„ATP (egyértelműsítő lap)” változatai közötti eltérés

==A biológiában==
* [[Adenozin-trifoszfát]]
Luminometriás higiéniai vizsgátaok www.makulatlan.hu
A különböz minségbiztosítási rendszerek közös eleme a helyes gyártási és higiéniai gyakorlat megvalósítása és felügyelete. Ehhez feltétlenül szükség van olyan vizsgálati módszerekre, amelyek kielégít biztonsággal, gyors eredményt szolgáltatnak.
Ezen a területen jelentkez nagy igény következtében világszerte felgyorsultak a kutatások és ma már a legkülönbözbb gyors analitikai és mikrobiológiai módszerek között válogathatunk. Egy ilyen viszonylag új technika a luminometria azon belül is a bioluminometria.
Az ATP minden él szervezetben mindenhol, minden sejtben megtalálható általános energiaforrás, igy alkalmas mind a mikroorganizmusok, mind az él növényi vagy állati szervezetbl származó szerves szennyezdések kimutatására. A mérés rendkívül érzékeny, hiszen 10-13 g ATP már kimutatható. Ha figyelembe vesszük, hogy a mikrobasejtek kb. 10-15 g, azaz 1 femto-grammnyi ATP -t tartalmaznak kiderül, hogy már 5-10 éleszt vagy 100 baktériumsejt is kimutatható.
A módszer különbözik a hagyományos kenetminta vételes - tenyésztéses vizsgálati eljárástól, hiszen a szennyezett felület biofilmje nem csak a baktériumoktól származó ATP -t tartalmazza, hanem a nem bakteriális de a baktériumoknak jó táptalajul szolgáló egyéb szennyezdéseket is. A nemzetközi kutatások eredményei bizonyítják, hogy az ATP - teszthigiéniai indikátorként hatékony módszer.
A luminométer mködési elve a biolumineszencia elvén alapszik. Nem is gondolnánk, hogy a biolumineszencia egy szinte mindenki eltt ismert jelenség, mely a természetben spontán is lejátszódik. Gondolom mindenki látott már világító szentjánosbogarat.
Vizsgálatkor végbemen reakcióhoz szükség van egy ATP-re és a luciferin-luciferáz enzim szubsztrát rendszerre. A reakció során oxiluciferin-luciferáz-AMP komplex képzdik, melyben az oxiluciferin elektronrendszere gerjesztett állapotba kerül. A komplex gyorsan bomlik, az oxiluciferin a felszabaduló energiát foton formájában adja le. A készülék a folyamat során keletkez fényt érzékeli és méri. Az enzim- szubsztrátrendszert mesterségesen létrehozva, az ATP az a biokémiai ágens, amely a vizsgálandó anyagból származik.
luciferin/luciferáz + ATP + O2 → oxiluciferin + luciferáz + AMP + 560 nm (fény)
A vizsgálat elvégzéséhez szükség van egy steril törltamponra melyet a nedvesít folyadékkal benedvesítünk majd a vizsgálandó felületrl mintát veszünk. Ajánlott egy 10x10 -es felületet vizsgálni illetve ügyelni arra, hogy minden vizsgálathoz azonos felületrl vegyünk mintát, hiszen csak így garantálható a vizsgálati eredmények összehasonlíthatósága. Mintavétel után a tanpont belemossuk 10 s -ig az elzleg
elkészített és küvettába pipettázott 400ml reagensbe. A küvettát ezután a luminométerbe helyezzük, ahol lejátszódik a reakció melyet a készülék rögzít.
Minden vizsgálatsorozat eltt egy un. vakmérést végzünk melynek eredménye referenciaként szolgál. A vakmérés menete teljesen megegyezik a vizsgálati méréssel azzal a kivétellel, hogy a tamponnal vakmérésnél nem veszünk mintát a felületrl.
A vizsgálatsorozat végén a luminométert összekapcsoljuk egy számítógéppel melyre a mérési eredményeket további elemzésre, illetve tárolásra áttöltünk.
 
==A teniszben==
Névtelen felhasználó