Viktor Alekszandrovics Sapovalov - További nyelvek