„Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények” változatai közötti eltérés

a
== Története ==
 
A [[Román Akadémia]] Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának [[magyar nyelvűnyelv]]ű folyóirata. 1957-ben indult, s 1999-ig bezárólag 76 füzete jelent meg. Az első három évfolyam egy-egy füzetben mint 1-4. szám, az 1960-as évfolyam már két füzetben mint 1-2. és 3-4. szám, 1961-től évi két füzetben mint 1. és 2. szám került ki a sajtó alól. Kivétel 1974, amikor csak egyetlen füzetben adták ki, mert az addig tervezett terjedelmet felső utasításra 400 lapról 200-ra csökkentették. Az 1982-es, 1991-es és 1993-as évfolyam megint csak egy-egy füzetben, de dupla számként került az olvasók elé. A példányszám kezdetben ezer körül mozgott, 1974-től 5-600, 1993-tól csupán 350, 1997-ben megint 950, de utána ismét visszaesett 300-ra. Csak a megrendelők kapják, szabad árusításba sohasem került. Az Akadémiai Könyvtár számos példányt cserepéldányként küld szét a világba.
 
Az I. évfolyam főszerkesztője [[Jancsó Elemér]], mivel azonban az Akadémia akkori határozata szerint csak akadémikusok tölthetik be ezt a tisztséget, helyébe [[Nagy István]] került, utána 1978-tól [[Gáll Ernő]], akit – a laptól való kényszerű kiválása után – [[Szabó Zoltán]] követett.
 
Szerkesztőbizottsági tagok 1957-től [[Emil Petrovici]], [[Kelemen Béla]], [[Márton Gyula]], [[Szabó T. Attila]], 1964-től [[Sőni Pál]] és [[Csák László]] is. Utóbbit 1968-ban felváltotta [[Murádin László]]. 1970-től a bizottság tagjai: [[Kelemen Béla (nyelvész, 1913–1982)|Kelemen Béla]], [[Ioan Petruţ]], [[Abafáy Gusztáv]], [[Antal Árpád]], [[Márton Gyula]], [[Gavril Scridon]], [[Sőni Pál]], [[Szabó T. Attila]], [[Murádin László]]. 1974-ben [[Szabó T. Attila]] kivált, 1978-ban a szerkesztőség tagja lett [[Szigeti József]], [[Teiszler Pál]], [[Ileana Câmpeanu]], 1984-től új tagok: [[Cs. Gyímesi Éva]], [[Kozma Dezső]], [[Mózes Huba]] és [[Péntek János]], 1995-től [[Egyed Emese]] is.
 
A NyIrK tárgyköreit lényegében a [[nyelvészet]] és az [[irodalom]]tudomány között osztja meg, de nem zárkózik el más, humán jellegű szaktudományok, így a folklór vagy a művelődéstörténet elől sem. A lap akadémiai típusának ismérvei: a szaktudományi jelleg és az [[esszé]]szerű hangvétel bizonyos fokú elkülönítése, a munkatársak megválogatása szakmájuk – kutató, nyelvész, irodalomtörténész, esztéta, kritikus mivoltuk – szerint, eredeti kutatási eredményekre támaszkodó közlemények közzététele. Az írások szerzői túlnyomó többségükben a Román Akadémia kolozsvári fiókjának kutatóiból és a [[kolozsvári egyetem]] magyar tanszékeinek tagjaiból kerülnek ki. Kívülük elsősorban a tanszékek irányította doktoranduszok vannak jelen a folyóiratban, valamint ugyancsak a tanszékek vezetésével írott államvizsga-dolgozatok szerzői. Őket egészíti ki a nem kolozsvári s nem a helyi intézményekhez tartozó szerzők, esetenként külföldi tanulmányírók köre.
146 763

szerkesztés