„Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények” változatai közötti eltérés

erdélyi szászok#szászok
(erdélyi szászok#szászok)
A hírlapirodalommal kapcsolatban a [[Korunk]], [[Erdélyi Múzeum]], [[Utunk]], [[Termés]], [[Bukaresti Hírlap]], [[Keleti Újság]], [[Vasárnapi Újság]] és [[Keleti Virágok]] történetéről, anyagáról, szemléletéről szóló közlésekkel találkozunk. Szerepel a lapban a [[A kolozsvári magyar színjátszás története|színjátszás]], [[színház]]történet, [[könyvtár]]történet is. Külön kiemelendő az irodalmi levelezések anyaga az Adattár-rovatban: [[Ady Endre]], [[Aranka György]], [[Áprily Lajos]], [[Arany János]], [[Bánffy Miklós]], [[Bárd Oszkár]], [[Benedek Elek]], [[Benkő József]], [[Bitay Árpád]], [[Dsida Jenő]], [[Gaál Gábor]], [[Gozsdu Elek]], [[Gyulai Pál]], [[Emil Isac]], [[Jancsó Béla]], [[Jászai Mari]], [[Kazinczy Ferenc]], [[Kelemen Lajos]], [[Kiss Ernő]], [[Koncz József]], [[Kós Károly (építész)|Kós Károly]], [[Kovács László]], [[Kristóf György]], [[Kriza János]], [[Németh László]], [[Sipos Domokos]], [[Tolnai Lajos]] levelezésének darabjait ismerhetjük meg.
 
A nyelvtudományt a folyóiratban mindenekelőtt a [[nyelvjárás]]tan képviseli: a nyelvjárások hang- és alaktani jelenségeinek bemutatása, a tájszóközlés, a lexikológiai, névtani és nyelvföldrajzi vizsgálatok; szintaktikai kutatások, a román-magyar-[[erdélyi szászok|szász]] nyelvi kölcsönhatás vizsgálata, a leíró nyelvtan, a [[stilisztika]] (az orális stílus, tárgyias-intellektuális stílus, a [[szecesszió]]s stílus, a [[metafora]], a szabad függő beszéd, a nominális szerkesztésmód vizsgálata), a magyar nyelv múltja, a nyelvtörténet.
 
Érdeme a lapnak, hogy megindította a hely- és személynévkutatást, s folyamatosan csaknem másfél száz [[település]] helyneveit tette közzé. Tág teret kap a szakszókincs, így a [[fazekasság]], [[szén]]égetés, [[fa]]kitermelés, posztóványolás, [[tímár]]mesterség, [[dohány]]termesztés szakszavainak gyűjtése és feldolgozása. Bár kis mértékben, de fellelhető a folyóiratban a szótári irodalom, [[szociolingvisztika]], etnolingvisztika is.