Szergej Vlagyilenovics Ponomarenko - További nyelvek