„François de La Rochefoucauld” változatai közötti eltérés

múlt idő, linkek
a (Kékítés)
(múlt idő, linkek)
 
[[Fájl:Astree N0119168 JPEG 2 2DM.jpg|280px|thumb|<center>A L’Astrée első kötetének 1612-es kiadása</center>]]
La Rochefoucauld élete kora ifjúságától haláláig a fizikai és szellemi kalandok szakadatlan sorozata volt: 15 éves sincskor még, amikorelőtt megnősülmegnősült, házasságából nyolc gyermeke – öt fia és három lánya – születikszületett, 16 éves korában már [[Itália|Itáliában]] katonáskodikkatonáskodott, 22 évesen szeretője leszlett a 35 éves Chevreuse hercegnőnek, a királyi udvar intrikáiba bonyolódikbonyolódott, szembefordulszembefordult [[Armand Jean du Plessis de Richelieu|Richelieu bíboros]] bíborossalfőminiszterrel, kegyvesztettkegyvesztetté leszvált, a [[Bastille]]-t is megjárja,megjárta. szabadulásaSzabadulása után ismét katonai és politikai kalandok sora következikkövetkezett, nem egyszer megsebesülmegsebesült, testi-lelki kapcsolatba kerülkerült a század sok hírességével: Longueville hercegnővel (aki gyermeket is szülszült neki) és [[Madame de Lafayette]]-tel, a ma is olvasott ''Princesse de Clèves'' (Clèves hercegnő) írójával,. aA ''[[Fronde]]''-ban együtt harcolharcolt [[Condé]] herceggel, [[Jean de La Fontaine|La Fontaine]] két meséjét is neki dedikálja, sdedikálta. halálaHalála előtt [[Bossuet]]-től kapja az [[utolsó kenet]]et [[Jacques-Bénigne Bossuet|Bossuet]]-től kapta, akit a franciák nemcsak [[XV. Lajos francia király|XV. Lajos király]] nevelőjeként, hanem jelentős egyházi íróként is számon tartanak...
===Gyermekkora és ifjúsága===
[[Fájl:Madame de La Fayette.png|280px|thumb|<center>Madame de Lafayette</center>]]
 
1635-ben a spanyolok ellen harcolharcolt önkéntesként, de a hadjárat végén, Párizsba való visszatérésekor a király környezetének nem tetsző kijelentéseket tesztett, amiértezért száműzikszáműzték XIII. Lajos udvarából. Ekkor a szintén száműzött apjához megyutazott, [[Angoulême]] környékén lévőfekvő birtokukra, Verteuil-be, sés a kegyvesztettség keserűségét azzal enyhítienyhítette, hogy szerelmi kapcsolatra léplépett a királyné környezetéhez tartozó befolyásos, de akkor éppen [[Tours]] városába száműzött Chevreuse hercegnővel, aki nála 13 évvel volt idősebb nála.
 
Katonai és szerelmi kalandjai közepette is szorgalmasan gondoskodikgondoskodott utódai nemzéséről: 1635-ben megszületikmegszületett második fia, 1637-ben első, 1638-ban második, 1641-ben harmadik lányaleánya, 1642-ben harmadik, 1646-ben negyedik, 1655-ben pedig utolsó, ötödik fia.
 
1637-ben apját visszafogadjavisszafogadta kegyeibe a király, s vele együtt La Rochefoucauld is visszatérvisszatérhetett a királyi udvarba. Itt hamarosan intrikákba keveredikkeveredett: a nagy hatalmú [[Armand Jean du Plessis de Richelieu|Richelieu bíborossalbíboros]]sal feszült viszonyban lévőálló királynét[[Ausztriai Anna francia királyné|Anna királyné]]t [[Brüsszel]]be akarjaakarta menekíteni;. terveTerve kudarcot vallvallott, bűnösnek találjáktalálták, s egy hétre a [[Bastille]]-ba zárjákzárták, majd két évre ismét apja ősi birtokára, a verteuil-i kastélyba száműzikszáműzték.
 
A két év elteltével 1639-ben isméttovább katonáskodikkatonáskodott, s vitézsége elismeréseként Richelieu nemcsak megbocsátmegbocsátott neki, hanem magas katonai beosztást is ajánl nekifelajánlott, de La Rochefoucauld ezt nem fogadjafogadta el, hogy megőrizhesse függetlenségét a bíborossal szemben.
 
1642. december 4-én meghalmeghalt Richelieu, sbíboros. párNéhány héttel később, karácsonykor La Rochefoucauld részvételével már el is kezdődikkezdődött az a főnemesi szervezkedés, amely az ország gazdasági életét majd hosszú időre szétziláló 1648-531648–53 közötti ''[[Fronde]]'' mozgalom kialakulásáhozmozgalomba vezettorkollott.
 
1643-ban meghalmeghalt XIII. Lajos király. A trónörökös, [[XIV. Lajos francia király|XIV. Lajos]] ekkor még gyermek volt, a hatalmat 1651-ig [[régens]]ként (deanyja, [[Ausztriai Anna francia királyné|Ausztriai Anna anyakirályné]], és főleg annak bizalmasa, [[Jules Mazarin|Mazarin bíboros]] gyakorolta 1651-ig, sőt valójában a 13 éves XIV. Lajos 1651-es nagykorúvá nyilvánítása után is, egészen 1661-ig) [[Ausztriai Anna]] (Anne d'Autriche) anyakirályné és főleg bizalmasa, [[Mazarin]] bíboros gyakorolja.
 
La Rochefoucauld-t a királyné 1647-ben még kormányzóvá nevezinevezte ki [[Poitou]] tartomány élére, de 1648 decemberében, a zavargások kezdetekorkirobbanásakor a herceg azonnal átállt a zendülők oldalára. állSzerelmi viszonyt tartott fenn Longueville hercegnővel, sőt[[Louis II azde Bourbon-Condé]]-nak, [[Enghien]] hercegnekhercegének, a „Nagy Condénak”, a Fronde vezérének nővérével, Longuevilleebből hercegnővel kialakított szerelmi kapcsolatát felhasználva,a akinekkapcsolatból 1649 januárjában fia is születikszületett. tőleE szerelmi kapcsolatát kihasználva La Rochefoucauld a Fronde mozgalom egyik vezéralakja leszlett. A Fronde következő, zavaros éveiben azonban szinte minden barátjával, protektorával és amagával az királynévalanyakirálynéval is összeütközésbe kerülkerült, aki megtorlásként leromboltatjaleromboltatta a verteuil-i kastélyt, 1651 szeptemberében pedig Longueville hercegnő is szakítszakított vele.
 
===Alkotó évei===
[[Fájl:LaRochefoucauldPléiade1957.jpg|280px|thumb|<center>Összes műveinek 1957-es díszkiadása a Pléiade-sorozatban</center>]]
 
1653-ban, negyvenéves korában fogfogott hozzá első műveművének, a ''Mémoires''-nak (Emlékiratok) összeállításához, s két évvel később kezdkezdett viszonyt az éppen férjhez ment, huszonötéves25 éves Madame de Lafayette-tel, aki – majd csak 1678-ban megjelenő – ''Princesse de Clèves'' (Clèves hercegnő) című híres regényét La Rochefoucauld közreműködésével írjaírta.
 
1656-tól állandó vendége lett az irodalmi szalonoknak, különösen Madame de Sablé szalonjának, amelynek résztvevői – Pascal, Arnaud, Mademoiselle de Scudéry, Madame de Lafayette és mások – előszeretettel szerkesztettek [[aforizma|aforizmákat]], [[maxima|maximákat]].
 
1659-ben egy portrégyűjteményben jelenikjelent meg első irodalmi műve, a ''Portrait de La Rochefoucauld par lui-même'' (La Rochefoucauld önarcképe). (Ugyanebben a kötetben olvasható Madame de Lafayette írása Madame de Sévignéről.) 1662-ben a második mű, a ''Mémoires'' (Emlékiratok) is megjelenikmegjelent, s ezt követően La Rochefoucauld élete hátralévő 20 esztendejét jobbára az írásnak szenteliszentelte. XIV. Lajos visszafogadjavisszafogadta a királyi udvarba, La Fontaine, a nagy meseíró pedig két meséjét is neki dedikáljadedikálta, a ''L’Homme et son image'' (Az ember és a képe) és a ''Les Lapins'' (A nyulak) címűt.
 
Fő művének, a ''Maximes'' (Maximák) című aforizmagyűjteménynek több, egyre bővülő kiadása is megjelenikmegjelent még életében: az első 1664-ben még csak 316 maximát tartalmaztartalmazott, a véglegesnek tekintett utolsó, két évvel halála előtt, 1678-ban már 504-et.
 
Párizsi palotájában az 1680. március 17-re virradó éjjel ériérte a halál, miután Bossuet-től, a trónörökös (a későbbi XV. Lajos) nevelőjétől, leendő [[meaux]]-i püspöktől, jelentős prédikátortól és egyházi írótól megkapta az utolsó kenetet.
 
==Művészete==