Székelykeresztúri járás

megszűnt magyarországi, majd romániai járás (1876–1944)

A Székelykeresztúri járás Udvarhely vármegye egyik járása volt 1876–1920, illetve 1940–1944 között. A járás központja Székelykeresztúr mezőváros volt. A terület ma a romániai Hargita megyében (kisebb részt Maros megyében) található.

Udvarhely vármegye és járásai.

Földrajza szerkesztés

A Küküllőmenti-dombvidék keleti részén, a Nagy- és Kis-Küküllő között elterülő területi egység volt. Kistájai: Középső- és Alsó-Nyikómente, Keresztúr vidéke (a Nagy-Küküllő medencéje), Gagy mente, Solymosok vidéke, Etéd vidéke (a Küsmöd-patak völgye).

Történelme szerkesztés

Az 1876-os nagy közigazgatási reform következtében létrejöttek a vármegyék, és ezen belül közigazgatási alegységként a járások. Ekkor alakult meg Udvarhely vármegye részeként a Székelykeresztúri járás is.

Települései 1913-ban szerkesztés

Források szerkesztés

  • Vofkori László (1998): III. Udvarhelyszéki utazások. Székelyföld útikönyve I. Cartographia kft. Budapest.
  • A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára, 1913.