A standardpotenciál a fémek ionjainak egységnyi koncentrációjú oldatában mért potenciálértéke a hidrogénionokéhoz viszonyítva.

Leírás szerkesztés

Egy elektród redukálódókészségét jellemzi a standard redukciós elektródpotenciál.

A standard redukciós elektródpotenciál annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje, amely egyik elektródja a meghatározandó potenciál, a másik elektródja a standard hidrogénelektród.

Az elektródpotenciál függ:

Standard körülmények között a redukciós potenciál értéke az anyagi minőségetől függ.

A standardpotenciál mérési körülményei szerkesztés

  • A folyamatban részt vevő ionok és fémek aktivitása egységnyi,
  • 25°C,
  • 0,101 MPa nyomás.