Vjacseszlav Vlagyimirovics Pozdnyakov - További nyelvek