Vinařice (Mladá Boleslav-i járás) - További nyelvek