 1874. évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában
*'''1873. évi XXXIX. törvénycikk''' A pénzügyekre vonatkozó jogi szabályok érvényben hagyásáról
*'''1873. évi XL. törvénycikk''' A gömöri iparvasutak költségtöbbletének fedezése iránt
 
== Forrás ==