Szájpadfeszítő izom

A szájpadfeszítőizom (musculus tensor veli palatini) egy izom az ember szájpadjánál.

A gége és a szájpad izmai (a nyíl mutatja az alig látható izmot)

Eredés, tapadás, elhelyezkedésSzerkesztés

A lamina pterygoideus medialis-ról ered ami a spina ossis sphenoidalis része az ékcsonton (os spheniodale) és még a tuba auditiva-nak (vagy Eustach-kürt) a porcos faláról. Leereszkedve a lamina pterygoideus medialis és a musculus pterygoideus medialis egy ínban végződik ami körbe fogja a hamulus pterygoideus-t. Az aponeurosis palatina-en tapad.

FunkcióSzerkesztés

Feszíti a lágy szájpadot (palatum molle).

Beidegzés, vérellátásSzerkesztés

A nervus mandibularis idegzi be. Az arteria facialis arteria palatina ascendens nevű ága és az arteria maxillaris arteria palatina descendens nevű ága látja el vérrel.

Külső hivatkozásokSzerkesztés