„Gyulai Pál (történetíró)” változatai közötti eltérés

a
nincs szerkesztési összefoglaló
a
a
* Tanácsi Tükör, az az, N. Gyulai Palnak eszes, okos, tanacsos, Oktato Levele, Mellyet Ama nagy emlekezetű Meltoságos Erdélyi Fejedelem és Felséges Lengyel Király Bathori Istvánnak szeginy leginyből lött belső Tanács híve irt, Tanacsi Tükörűl, Sibrik Györgynek, Varadi Fő Kapitannak, Lengyelországi Nipoloinczről, tisztiben hiven és dicseretesen valo el-járására. An. 1585. die 29. Aug. Prov. 12. v. 15 Qui auscultat consilio, Sapiens est. Prov. 27. v. 9. Miképpen a kenet és jó illat meg vidamittya az elmét; ugy mindent az ő baráttyának édes Tanacsa inkáb meg-vidámit, hogy nem mint az ő tulajdon tanácsa. Szeben, 1663. (Gyulai Pálnak ezt az eredetileg latinul írt levelét [[Idősebb Csepregi Turkovitz Mihály|Csepregi Turkovics Mihály]] fordította magyarra, mint az előbeszédből kitetszik. [[Bethlen Farkas (kancellár)|Bethlen Farkas]] közli Consilii Speculum című tört. munkájában; XVIII. századbeli másolata megvan a m. múzeumi kézirattárban); az Erdélyi Múzeum (1815. II. 140.), a Felsőmagyarországi Minerva (1832. 442.) és a Honművész (1835. 90-93. sz.) is közölte.
 
== HivatkozásokJegyzetek ==
{{források}}
 
== ForrásokFelhasznált források ==
* '''Benkő 1999:''' {{TrSpec|11}}
* '''Horn 2009:''' {{CitLib | aut = Horn Ildikó | tit = Hit és hatalom | subtit = Az erdélyi unitárius nemesség 16. századi története | loc = Budapest | red = Balassi | ann = 2009 | pag = 249–256 | isbn = 978 963 506 793 0}}
* '''ÚMIL 2000:''' {{ÚMIL|21|798}}
 
== TovábbiAjánlott irodalomforrások ==
* {{CitLib | tit = Erdélyország történetei tára egykorú s magyar nyelven készített történet- iratok-, levelek-, országgyűlési végzések- és törvényczikkelyekből. Első kötet 1540 – 1600 | ass = Kiadják Gróf Kemény József és Nagyajtai Kovács István | loc = Kolozsvár | red = Barra Gábor | ann = 1837}}
* {{CitPer | aut = Gárdonyi Albert | tit = Abafáji Gyulay Pál | per = Századok | ann = 1906 | pag = 894–910}}