„Országh Kristóf” változatai közötti eltérés

központozás
(központozás)
 
[[1563]]-ben Miksa koronázásán 75 díszesen öltözött vitéz kíséretében vett részt, nagy feltűnést keltve ezzel a résztvevők körében.
Ferdinánd király meglehetősen kedvelte Országh Kristófot. Sok kitüntetésben és adományban részesítette őt, s több levelet is intézett hozzá. Magánlevelezéseikből feltételezhetjük azt is, hogy Kristóf korának igen művelt arisztokratája volt, több nyelven beszélt és írt, remek politikai és hadászati érzéke volt.( (I. Ferdinánd csak spanyolul beszélt, ezért Kristófnak a spanyol nyelv ismerete elengedhetetlen volt.)
 
Országh Kristóf vallását tekintve [[Kálvinizmus|Kálvin]] elveit vallotta, bár még a király maga is többször felszólította hogy ne hagyja ott ősei hitét , de ő hajthatatlan volt. [[Forgách Ferenc (váradi püspök)|Forgách Ferenc nagyváradi püspök]] (1530-1577) emlékirataiban a végsőkig elmarasztalóan ír Országh Kristófról, és ennek pedig az az oka, hogy vallásbeli nézeteik szemben állottak egymással.
[[Forgách Ferenc (váradi püspök)|Forgách Ferenc nagyváradi püspök]] (1530-1577) emlékirataiban a végsőkig elmarasztalóan ír Országh Kristófról, és ennek pedig az az oka, hogy vallásbeli nézeteik szemben állottak egymással.
 
== A Siroki vár kiépítése ==
A XVI. század legmodernebbnek számító építési technikáját alkalmazza, az úgynevezett óolasz bástyát, amelyből 3 db-ot is emeltet.
Ennek az építkezésnek az emlékére helyezteti el azt a süttői vörösmárvány emléktáblát az alsó vár lovaskapuja felett amelyet még a múlt században [[Bél Mátyás]] és [[Rómer Flóris]] is látott. Az ő jóvoltából ismerhetjük ennek az emléktáblának a szövegét, mert ez már napjainkban nem található.
 
A felirat a következő:
:MAGNIFICUS DOMINUS CRISTOPHORUS ORSZAGH DE GUTH CU.NEUGRAD. AC. S. CAES. MTTIS PINCERNA. 1561.
:( NAGYMÉLTÓSÁGÚ ÚR GUTHY ORSZÁGH KRISTÓF NÓGRÁDI FŐISPÁN ÉS A SZENT CSÁSZÁR ŐFELSÉGÉNEK POHÁRNOKMESTERE. 1561.)
 
Országh Kristóf érdeme, hogy így megerősítvén a várat Sirok is beépülhetett a [[Végvár|végvári rendszerbe]] mint [[Cserépvár|Cserép]] és [[Szarvaskő vára|Szarvaskő]] mellett [[Egri vár|Eger]] legerősebb elővára.
Az alsó vár, amely Kristóf 1561-es bővítéséig nem létezett, a kor legmodernebb építészeti stílusában emelt ó-olasz bástyákkal látott el. A felső várat pedig korszerűsítette és megerősítette.
 
Ki tudja milyen szép jövő várt volna Országh Kristófra, a 1567. október 19.-én váratlanul bele nem hal " valamilyen " betegségben. Alig múlt 32 éves.
Kristóf felesége, a fiatalon özvegyen maradt- kortársai által igen szépnek ismert- Zrínyi Ilona szomorú hangon írogatta ismerőseinek és rokonainak a " temetőbe hívó leveleket", melyekben szép magyarsággal írta meg: " Az Úristen mily nagy keserűséggel látogatta meg.!"
A temetése november 2.-án volt Csejtén , abban az erődtemplomban amelynek az Országh család volt patrónusa.
Az ország színe-java ott volt, és mélyen gyászolta az ifjú hőst, a Guthy Országh család utolsó férfisarját.
Országh Kristóf nevét viseli napjainkban Sirok község általános iskolája, amely az egyetlen ilyen nevű általános iskola Magyarországon.
 
== Zárszó, Zrínyi Ilona élete Kristóf halála után==
 
Az özvegy mindenáron szerette volna megtartani Csejte várát, ahol oly szép napokat töltött daliás férjével.
Reménye is lehetett erre, mert 16ezer16 ezer forintnyi zálogösszeg volt a Csejtei uradalomra írva.
Zrínyi Ilona asszony 1569-ben a királyhoz[[I. (Miksa magyar király|I. Miksa) királyhoz]], s arra kérte őt, hogy még legalább négy évig Csejte várában maradhasson, s ne kellessék idegen födém alá húzódnia.
Még ebben az évben 1569-ben eljegyezte magát Balassa Istvánnal Tapolcsány és Detrekő urához.
A lakodalmat 1569. február 7.-én tartották Tapolcsányon. Nem tudjuk meddig tartott Zrínyi Ilona és Balassa István házassága, de 1579 november 8.-án Balassa István azt jelenti a királynak, hogy egy másik asszonyt vesz nőül.
Zrínyi Ilonát a szigetvári hősünk legidősebb lányát a római katolikus rítus szerint a Szlovákiai szlovákiai Széleskúton helyezték örök nyugalomra, fiával Balassa Menyhérttel és lányával Margittal.
Balassa István szép síremléket állíttat neki amelynek megható felirata - sajnos csak töredékeiben- maradt ránk.
 
== Források ==
[[Kategória:Nógrád vármegye főispánjai]]
 
== Források, Felhasznált Irodalom ==
 
*Dr. Takáts Sándor: Magyar Nagyasszonyok
*Bánffy Napló
*Kiszelyné Tóth Anett: Magnificus Dominus Christophorus Orszagh De Guth (tanulmány Guthy Országh Kristóf életéről)
 
[[Kategória:Nógrád vármegye főispánjai]]