II. Károly pfalzi választófejedelem - További nyelvek