Gothika

Csatlakozott ekkor: 2006. augusztus 22.
nincs szerkesztési összefoglaló
 
== Szerkesztések ==
 
===Filozófia===
 
:'''[[Portál:Filozófia|Filozófiaportál]]''', [[Ismeretelmélet]], [[Tudományfilozófia]], [[Ind filozófia]], [[Kínai filozófia]], [[Szabad akarat]] (fil. rész), [[Esztétika]] (részben), [[Politikafilozófia]], [[Püthagoreusok]], [[Etika (filozófia)]], [[A filozófia története]], [[Filozófia]] (teljes átírás), [[Német idealizmus]], [[Patrisztika]], [[Zsidó filozófia]], [[Occam borotvája]] (részben), [[Arab filozófia]], [[A metafizika története]], [[Preszókratikus filozófia]](részben), [[Nominalizmus]], [[Az orphikusok]], [[Eleai iskola]], [[Kürenei hedonizmus]], [[Posztparmenideánus filozófia]], [[Görög atomizmus]], [[Nyelvfilozófia]], [[Fenomenológia]], [[Milétoszi iskola]], [[Metafizika]] (teljes átírás), [[Monizmus]], [[A létező]], [[Ontológia]], [[Individuum]] (teljes átírás), [[Tabula rasa]] (teljes átírás), [[Arisztoteliánusok]], [[„Harmadik ember”-érv]], [[Diairetikus módszer]], [[Aporia]], [[Barlanghasonlat]], [[Vonalhasonlat]], [[Hellenisztikus filozófia]].
 
::'''SzemélyekSzerzők'''
:[[Ludwig Wittgenstein]], [[Baruch Spinoza]], [[Arthur Schopenhauer]], [[David Hume]], [[Emil Cioran]], [[Ioan Slavici]], [[Szent Ágoston]] (teljes átírás), [[Friedrich Nietzsche]], [[John Locke]], [[Gottfried Wilhelm Leibniz]], [[Órigenész]](részben), [[Steiger Kornél]](életrajz) [[Tatár György]], [[Hésziodosz]] (A'' hésziodoszi örökség'' rész), [[Empedoklész]], [[Kolophóni Xenophanész]], [[Démokritosz]][[Kép:Article.gif|15px]], [[Apollóniai Diogenész]], [[Arkhütasz]], [[Arisztipposz]], [[Feuerbach]], [[Eckhart mester]], [[Geréby György]], [[Ancsel Éva]], [[Alexander Bernát]], [[John Stuart Mill]] (részben), [[Epikurosz]] (részben), [[Lao-ce]], [[De Sade márki]] (teljes átírás), [[Jerry Alan Fodor]], [[Descartes]] (teljes átírás), [ [[Martin Heidegger]], [[Thomas Hobbes]], [[Søren Aabye Kierkegaard]], [[Albert Camus]] (részlet), [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel]] (részlet), [[Lakatos Imre]](részben), [[Moritz Schlick]] (részlet), [[Anaxagorász]], [[Pürrhon]](részben), [[Robert Grosseteste]], [[William Ockham]], [[Aquinói Szent Tamás]] (részek), [[Francisco Suárez]], [[Heloïse]], [[Avicenna]], [[Gilbert Ryle]], [[Abú Naszr Muhammad al-Fárábí|al-Fárábí]], [[Al-Ghazáli]], [[Hilary Putnam]], [[Saadia Gaon]], [[Moses Maimonides]], [[Ludassy Mária]], [[Bodnár M. István]], [[Leukipposz]](részben), [[Benjamin Constant]], [[Immanuel Kant]], [[Melisszosz]], [[Apollóniai Diogenész]], [[Alkmaión (filozófus)]], [[Epheszoszi Hérakleitosz]] (teljes átírás), [[Karl Jaspers]], [[Alfred North Whitehead]] (bővítés), [[Annikerisz]] (teljes átírás), [[Platón]] (újraírás), [[Hermann Alexander Diels]], [[Prótagorasz]], [[eleai Zénón]],‎ [[phleiúszi Timón]], [[Anaximandrosz]], [[Plótinosz]].
 
::'''Művekről'''
:[[Euthüphron]], [[Lüszisz (dialógus)]], [[Szofista]], [[Menon]], [[Upanisádok]], [[Timaiosz (dialógus)]], [[Phaidón (dialógus)]], [[Philébosz (dialógus)]], [[Gorgiász (dialógus)]], [[Frege nyelvfilozófiája]], [[Kierkegaard filozófiája]], [[Szent Ágoston tanítása Istenről]], [[Szent Ágoston tanítása a szabad akaratról]], [[Szent Ágoston tanítása a világ teremtéséről]], [[Tao Te King]], [[Szókratész védőbeszéde]], [[Szofista (Dialógus)]], [[Állam (dialógus)]], [[Kisebbik Hippiasz]], [[Arisztotelész etikája]], [[Arisztotelész metafizikája]], [[Kritón (dialógus)]], [[Theaitétosz (dialógus)]]
 
===Mindenféle más téma===
:[[Milétosz]], [[Edith Piaf]],[[Artemisz temploma Epheszoszban]], [[A világ hét csodája]] (részben), [[Salamon jeruzsálemi temploma]], [[Alexandriai világítótorony]], [[Rodoszi Kolosszus]], [[Mágia]], [[Piercing]], [[Golden Gate-híd]], [[Tádzs Mahal]], [[A kínai Nagy Fal]], [[Akropolisz]], [[Sarki fény]] (részlet), [[Brassó]] (részben), [[A törcsvári kastély]], [[Aranyművesek bástyája]], [[Szíjjártók bástyája]], [[Katalin-kapu]], [[Bolgárszegi-kapu]], [[Klepszüdra]], [[Nyírő József]], [[Pezsgő]], [[Dodona]], [[Tacitus]] (részben), [[Sir Edward Burnett Tylor]], [[Tóthpál Dániel]], [[Bencze Mihály]], [[Mekka]], [[Ptolemaiosz világtérképe]], [[Srinivasa Ramanujan]] (a matematikai rész [[User:Kope]] munkája), [[Piri reisz]], [[Antikytherai mechanizmus]], [[Nekropolisz]], [[Szigetvilág]], [[Démon]], [[Tarot]], [[Alexandriai könyvtár]], [[Kristálykoponyák]], [[Dubraviczky Simon]], [[Reichensteini Müller Ferenc József]],‎ [[Zyklon–B]] (részben), [[Richard August Carl Emil Erlenmeyer]], [[A magyarországi zsidók története]], [[Zsidó holokauszt Magyarországon]] (részben), [[George Byron]] (jelentős bővítés), [[Mary Shelley]], [[Percy Bysshe Shelley]], [[Kanada-kommandó]], [[Gázkamra]], [[Portál:Ókori irodalom]], [[Ion Creangă]], [[Mihai Eminescu]] (részben), [[Wikihírek]], [[Tulipán]] (csonk), [[Eső előtt]], [[Souk Ahras]], [[Emancipáció]], [[Hughes Felicité Robert de Lamennais‎]] (Pallasból), [[George Sand]] (Pallasból), [[Saint-Simonizmus]] (Pallasból), [[Medvecukor]], [[Cellini sótartója]], [[Tony Gatlif]], [[Dante Purgatóriuma]], [[Dante Pokla]], [[Hippokratész]]] ‎ (bővítés), [[James Buchanan]], [[Euripidész]], [[Dante Alighieri]].
 
=== Vallás ===
#Sohase használj passzív mondatszerkezetet, ha használhatsz aktívat.
#A rövidebb mondatok és bekezdések jobbak. Ha ki tudsz hagyni egy szót a mondatból, akkor hagyd ki.
#A rövidebb szó jobb választás. Sohase használj hosszú szótszavat, ha van helyette rövidebb.
#Ne zavard meg az olvasódat ismeretlen szavakkal. Soha ne használj idegen szavakat, tudományos zsargont, ha tudsz helyette hétköznapi szót.
#Soha ne használj klisé metaforákat, vagy más beszédben használt ködösítő figurákat. Légy igényes és eredeti. Különben elveszted az olvasóid bizalmát.
 
== Személyes dolgok ==
*Ami még elmondható rólam (<small>szám szerint növekvő sorrendben</small>): van egy férjem, két egyetemi diplomám (egy [[ELTE|ELTE-BTK]]-n szerzett okleveles [[filozófia]] szakos bölcsész (MA) és egy a [[Budapesti Corvinus Egyetem|Corvinusos]] posztgraduális képzésbenképzés keretében szerzett, közszolgálati[[:Kategória:Emberi személyügyierőforrás szakértőmenedzsment|HR]]-es) és három gyermekem {{)}}.
*Wikipédia szerkesztésben, egyéb elfoglaltságok (család, munka, lustaság, alacsony ingerküszöb, dilettantizmus allergia) miatt, ritkán előforduló példány vagyok.
*Szakdolgozataim elérhetők [http://www.scribd.com/doc/33535641/A-zsakmanyrendszer-tortenete-az-USA-ban itt] és [http://www.scribd.com/doc/33630972/A-parmenideszi-abszolut-monizmus-okozta-problemak-feloldasa-Empedokesz-es-Anaxagorasz-filozofiajaban itt].