Vaszilij Alekszandrovics Kugyinov - További nyelvek