Főmenü megnyitása

Módosítások

a
A [[Székelyudvarhely]]i [[Református]] Kollégium a város Főterén épült föl [[1780]] és [[1781]] között két részre osztva az egykori Piacteret : az Alsó-Piactérre (az egykori Batthyány térre, a mai Szabadság térre) és a Felső-Piactérre (az egykori Deák térre, a későbbi Gabonapiacra avagy a ''Patkó''ra, a mai Márton Áron térre). A kollégium építtetője [[Baczkamadarasi Kis Gergely]] ([[1737]]-[[1787]]), a neves rektor-professzor volt, akinek ''KG'' monogramja a főtéri Református Templom nyugatra néző cserépfedelén olvasható az ''1781''-es évszám kíséretében.
==Története==
[[Apafi Mihály]] erdélyi fejedelem kancellárja hagyatéklevelet írt : ''„Én [[Bethlen János (főispán)|Bethlen János]] szemem elött viselvén, hogy az [[Isten]] a világi mulandó jókban csak sáfárrá tett, [[keresztyén]] kötelességünk akarván vékony tehetségem szerént felelni, testamentumomban hattam volt az udvarhelyi orthodoxa scolának 1000 aranyat...”''
Az alapítványt nemsokára megerősíti a fejedelem, majd pedig a nagyenyedi Zsinat.
[[1670]]-ben a protestáns erdélyi főnemesség képviselõje, gróf Bethlen János, a [[frankfurt]]i egyetem végzettje, Erdély kancellárja, [[Udvarhelyszék]] főkapitánya ezer aranyat adományozott a székelyudvarhelyi triviális (elemi fokú) iskola gimnáziumi rangra emelésére. Ugyanakkor természetbeni juttatások adományozásával (majorsággal, búzával) is segítette az új középiskolát. A Kollégium társalapítójának tekinthető gróf Bethlen János fia, gróf [[Bethlen Miklós]] is, aki az intézmény „Bethlen-adományból” kialakuló könyvtárát jelentősen kibővítette. Bethlen János és Miklós dolgozták ki a Kollégium alapszabályzatát is, amelyet ''XI Canon''ba foglaltak össze.
Az 1670 és [[1900]] közötti időszakban a Kollégium 43 gondnokából 15 személy a kollégium-alapító [[Bethlen család]] tagja, a 43. gondnok pedig [[Ugron János]] főnemes, [[Udvarhely vármegye]] alispánja volt.
[[1716]]-ban gróf [[Bethlen Dávid]] „''ajándékozott egy nagy pecsétnyomót a kollégium számára, amelynek lapján egy rózsabokor van bevésve és körül e szavak : „Per spinas ad rosas''”. ''Ezeket köríti egy szájában könyvet tartó kígyó, s kereken ez írat van : Sigillum gymnazii ref. Bethleniano - Udvarhlyjensis.”
A Kollégium másik jelentős gondnoka id. gróf [[Bethlen János]], aki [[1848]]-ban a székelység egyik vezéregyénisége volt.
 
==A kollégium híres rektorai, igazgatói, tanárai==