„Magyar értelmező kéziszótár” változatai közötti eltérés

lásd még
(Új oldal, tartalma: „A '''Magyar értelmező kéziszótár''' (hivatalos rövidítése: '''ÉKsz.''') a magyar nyelv egynyelvű értelmező szótára, amely a magyar köznyelv és irod…”)
 
(lásd még)
Az új kiadás kb. 5000 címszóval gazdagodott az eltelt évtizedek változásának megfelelően, új szókapcsolatokkal, kifejezésekkel, szólásokkal bővült, új minősítésekkel és értelmezésekkel egészült ki, és szógyakoriságot jelző számokat is beillesztettek (egy ötös skála szerint) a szerkesztés idején 150 millió szövegszót tartalmazó Magyar Nemzeti Szövegtár<ref>[http://corpus.nytud.hu/mnsz/ Magyar Nemzeti Szövegtár]: azóta már több mint 180 millió szót tartalmaz</ref> korpusza alapján. A kötet a határon túli magyar nyelv szókészletéből, sajátos jelentéseiből is merített, az [[etimológia]]i adatokat a legújabb nyelvészeti kutatások alapján frissítették, tipográfiai újításokat is bevezettek, azonkívül az egyes példányokat regisztrációs kóddal látták el, amellyel a szótár anyaga a regisztrációtól számított 24 hónapig az interneten is használható.<ref>A 2. kiadás hátsó borítója alapján</ref> Változás, hogy elhagyták a magyarázó jellegű illusztrációkat, tartalmas kifejtésekkel pontosították a „kerülendő”-t jelölő <tt>*</tt> jelet, és felvették a korábban trágárnak számító szavakat is. Helyesírás terén nagyon kevés kivétellel<ref>ÉKsz.<sup>2</sup>, 2003, VI. o.</ref> a [[Magyar helyesírási szótár]]hoz igazodtak.
 
A szótár eredetileg a hétkötetes, 1959–1962 közt kiadott ''[[A magyar nyelv értelmező szótára]]'' szűkített, a nagyközönségnek szánt változataként született meg: szókincsállománya az előbbivel megegyezik, csupán a példákból tartalmaz kevesebbet. Szócikkei az alábbi részekből épülnek fel: címszó, gyakorisági mutató (csak az átdolgozott kiadásban), majd a [[szófaj]], a [[stílus|stílus‑]] vagy [[szaknyelv]]i réteg megadása, értelmezés (illetve esetenként a használat körülírása), majd példák és [[frazéma|kifejezések]], valamint az átadó nyelv megadása (nem összetett vagy képzett szavaknál). Ezeket egészíti ki szükség esetén a [[kiejtés]] (pl. ''céh:'' [cé]), a [[homonímia|homonimák]] jelölése (pl. ''ár''<sup>1</sup>, ''ár''<sup>2</sup>), a címszóvariáns (pl. ''fel ~ föl''), továbbá növény‑ és állatneveknél a tudományos név.
 
== Lásd még ==
* [[A magyar nyelv szótára]] (1862–1874)
* [[A magyar nyelv értelmező szótára]] (1959–1962)
* [[A magyar nyelv nagyszótára]] (2006–2031 [!], 18 kötetre tervezve)
* {{sl|Magyar értelmező kéziszótár}} – a kiadások listája hivatkozásokhoz
 
==Külső hivatkozások==