Standardállapot

A standardállapot kémiai kifejezés. Azokat a reakciókörülményeket nevezik így, amelyeknél a nyomás 1 bar, azaz 100 000 Pa. Mivel a többi körülmény (például a hőmérséklet) nincs fixálva, nemcsak a 25 °C-ra, hanem bármely más hőmérsékletre is vonatkozhat (feltéve, ha a nyomás 1 bar), ezért meg kell adni a hőmérsékletet is, nem elég a standardállapot kifejezés. A kifejezés a fizikai kémiában használatos mint standardentrópia, vagy standardentalpia; ebben az értelmezésben nem feltétlenül gázállapotra.[1]

A standardállapotú gázok egységnyi anyagmennyisége (1 mól), 25,0 Celsius-fokon (298,15 kelvin), normál légköri nyomáson (101 325 Pa) 0,0245 m3 térfogatúak. Ez tehát magában foglalja a moláris térfogat meghatározását is: az ideális gáz moláris térfogata 101 325 Pa nyomáson és 25 °C hőmérsékleten 0,0245 m3/mol. A standardállapoton kívül megkülönböztetünk normálállapotot is[* 1].

ÉrtelmezéseSzerkesztés

A standardállapotokat részben légnemű anyagok mennyiségének és áramlásának egyértelműsítésére használjuk. Másrészt a kémia, termodinamika és a fizikai kémia területén az állapotjelzők egyértelmű megadására szükségesek.[2] Az IUPAC álláspontja elsődlegesen a nyomás értékét rögzíti; a hőmérséklet referenciaértéke lehet akár a 0 K, a fagypont, vagy a szobahőmérséklet. A standardállapotot jelölő szimbólumra vonatkoztatva azt írja (például B anyag moláris normálentrópiája,  ):

„Since   would mean a standard temperature in general, the use of   to mean exclusively 298.15 K is strongly discouraged.”

„Minthogy a   csak általánosságban jelenti a normál hőmérsékletet, nyomatékosan nem javasoljuk, hogy 298,15 K-ként értelmezzék.”

A fentiek vonatkoznak az állapotváltozások, az állapotok, a halmazállapotok, a képződéshő, a kémiai reakciók, kristályosodás, az oldás, és sok más egyéb jelenség jelölésére; a kémiai potenciál, a normálentalpia, a normálentrópia, a Gibbs energia, a fugacitás, az egyensúlyi állandó referenciaértékének megadására. A szabványos nyomás jele (és értéke) ennek értelmében  

Példa a kémiai potenciál jelölésére:  , ahol B bármely anyagot jelölhet, g a légnemű halmazállapot jele (gas), T a referencia hőmérséklet. Ha a definíció eltérő referenciaállapotra vonatkozik, azt jelölni kell, például:  , ahol p a nyomás és y a móltört (ha elegyről van szó). A bután gőz parciális moláris térfogata így adható meg 100 Celsius-fokon, 2 bar nyomáson és 0,8 móltörtre:  .

Magyar nyelvű szövegben a felsorolás jele és a tizedesvessző összetéveszthető, ezért célszerű így jelölni:  

Fizikai mennyiség változásának standard értékeSzerkesztés

Ha egy mennyiség megváltozását kívánjuk jelölni, és az állandó nyomásra vonatkozik, akkor a nyomás jele elhagyható:  , ahol l a folyékony halmazállapot (liquid), s a szilárd (solid), ez így együtt tehát nem más, mint a moláris fagyáshő.

Az IUPAC jelölésrendszer a fizikai és kémiai változásokra sorol fel jeleket. Leggyakrabban a moláris entalpiára és a moláris entrópiára ismertetik ezek értékét a nemzetközi források, főként a standard képződési entalpia (képződéshő), a standard reakcióentalpia (reakcióhő), illetve a fázisátalakulások esetére. Megadható lenne, de nem használják például a belső energia, a Gibbs-függvény, a szabadentalpia, az oldáshő, és sok más fizikai–kémiai mennyiségre.

Álljon itt példaképpen az ammónia párolgáshőjének értéke:

 

 

Párolgási standard entrópia:

 

 

Párolgási belső energia:

 

 

Klasszikus meghatározásaSzerkesztés

A normálállapot a következőket jelenti: pontosan 0 °C hőmérséklet (273,15 K), és 1 atmoszféra nyomás (101 325 Pa), 0,02241 m3 térfogat[* 2]. Ezek az értékek megközelítőleg megegyeznek a tengerszinten mért légköri nyomással és a víz fagyáspontjával.

VáltozatokSzerkesztés

Magyarországon két referencia-állapotot értelmeztek. Technikai normálállapotnak[3] nevezték a technikai nyomás-mértékegységgel értelmezett állapotot:

98 066,5 Pa nyomás és 20 °C hőmérséklet

Fizikai normálállapotnak (megkülönböztetésül):

101 325 Pa nyomás és 0 °C hőmérséklet

Az IUPAC 1982-ig a 101 325 Pa, azaz 1 atm értéket ajánlotta a standard nyomás definíciójaként, elsősorban praktikus okokból; ez a légköri nyomás tengerszinten. Ez az ajánlott érték 1982-től megváltozott 100 000 Pa-ra, azaz 1 bar-ra.[4] Az Amerikai Egyesült Államok területén ma is 101 325 Pa a szabványos normálállapot (a NIST definícióját követve), szemben az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) ajánlásával.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Kaptay György. Fizikai kémia anyagmérnököknek. Miskolci Egyetem (2005)  Normálentrópia, vagy normálentrópia: minden hozzáadott energia a kezdeti, legstabilabb állapotból kiindulva, egészen a szabványos nyomás és hőmérséklet értékéig
  2. Ewing, Lilley, Oloffson, Rätzsch, Somsen: Standard quantities in chemical thermodynamics. iupac.org. (Hozzáférés: 2011. június 21.)
  3. Bevezetés a pneumatikába (application/pdf objektum). FESTO, 2010. [2011. június 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 8.)
  4. Compendium of Chemical Terminology - Gold Book (version 2.3.3), 2014. február 24. [2018. november 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. augusztus 25.)

ForrásokSzerkesztés

MegjegyzésekSzerkesztés

  1. A standard szó angol, és azt jelenti: szabvány. A normál szó német közvetítéssel a latinból származik, és ugyanazt jelenti. A fizikai-kémiai alapállapotot gyakran nevezik reference state-nek is.
  2. Ez az adat természetesen csak ideális gázra igaz

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés