Giovanni Pierluigi da Palestrina - További nyelvek