„Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények” változatai közötti eltérés

a
== Története ==
 
A Román Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának magyar nyelvű folyóirata. 1957-ben indult, s 1999-ig bezárólag 76 füzete jelent meg. Az első három évfolyam egy-egy füzetben mint 1-4. szám, az 1960-as évfolyam már két füzetben mint 1-2. és 3-4. szám, 1961-től évi két füzetben mint 1. és 2. szám került ki a sajtó alól. Kivétel 1974, amikor csak egyetlen füzetben adták ki, mert az addig tervezett terjedelmet felső utasításra 400 lapról 200-ra csökkentették. Az 1982-es, 1991-es és 1993-as évfolyam megint csak egy-egy füzetben, de dupla számként került az olvasók elé. A példányszám kezdetben ezer körül mozgott, 1974-től 5-600, 1993-tól csupán 350, 1997-ben megint 950, de utána ismét visszaesett 300-ra. Csak a megrendelők kapják, szabadászabad rusításbaárusításba sohasem került. Az Akadémiai Könyvtár számos példányt cserepéldányként küld szét a világba.
 
Az I. évfolyam főszerkesztője [[Jancsó Elemér]], mivel azonban az Akadémia akkori határozata szerint csak akadémikusok tölthetik be ezt a tisztséget, helyébe [[Nagy István]] került, utána 1978-tól [[Gáll Ernő]], akit – a laptól való kényszerű kiválása után – [[Szabó Zoltán]] követett.