Száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepek

Száraz és félszáraz sziklai és pusztai gyepeknek (Festuco–Brometea Br-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadač, 1944) a pionír és száraz gyepek egyik társulástani osztályát nevezzük.

A délkelet-európai száraz gyepek rendszerint nagyon fajgazdag, túlnyomórészt mészkedvelő növénytársulások. Ennek megfelelően többnyire karbonátos kőzeteken (mészkő, dolomit, lösz, meszes homokkő, pannon agyag) vagy bázikus (esetleg intermedier) kémhatású mállástermékeket produkáló magmás kőzeteken (andezit, bazalt, gabbró, szerpentin, diabáz) alakulnak ki. Társulásai a mi éghajlatunkon a természetes erdőfoltokkal váltakozva lehetnek a klimax erdős sztyepp formáció részei, ha az éves csapadék 550 mm-nél kevesebb; nedvesebb éghajlaton extrazonális vagy edafikus körülmények között tenyésznek. Az idetartozó növénytársulásoknak három nagy rendjét soroljuk ide:

Karakterfajai:

ForrásokSzerkesztés