Sumer királylista

A Sumer királylista sumer ékírásos irodalmi-történeti mű. Az úgynevezett I. íszíni dinasztia koráig, i. e. 1817-ig veszi számba az ország királyait és uralkodóházait. Összeállítói feltehetően több forrásból dolgoztak, a lista keletkezése az i. e. 22. és 21. század fordulójára tehető, s később kiegészítésére is sor került. A lista elkészítése mögött tetten érhető az i. e. 3. évezred végére jellemző ideológiai-politikai eszmerendszer, amelynek lényege, hogy Mezopotámiát politikailag egységes államként kezeli, ezért mindig egy-egy város dinasztiájának hegemóniáját tételezi fel.

A királyokat özönvíz előttiekre és utániakra osztja, és ezzel egyesíti a mitikus és a történeti hagyományt. A lista szerint az özönvíz előtt 8 király uralkodott, mindegyik hihetetlenül hosszú ideig: Enmeluanna 43 200, Alalgar és Dumuzi 36 000, mások 28 800, 21 000, ill. 18 600 évig. Irodalmi szempontból igen becses a „vízözön" előtti városok megnevezése (Kis és Uruk, s még inkább az ezt követő dinasztiák uralkodóihoz (például Etana, Mebarageszi, Enmerkar, Gilgames stb.) fűzött pár megjegyzés, amelyek mítoszokat, történelmi legendákat őriztek meg, s érintkeznek az epikus hagyománnyal is (Etana-eposz, Gilgames-eposz).

A királyság az özönvíz után hol egy északi város (Kis, Aksak, Akkád), hol pedig egy déli (Uruk, Ur, Íszín) kezébe került, ezt egészíti ki néhány Sumeron és Akkádon kívüli hatalom (Avan, Hamazim, Mári). A III. uri dinasztia elején (i. e. 2100 körül) összeállított szöveg az uri királyok politikai igényét fejezi ki Mezopotámia egyesítésére. E listát később újabb uralkodókkal egészítették ki. A sumer királylista az i. e. 3. évezred közepétől ad megbízható támpontokat.

A királylista szerkesztés

A sémi neveket * jelöli.

Uralkodó Jelző Uralmi időtartam Korszak Megjegyzések
Predinasztikus királyok
i. e. 30. század vagy korábban
Amikor a királyság alászállt az égből, Eridu városban volt a királyság
Alulim 28800 év
Alalgar 36000 év
Eridu várost elhagyom. Királysága Bad Tibira városba ragadtatott el
Enmeenluanna 43200 év
Enmeengalanna 28800 év
Dumuzi „isten” „a pásztor” 36000 év
Bad Tibira várost elhagyom. Királysága Larak városba ragadtatott el” (Suruppak hegemóniája)
Enszibzianna 28800 év
Larak várost elhagyom. Királysága Szippar városba ragadtatott el
Enmenduranna 21000 év
Szippar várost elhagyom. Királysága Suruppak városba ragadtatott el
Ubartutu ...(Ubar?)-du-du 18600 év vagy Ubara-Tutu
Szukurlam(?)
Ziuszudra A vízözön túlélője
5 város volt, 8 király, 241200 évig uralkodtak ott. A vízözön áradt el fölöttük.
I. kisi dinasztia
i. e. 30. század után
Az után, hogy a vízözön áradt el fölöttük, a királyság alászállt az égből. Kis városban volt a királyság.
Ga..úr 1200 év
Gul-la-NIDABA-an-na 960 év
*Palakinatim 900 év
*Nangislisma
Bahina
Buannum 840 év
*Kalibum (Ga-li-bu-um) 960 év
*Kalumu (Ka-li-mu-mu) 840 év
*Zukakip (Ka-ga-gi-ib) 900 év
Atab 600 év
*Masda (A-tab-ba) „Atab fia” 840 év
*Arvium (Ar-pi-um) „Masda fia” 720 év
Etana „a pásztor, aki az égig emelkedett fel, aki az országokat megszilárdította” 1560 év
*Balih (Ba-li-ih) „Etana fia” 400 év
Enmenunna 600 év
Melámkisi (Ma-lam-Kis) „Enmenunna fia” 900 év
*Barszalnunna (Bar-rak-nun-na) „Enmenunna fia” 1200 év
*Szumúg (? Mes-za) „Barszalnunna fia” 140 év
*Tizkár (Ti-iz-gar) „Samug fia” 305 év
*Ilkú 900 év
*Iltaszadum 1200 év
Mebarageszi „aki Elam ország fegyvereit zsákmányként elhozta” 900 év
Agga „(En)-Mebarageszi fia” 625 év i. e. 27. század egy eposz említi Gilgamessel való összeütközését
23 király, 24510 évig, 3 hónapig, 3½ napig uralkodtak ott. Kis város fegyverrel leveretett, királysága Éannába ragadtatott el. Éanna Uruk temploma volt.
I. uruki dinasztia
*Meskiaggaser (Mesz-ki-ag-ga-se-ir) „Uti isten fia, a tengerbe alámerült, a hegyvidék felé kiemelkedett” 324 év
*Enmerkar (En-me-kar) „Meszkiaggaser fia, aki Uruk várost építette” 420 év Ninszun apja
Lugalbanda (isten) „a pásztor” 1200 év Enmerkar hadvezére, Gilgames apja, felesége Ninszun
Dumuzi (isten) „a halász, városa Kuara 100 év Valószínűleg nem közvetlenül Gilgames előtt uralkodott, hanem jóval előtte
Gilgames (isten) „apja egy lillu volt. Kullab en-papja”. Más források szerint Lugalbanda és Ninszun fia 126 év i. e. 27. század egy eposz említi Aggával való összeütközését
Urnungal „Gilgames fia” 30 év
Utulkalamma „Urnungal fia” 15 év
Labahsum (Labaszher) 9 év
*Ennundaranna (En-nun-nad-an-na) 8 év
...-he-de (MES(?).HE) „a kovács” 36 év
Melamanna 6 év
*Lugalkitun (Lugal-ki-aga) 36 év
12 király, 2130 évig uralkodtak ott. Uruk város fegyverrel leveretett, királysága Ur városba ragadtatott el.
I. uri dinasztia
i. e. 2625. század
Meszkalamdug
Meszannepadda 80 év a Tummal-felirat alapján Gilgames és Agga kortársa
[ Aannepadda ] „Meszannepadda fia” x év a lista nem veszi figyelembe, vagy a következő király másik olvasata?
*Meszkiag-Nanna (Mesz-kiuga-nuna) „Meszannepadda fia” 36 év
Elulu 25 év
Balulu 36 év
4 király, 177 évig uralkodtak ott. Ur város fegyverrel leveretett, királysága Avan városba ragadtatott el.
Avani dinasztia
Hita
Kul.. 36 év
3 király, 356 évig uralkodtak ott. Avan város fegyverrel leveretett, királysága Kis városba ragadtatott el.
II. kisi dinasztia
Su.. 201 év
Dadaszig
Magalgalla (Mamagalla) „a hajós” 360 év
*Kalbum (Ka-al-bu) „Magalgalla fia” 195 év a lagasi Éannatum Keselyű-sztéléjén szerepel
Meszalim
Se-e(?) (KU-E) 365 év i. e. 26. század
Gasub(?)nunna 180 év
Ibini
*Enbi-Istár (?) 290 év
Lugalmu 360 év
8 király, 3195 évig uralkodtak ott. Kis város fegyverrel leveretett, királysága Hamazi városba ragadtatott el.
Hamazi dinasztia
*Hatanis (Hadanisz) 6 év
1 király, 6 évig uralkodott ott. Hamazi város fegyverrel leveretett, királysága Uruk városba ragadtatott el.
II. uruki dinasztia
Enuhduanna
Ensakusanna 60 év i. e. 2430–2400 körül
Lugalkiginedudu 2 év azonos az uri Lugalkiniseduduval
Lugalkiszalszi „Lugalkiginedudu fia” 7 év azonos az uri uralkodóval
3 király, … évig uralkodtak ott. Uruk város fegyverrel leveretett, királysága Ur városba ragadtatott el.
II. uri dinasztia
Lugalkinisedudu azonos az uruki Lugalkigineduduval
Lugalkiszalszi „Lugalkinisedudu fia” azonos az uruki uralkodóval
..gi
Kaku „..gi fia”
4 király, 116 évig uralkodtak ott. Ur város fegyverrel leveretett, királysága Adab városba ragadtatott el.
Adabi dinasztia
*Lugalannemundu 90 év
1 király, 90 évig uralkodott ott. Adab város fegyverrel leveretett, királysága Mári városba ragadtatott el.
I. mári dinasztia
lásd még: Mári uralkodóinak listája
*Ilsu 30 év
..zi „Ilsu fia” 17 év
..lugal 30 év
..lugal 20 év
..bimusmas 30 év
..ni 9 év
6 király, 136 évig uralkodtak ott. Mári város fegyverrel leveretett, királysága Kis városba ragadtatott el.
III. kisi dinasztia
Kubaba (KU-bau) „a korcsmárosnő, aki Kis város alapjait megszilárdította” 100 év
1 király, 100 évig uralkodott ott. Kis város fegyverrel leveretett, királysága Aksak városba ragadtatott el.
Aksaki dinasztia
Unzi 30 év i. e. 25. század
Undalulu 12 év
Urur 6 év
*Puzurnirah 20 év i. e. 2400 körül
*Isuil 24 év
*Su-Szín „Isuil fia” 7 év i. e. 23. század
6 király, 99 évig uralkodtak ott. Aksak város fegyverrel leveretett, királysága Kis városba ragadtatott el.
IV. kisi dinasztia
azonos a III. kisi dinasztiával és ahhoz kapcsolódik
*Puzur-Szín „Kubaba fia” 25 év
Ur-Zababa „Puzur-Szín fia” 400 év
*Szimudar 30 év
Uszivatar „Szimudar fia” 7 év
*Estarmuti 11 év
*Ismé-Samas 11 év
Nannia „a kőfaragó” 7 év
7 király, 491 évig uralkodtak ott. Kis város fegyverrel leveretett, királysága Uruk városba ragadtatott el.
III. uruki dinasztia
Lugalzageszi 25 év
1 király, 25 évig uralkodott ott. Uruk város fegyverrel leveretett, királysága Agade városba ragadtatott el.
Akkád dinasztia
*Sarrukín „apja datolyakertész – Urzababa pohárnoka, aki Agade várost építette” 56 év
*Rímus „Sarrukín fia” 9 év
*Manistusu „Rímus bátyja, Sarrukín fia” 15 év
*Narám-Szín „Manistusu fia” 37 év
*Sarkalisarri „Narám-Szín fia” 25 év
Igigi „király volt?”
Nanum „király volt?”
Imi „király volt?”
Elulu „király volt?” „Négyen királyok voltak, 3 évig uralkodtak”
Dudu
Suturul „Dudu fia”
11 király, 181 évig uralkodtak ott. Agade város fegyverrel leveretett, királysága Uruk városba ragadtatott el.
IV. uruki dinasztia
Urnigin 7 év
Urgigir „Urnigin fia” 6 év
Kudda 6 év
*Puzurlili 5 év
Urutu 6 év
5 király, 30 évig uralkodtak ott. Uruk város fegyverrel leveretett, királysága a Gutium hordához ragadtatott el.
Guti dinasztia
„egy király, neve nincs” 3 év
Imta' 3 év
Inkisus 6 év
Szarlagab 6 év
*Sulme(Iarlagas) 6 év
Elulumes 6 év
Inimabakes 5 év
Igesaus 6 év
Iarlagab 15 év
Ibate 3 év
Iarlangab 3 év
Kurum 1 év
Habilkin 3 év
Learabum 2 év
Irarum 2 év
Ibranum 1 év
Hablum 2 év
Puzur-Szín „Hablum fia” 7 év
Iarlaganda 7 év
Szi'u 7 év
Tirigan 40 nap
21 király, 91 évig, 40 napig uralkodtak ott. A Gutium horda fegyverrel leveretett, királysága a Uruk városba ragadtatott el.
V. uruki dinasztia
Utu-hegal 7 év, 6 hónap, 7 nap
1 király, 7 évig, 6 hónapig, 7 napig uralkodott ott. Uruk város fegyverrel leveretett, királysága Ur városba ragadtatott el.
III. uri dinasztia
Ur-Nammu 18 év
Sulgi isten „Urnammu isten fia” 48 év
Búr-Szín isten „Sulgi isten fia” 9 év másképpen Amar-Szuen
Su-Szín „Búr-Szín isten fia” 9 év
*Ibbí-Szín „Su-Szín fia” 24 év
5 király, 108 évig uralkodtak ott. Ur város fegyverrel leveretett, királysága Íszín városba ragadtatott el.
I. íszíni dinasztia
Középső kronológia
*Isbí-Erra 33 év i. e. 20171985
*Sú-ilísu isten „Isbi-Erra fia” 10 év i. e. 19841975
*Idin-Dagan „Sú-ilísu fia” 21 év i. e. 19741954
*Ismé-Dagan „Idin-Dagan fia” 20 év i. e. 19541935
*Lipit-Istar isten „Ismé-Dagan fia” 11 év i. e. 19341924
Ur-ninurta isten 28 év i. e. 19231896
Búr-Szín „Ur-ninurta isten fia” 21 év i. e. 18951875
*Lipit-Enlil „Búr-Szín fia” 5 év i. e. 18741870
*Erra-imitti isten 8 év i. e. 18691862
*Enlil-báni isten 24 év i. e. 18611838
Zambia isten 3 év i. e. 18371835
*Iterpísa isten 4 év i. e. 18341831
Urduguka isten 4 év i. e. 18301828
*Szín-magir isten 11 év i. e. 18271817
14 király, 203 évig uralkodtak ott.
*Damik-ilisu i. e. 18161794 nem szerepel a királylistán, a larszai Rím-Szín leverte

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Források szerkesztés