„Szociáldemokrácia” változatai közötti eltérés

== A szociáldemokrácia ma ==
A mai szociáldemokraták elfogadják az európai kapitalista rendszert (un. "szociális állam") és a demokratikus államstruktúrákat. A kommunizmust, a neokapitalizmust, a globalizmust egymáshoz is hasonlatos utópiának tekintik, illetve az európai gazdasági-politikai modellnek a sikerességét, és - a mai civilizációs szintünkön - annak kizárólagos élhetőségét hírdetik.
A szocializmus eszméi közül - sok más mellett - az állam által garantált jóléti ellátórendszerek fejlesztését, a szolidaritást, az egyenlőtlenségek csökkentését, újabban – a mai »harmadik út« nevű irányzatban – az esélyteremtő állam kialakítását helyezik előtérbe.
 
A modernmai, létező európai szociáldemokrácia egyetért azzal, hogy a gazdasági növekedés a jólét - egyik- szükséges feltétele, ezért támogatja a "szociális piacgazdaság" fejlődését és abban a túlsúlyba került magánérdekeket háttérbe szorító reformját.
 
A "modern" - és az autentikussal, az eredetivel gyakran össze kevert - szociáldemokrácia tudományos alapjait A. Giddens angol szociológus alkotta meg, de ez a teoria mára alapjaiban megbukott., A "modern" szociáldemokrácia alatt ezért ma már nem a neoliberális viszonyokhoz való - általa hírdetett - alkalmazkodástelvetették, hanemképviselőit a fejlett termelési, és technikai kulturát is számba vevő autentikus baloldalihelyi gondolatiságotpártok értjükmenesztették.
A "modern" szociáldemokrácia alatt ezért ma már nem a neoliberális viszonyokhoz való - általa hirdetett - alkalmazkodást, hanem a fejlett termelési, és technikai kultúrát is számba vevő autentikus baloldali gondolatiságot értjük.
 
A szociáldemokrata pártok nemzetközi gyűjtőszervezete a [[Szocialista Internacionálé]]. Az [[Európai parlament]]- ben is jelen vannak, képviselőik (pontosabban az egyes helyi szociáldemokrata pártok színeiben bejutott képviselők) az [[Európai Szocialisták Pártja]] frakciójában foglalnak helyet. Magyar szociáldemokrata képviselő jelenleg nincs jelen ezeken a fórumkonfórumokon.
 
Érdekes: a Kínai gazdaság tendenciózus növekedése mögött felsejlik az '50-es évek európai szociáldemokráciájának szellemisége. Egyes szakértők a szociáldemokrácia egy irányzatával, az un. "ausztromarxista" gazdaságfilozófiával társítják a jelenlegi kínai állam törekvéseit, ami viszont már semmilyen összefüggésben sem áll a kommunizmussal, vagy az Európában, a "keleti blokkban" uralkodott viszonyokkal. Mások szerint lehet hogy Kína lesz a világelső a tiszta szociáldemokrácia megvalósításában, - ehhez már csak a jogállamiság bevezetése terén kellene bizonyos lépéseket tennie. Akkor viszont a szociáldemokrata eszmeiség bizonyosan a "világ ura" lesz...
 
== Külső hivatkozások ==
Névtelen felhasználó