Svájc és Liechtenstein kapcsolata

Svájc és Liechtenstein 1924-ben szerződést kötött, melyben lefektették a két ország kapcsolatának alapjait. Napjainkban Liechtenstein legnagyobb partnere Svájc. A konföderáció és a törpeállam kapcsolatai gazdasági (vám - és valutaügyek), valamint kül - és hadügyi.

Svájc és Liechtenstein gazdasági kapcsolataiSzerkesztés

1924-ben Svájc és Liechtenstein gazdasági megállapodást kötött, ami alapján Liechtensteinben felváltotta az osztrák-magyar koronát a svájci frank, ami Svájc fizetőeszköze volt. 1924-től kezdve, immáron 90 éven át Svájc és Liechtenstein valutaunióban álltak. Emellett Svájc és Liechtenstein határai gyakorlatilag elolvadtak, megszűntek a vámhatárok, a liechtensteini termékek szabadon áramolhattak Svájcba és fordítva.

Svájc és Liechtenstein hadpolitikai kapcsolataiSzerkesztés

Az 1924-es szerződés kötelezte Svájcot arra, hogy külső támadás esetén megvédje a Liechteinsteini Hercegséget. A kicsi miniállamnak nem volt saját hadserege, sőt nem is lehetett volna igen alacsony népességszáma miatt. A hercegséget addig a K.u.K hadsereg, azaz az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege védte meg, annak felbomlásával - és a Párizs környéki békeszerződések következményeképpen - a monarchia Liechtensteinnel határos utódállamának, azaz Ausztriának nem volt akkora katonai potenciálja - azaz olyan erős hadserege - hogy egy másik szuverén államot védelmezzen. Mivel az I. világháborúig Liechtenstein az Osztrák-Magyar Monarchia szövetségese volt, Liechtensteint az I. világháború után vesztes országként kezelték. Az 1920-as években Liechtenstein elfordult Ausztriától és Svájccal kívánt megállapodni. 1924-től kezdve Svájc és Liechtenstein hadpolitikai szerződést írt alá, Svájc katonai védnökséget vállalt Liechtenstein Hercegség felett.

Svájc és Liechtenstein külpolitikai kapcsolataiSzerkesztés

Bár a szerződés nem rendelkezett a két ország külpolitikai kapcsolatáról, 1924 óta Svájc képviseli nemzetközi szervezeteknél Liechtensteint. A Svájcba küldött nagykövetségeket Liechtensteinbe is akkreditálták, a külföldre küldött svájci nagykövetségek pedig Liechtensteint is képviselik a legtöbb országban. Hogyha bármely nemzetközi eseményben az országoknak állást kell foglalni, akkor Liechtenstein Svájccal egyező véleményen lesz. Igaz ez pl.: Koszovó nemzetközi elismertségére is.