Stumpf István

magyar jogász, alkotmánybíró

Stumpf István (Sárospatak, 1957. augusztus 5. –) magyar jogász, politológus, szociológus, egyetemi tanár, a politikatudományok kandidátusa. 1989 és 1990 között a Hazafias Népfront utolsó alelnöke, 1998 és 2002 között a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, 2010 és 2019 között alkotmánybíró.

Stumpf István
Kép1 SI.jpg
Magyarország Alkotmánybíróságának tagja
Hivatali idő
2010. július 23. 2019. július 22.
A Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztere
Hivatali idő
1998. július 8. 2002. május 27.
Előd Kiss Elemér (államtitkárként)
Utód Kiss Elemér

Született 1957. augusztus 5. (63 éves)
Sárospatak
Párt pártonkívüli

Foglalkozás jogász, politológus, egyetemi tanár

ÉletpályájaSzerkesztés

1977-ben vették fel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karára, ahol 1982-ben diplomázott, majd 1985-ben másoddiplomát szerzett az egyetem Bölcsésztudomány Karán, szociológia szakon. 1992 és 1993 között IREX-ösztöndíjjal a Harvard Egyetemen (John F. Kennedy School of Government) és a George Washington Egyetemen kutatásokat folytatott.

Tudományos karrierjeSzerkesztés

Jogi diplomájának megszerzése után átvették a kar állam- és jogelméleti tanszékére, ahol tanársegédként dolgozott. 1987-től az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének (ma: Politikai Tudományok Intézete) tudományos munkatársa. Emellett 1983 és 1988 között alapító igazgatója a Társadalomtudományi Szakkollégiumnak, mely ma a Bibó István Szakkollégium nevet viseli. 1991-ben megalapította a Századvég Politikai Iskolát, melynek szervező igazgatója volt 1998-ig. Az ebből később kialakult a Századvég Kutatóintézet, amelynek alapító elnöke.

1994-ben visszatért az ELTE ÁJK-ra, ahol a politológia tanszék adjunktusa, majd 1996-tól részfoglalkozású docense lett. 1996-ban védte meg a politikatudományok kandidátusi értekezését. 2008-ban habilitált az ELTE-n politikatudományokból. 2015. szeptemberétől a Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Politikatudományi Intézetének egyetemi tanára. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Tanulmányok Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.

A Századvég című folyóirat alapító szerkesztője, 1985 és 1988 között felelős kiadója, 1996-tól társszerkesztője. 2015-től az "Új Magyar Közigazgatás" című szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke. Emellett a European Judicial Network, a Nemzetközi Politikatudományi Társaság (IPSA), valamint a NISPACee (Közép-európai Közigazgatási Intézmények Szövetsége) nemzetközi tanácsadó testületének tagja lett.

Kutatási területe: társadalmi mozgalmak és politikai pártok, nómenklatúra, politikai elit kutatása, politikai szocializáció és választói magatartás vizsgálata, alkotmányos berendezkedés, közigazgatás és kormányzati politikák, az alkotmányos berendezkedéssel és állammal kapcsolatos elméletek, alapjogok (tulajdonhoz való jog, lelkiismereti és vallásszabadság) alkotmányos identitás.

Közéleti tevékenységeSzerkesztés

Tudományos pályája mellett a közéletben is aktívan vett részt: 1988-ban a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa (MISZOT) elnöke volt, amely tisztséget 1990-ig viselt, emellett 1989 és 1990 között a Hazafias Népfront egyik utolsó alelnöke. Tagja volt az MSZMP-nek, de a pártban nem töltött be vezető tisztséget.

1991-ben Göncz Árpád akkori köztársasági elnök ifjúságpolitikai tanácsadója lett, erről a tisztségről 1994-ben lemondott. Közben 1991 és 1992 között az Európa Tanács ifjúsági központ és alapítvány tanácsadó testületének tagja. 1995-től 2002-ig a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOKÖ) Alapítvány kuratóriumának elnöke. 1998-ban, a jobboldal választási győzelme után megalakult Orbán-kormányban a Miniszterelnöki Hivatal vezetője lett, miniszteri rangban („kancelláriaminiszter”). 2000 és 2002 között ilyen minőségében a miniszterelnök helyettese volt.

2002-től a Századvég Alapítvány elnöke. A 2010-ben megalakuló második Orbán-kormány idején, Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadó testületének tagja, később tisztségéről lemondott, miután a kormányfő az Alkotmánybíróság tagjának jelölte és az Országgyűlés alkotmánybíróvá választotta. Jelölésénél, illetve megválasztásánál vita bontakozott ki arról, hogy a törvényi szabályozásnak megfelelt-e személye, mivel megválasztása idején nem volt egyetemi tanári beosztásban, nem volt az MTA doktora és kérdésesnek számított jogtudományi szakmai múltja is, mivel addig a politikatudomány területén tevékenykedett.[1] Stumpf az Országgyűlés alkotmányügyi bizottság előtti meghallgatása során kijelentette, hogy személye megfelel a törvény betűjének és szellemének.[2] Alkotmánybírói mandátuma 2019. július 22-én lejárt, miután nem jelölték újra.[3]

CsaládjaSzerkesztés

Nős. Felesége bíró, az 1990-es Dunagate-botrány miatt lemondani kényszerült Horváth István belügyminiszter lánya. Házasságából három lánygyermek és egy fiúgyermek született. Testvérei: Stumpf János (1961–) ügyvéd és Stumpf Krisztina (1967).

Főbb publikációiSzerkesztés

 • How to be a democrat in a post-communist society? Selected studies presented for discussion at the international conference in Balatonföldvár, 7-9. November 1991; szerk. Stumpf István, Békés Zoltán; Institute for Political Sciences HAS–Hungarian Center for Political Education, Bp., 1991 (Hungarian studies on political socialization and political education)
 • Rendszerváltozás és ifjúság; szerk. Gazsó Ferenc, Stumpf István; MTA Politikai Tudományok Intézete, Bp., 1992 (angolul is)
 • State and citizen. Studies on political socialization in post-communist Eastern Europe; szerk. Csepeli György, Kéri László, Stumpf István; Institute for Political Science, Bp., 1993 (Hungarian studies on political socialization and political education)
 • Állam és polgár (társszerk., 1992)
 • Pártosodás és választások (1992)
 • Parlamenti választások, 1994; szerk. Gábor Luca, Levendel Ádám, Stumpf István; Osiris-Századvég, Bp., 1994
 • Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón; szerk. Gazsó Ferenc, Stumpf István; Ezredforduló Alapítvány, Bp., 1995
 • Két választás között; szerk. Stumpf István; Századvég, Bp., 1997 (Századvég választási kötetek)
 • Bozóki András–Javorniczky István–Stumpf István: Magyar politikusok arcképcsarnoka; Századvég, Bp., 1998
 • Ígéretek sodrásában. A Medgyessy-kormány első éve; szerk. Gazsó Tibor, Giró-Szász András, Stumpf István; Századvég, Bp., 2003
 • Elzálogosított jövő. A Medgyessy-kormány második éve; szerk. Gazsó Tibor, Giró-Szász András, Stumpf István; Századvég, Bp., 2004
 • A jóléti rendszerváltás csődje. A Gyurcsány-kormány első éve; szerk. Gazsó Tibor, Stumpf István; Századvég, Bp., 2005
 • "Az Országház kapujában"; Századvég, Bp., 2007
 • Őszöd árnyékában. A 2. Gyurcsány-kormány első éve; szerk. Gazsó Tibor, G. Fodor Gábor, Stumpf István; Századvég, Bp., 2007
 • Végjáték. A 2. Gyurcsány-kormány második éve; szerk. G. Fodor Gábor, Stumpf István; Századvég, Bp., 2008
 • (V)álságkormányzás. A 2. Gyurcsány-kormány harmadik éve; szerk. G. Fodor Gábor, Stumpf István; Századvég, Bp., 2009
 • Hazá®djáték. A szocialista-liberális kormányzás nyolc éve; szerk. G. Fodor Gábor, Kern Tamás, Stumpf István; Századvég, Bp., 2010
 • Erős állam – alkotmányos korlátok; Századvég, Bp., 2014
 • Why we Need a Strong but Constitutionally Limited State?: Paradigm of Good Government; In: Polonca Kovac, Gyorgy Gajduschek (szerk.) Contemporary Governance Models and Practices in Central and Eastern Europetern Europe (2015)
 • A kormány alkotmányos jogállása (2015)
 • Reinventing Government and the Separation of Powers (2016)
 • The Hungarian Consitutional Court's Place in the Constitutional System of Hungary (2017)
 • Reinventing Government Constitutionak Changes in Hungary (2017)
 • Különvéleményen a jogállamért! Stumpf István alkotmánybíró különvéleményei, 2010–2017; szerk. Smuk Péter, határozatgyűjt. Hancz Patrik; Gondolat, Bp.–Győr, 2017
 • Alkotmányos hatalomgyakorlás és alkotmányos identitás; Gondolat, Bp., 2020

DíjaiSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés