Hegyeshalom–Szombathely-vasútvonal - További nyelvek