„Csitár” változatai közötti eltérés

981 bájt törölve ,  10 évvel ezelőtt
jogsértő képek és plébánosok listája ki
(jogsértő képek és plébánosok listája ki)
 
=== A templom ===
 
[[Fájl:Csitaritemplom1.jpg|balra|Egy kép kívülről]]
Az 1332-1377. évi pápai tizedjegyzék szerint önálló plébániával rendelkezett, mely arra enged következtetni, hogy temploma is volt. A Canonica Visitátió (egyházlátogatási jegyzőkönyv) feljegyzéséből tudjuk, hogy temploma a 17. század közepén elpusztult, melynek pótlására fatemplomot építettek. A fatemplom 1672-ben már állhatott, mert ez év május 20-án Farkas István licentiatus misét mondott benne. Egy másik adat szerint 1700-ban Bodó Cyörgy licentiatus tartott rendszeresen misét a templomban. A templomnak tornya nem volt. A mellette álló haranglábban 1713-ban és 1731-ben egy harang volt.
 
 
Az 1900. július 29-én történt felszentelés előtti időből egy részletes leltárt ismerünk a templom felszereléséhez tartozó tárgyakról. Az 1898-ban készült leltár szerint ekkor a templomban az alábbi tárgyak voltak: Réz szentségtartó aranyozva 1 db, – réz áldoztató kehely aranyozva 1 db, – ezüst kehely 1 db, – szent olajokra alpacca edény 3 db, – füstölő hajócskával 4 db, – oltárlámpa 1 db, – üveglámpás 1 db, – harang 3 db, – oltárcsengettyű 2 db, – szenteltvíztartó 3 réz, 1 fa, 1 márvány, – ostyasütő 1, vágó 2 db, – szenteltvíz hintő 2 db, – ministránsruha 2 vörös, 2 kék, 2 fekete, – oltárszőnyeg 3 db, – szószékterítő 5 db, – csillár 8 gyertyára, 2 rúdú mennyezet 1 db, – zászlók 9 db, – Feltámadt szobra 1 db, – Szenvedő oltárkép 1 db, – fakereszt 3 db, gyóntatószék 1 db, – koporsó gyászmiséhez 1 db, – pad 16, zsámoly 1, díszpad 1, – orgona 1 db, – fagyertyatartó 20 db, réz 2 db, – Szent sír 1 db, – beteglátogatáshoz burza 1 db, pörsöly 1 db.
 
[[Fájl:Csitaritemplom2.jpg|jobbra|Egy kép kívülről]]
Tanulságos megismernünk az egyházi ünnepek szertartásaira vonatkozó szabályokat, melyeket a marcali plébános állított össze 1863-ban. A kézzel írott főzetből néhány helyi sajátosságra utaló intézkedést mutatunk be. Megértéséhez tudnunk kell, hogy 1947-ig községünk Nógrádmarcal fikája volt, a misét, a hittan tanítását stb. a Marcalban lakó plébánosok végezték Csitárban is.
Az 1900-ban felújított templom tornyába, a régi törött pótlására, 1903. április 6-án egy új harangot helyeztek el Szent Ilona tiszteletére. A 206 és fél kilós cisz hangú nagyharang Novotny Antal temesvári harangöntő műhelyében készült. A harang a szállítás és szerelési költségekkel együtt 826 korona 13 fillérbe került.
1950. május 1. jétől Csitár plébánia rangot kapott, az eddigi lekészt Raáb Kornélt plébános helyettesnek nevezték ki. 1974-ig a később ide helyezett papok is plébános helyettesi rangban
működtek.
 
[[Fájl:Csitaritemplombelső.jpg|balra|Egy kép belülről]]
Megörökítésre érdemes Jávor Mihály plébános feljegyzése, melyet a csitári hívekről írt az 1950-es évek elején: "A csitáriak szorgalmas templombajárók. Mondják ugyan, hogy szórakozni, a nők-leányok ruhájukat mutogatni mennek a templomba. A templomban különösen a nagylányoknak és menyecskéknek saját helyük van, amiért ha kell harcolnak is, vagyis lökdösődnek."
A mai keresztelőkút 1957-ben került a templomba. Dominek György budapesti lelkész terve alapján Géber Nándor piszkei kőfaragó készítette, vörösréz teteje Safarik lakatos munkája. Az új keresztelőkutat, 1957. október 15-én, dr. Schwarez Eggenhofer Artúr esztergomi érsek áldotta meg.
 
A hajó és a szentély színes ablakait Kopp Ferencné fóti üvegiparművész készttette 1964-ben. Az első színes ablak a szentélyben szeptember 14-re, a templombúcsú napjára készült el. A színes kép egy díszes keresztet ábrázol, mögötte a felkelő nap stilizált képe, a kálvária-domb stilizált vonala és a felirat: "Megtörte holta a halált." Ez év karácsonyára elkészültek a hajó déli oldalán lévő ablakok színes üvegei is. Az első a szentségekről szóló dogmatikát szimbolizálva: Az Isten Fia, A templom belseje. 1945 Jézus Krisztus a kegyelem megszerzője, amely kegyelmet a hét szentségben a Szentlélek oszt ki. Felirat: "Szentlélekkel teljetek el!" A hajó másik üvegablakán a kegyelmi élet szimbólumát láthatjuk: Krisztus monogram, amelynek – kereszt alakú lévén – az alsó szárából szőlővesszők nőnek ki és gyümölcsöt teremnek. Felirat: "Aki Bennem marad, az bő termést hoz." Az északi oldal első ablakán lévő festmény a Mária-dogmák szimbolikája. Felirat: "Megváltónk anyja, Mianyánk". A hátsó ablak az egyházat szimbolizálja. Felirat: "Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai." Az ablakok színes rajzainak tervét Bárdos Ferenc plébános helyettes készítette.
 
Az önálló lelkészség – 1950-től plébánia – megalakulása óta, az alábbi plébánosok szolgáltak Csitárban.
Raab Kornél 1947. I. 1. – 1950. VIII. 30.
Jávor Mihály 1950. IX. 1. – 1951. II. 12.
Oláh Tóth Antal 1951. II. 12. – 1955. IX. 30.
Brinzik József 1955_ X. 1. – 1960. VI. 12.
Bárdos Ferenc 1960. VI. 14. – 1970. VIII. 30.
Ávéd Antal 1970. IX. 1. – 1971. VIII. 1.
Deés Ferenc 1971. IX. I. – 1975. II. 27.
Ilosvai Gyula 1975. III. 1. – 1988. VIII. 30.
Udvardy György 1988. IX. l. – 1990. VII. 30.
Koltai Artúr 1990. VIII. 1. -2007. VIII.01
Vizy Domonkos 2007. VIII. 1. -2008. VIII.01 (Őrhalomból)
Tóth József Miklós 2008. VIII. 1.
 
== Források ==