Szóösszerántás

a tudatos szóalkotás egyik módja, amikor két eltérő jelentésű szó összekeveredik úgy, hogy az egyik eleje a másik végével egyesül (pl. cső + orr → csőr)

A magyar nyelvészetben a szóösszerántás a tudatos szóalkotás egyik módja. Lengyel 2000 a szóösszevonás egyik fajtájának tartja, ennek másik típusa, a szóalakvegyülés mellett, és mindhármat a mozaikszó-alkotás nagyobb kategóriájába sorolja.[1] Ezzel szemben Cs. Nagy 2007 a szóösszerántást a szóalakvegyülés (amelyet „szóvegyülés”-nek nevez) egyik fajtájának tekinti, és ezt nem sorolja a mozaikszó-alkotás kategóriájába.[2]

Kanálvilla típusok

Mindkét szerző szóösszerántáson új szó alkotását érti két egymástól eltérő jelentésű szóból úgy, hogy az egyik első része a másik végső részével egyesül. Esetleg az egyik vagy a másik összetevő egész szó. A szó(alak)vegyülés abban különbözik tőle, hogy hasonló jelentésű szavak első, illetve végső részéből történik a szóalkotás (pl. csokor + bokrétacsokréta), a szóösszevonás pedig az előbbi kettőtől abban, hogy egy szószerkezethez tartozó két vagy több egyszerű szó, illetve összetett szó tagja első részének az összetevéséből áll, pl. Mozgókép-forgalmazási Rt.Mokép.[1][2]

A szóösszerántásra a francia nyelvészetben leggyakrabban a mot-valise (szó szerint ’bőröndszó’) terminust használják,[3][4] e helyett a mot-portemanteau (szó szerint ’ruhaakasztós koffer-szó’) terminust,[4][5] és ezeken kívül a mot composé par télescopage ’ütközéssel összetett szó’-nak[4] vagy amalgame lexical ’lexikai keverék’-nek[6] nevezik. Ezek fogalma megfelel a fenti meghatározásnak.

Az angol nyelvű nyelvészetben a szóösszerántásnak a portmanteau vagy a blend ’keverék’,[7][8] amalgam ’keverék’, fusion ’fúzió’, hybrid ’hibrid’ vagy telescoped word ’ütközéssel keletkezett szó’[8] a neve. Egyes szerzők olyan szavakat is idesorolnak, amelyeket szavak kezdeti részleteiből alkotnak, pl. Interpol (← International Criminal Police Organization),[7] tehát azt is, amit a magyar nyelvészetben szóösszevonásnak neveznek.

A szóösszerántásban olykor mindkét szóból egy beszédhangnál nagyobb részletet használnak fel, máskor az egyikből csak egy hang marad meg, megint máskor az egyik egészét hagyják meg, és a másik egy vagy több hangból áll. Egyes esetekben az első összetevő vége és a második eleje közös. Egyébként a kérdéses szavak olykor egyazon szószerkezet tagjai.

Szóösszerántásnak tekintik a haplológiát is, amikor szavak határán történik. Egymást követő azonos vagy hasonló beszédhangok vagy hangcsoportok közül az egyiknek a kivetése. Így jöttek létre a francia tragi-comédie és tragi-comique, miután szóösszetétel útján megalkották a tragico-comédie, illetve tragico-comique szavakat.[9][10] Ezeket aztán több nyelv is átvette, pl. (magyarul) tragikomédia,[11] tragikomikus.[12]

A magyar nyelvben

szerkesztés

A magyarban a szóösszerántás a ritkább szóalkotási módok közé tartozik.[1] Az első szóösszerántásokat a nyelvújítás korában végezték. A mai sztenderd nyelvváltozatban fennmaradtakat a beszélő már nem érzi szóösszerántásoknak. Egyesekben egész szó is van, másokban az egyik vagy a másik szóból csak egy beszédhang:

A második világháború idejéből származik a burizs ← (búza + rizs), mára elavult alkotás.[15]

Újabb szóösszerántások az alábbiak:[1]

csalagútcsatorna + alagút;
citrancscitrom + narancs.

Alkalmi szóösszerántások is vannak művészi alkotásokban, a sajtóban stb.:

Huhogányos Akadémiahuhog + tudományos;[16]
Sólyom csőrmester[17]csőr + őrmester;
házaspárbajházaspár + párbaj.[18]

A francia nyelvben

szerkesztés

A francia nyelvvel foglalkozó nyelvészek, irodalmárok és pedagógusok nagy figyelmet fordítanak a szóalkotáson belül a szóösszerántásra is, amely ebben a nyelvben gyakoribb, mint a magyarban. Csak Franciaországban 2001 és 2010 között tizenhárom, a szerzők által összerántással kreált szavakat tartalmazó, főleg gyerekeknek szánt szótár jelent meg, játékos szándékkal. Általános iskolákban a szókészlet megismertetése céljából szóösszerántás-gyakorlatokat is végeztetnek a gyerekekkel.[6]

Írók már régen folyamodtak szóösszerántáshoz. François Rabelais Gargantua című művében jelenik meg 1534-ben a sorbonagre (← Sorbonne + onagrevadszamár’) szó. Ezzel is gúnyt űz az író a párizsi egyetemet uraló teológusokból. Egész sor író folytatta ezt a szóalkotási módot, mint Victor Hugo, Raymond Queneau, Boris Vian stb. Ezek alkalmi, meg nem honosodott szavak maradtak.[6]

Egyéb régebbi példák az alábbiak:[4]

phalanstèrefalanszter’ ← phalangephalanx’ + monastèrekolostor’), Charles Fourier alkotása;
autobusautóbusz’ ← automobile omnibusgépkocsi omnibusz’.

Franciaországban és a kanadai Québec tartományban hivatalos törekvés az, hogy korlátozzák az angol jövevényszavak elterjedését a francia nyelvben. A túlzottnak ítélt angol hatásra a francia nyelvben René Étiemble éppen szóösszerántással alkotta meg a franglais (← français ’francia’+ anglais ’angol’) szót,[4] amely meg is honosodott. A magyar nyelvújítás korában végzett tevékenységgel hasonlóan ma is folyik ilyen, a terminológiák terén az új realitások megnevezésére francia nyelven,[19] többek között szóösszerántásokkal is. Így hoztak létre egyes hivatalosan ajánlott szavakat, amelyek közül egyesek meghonosodtak, mások nem:

alicament ’gyógyélelmiszer’ ← alimentélelmiszer’ + médicamentgyógyszer’;[20]
clavardagecsetelés’ ← clavierbillentyűzet’ + bavardage ’csevegés’;[21]
partagicielshareware’ ← partager ’megosztani’ + logicielszoftver’;[22]
pourrielspam’ ← poubellekuka’ + courriele-mail’;[20]
tapuscrit ’gépelt irat’ ← taper ’billentyűzeten írni’ + manuscritkézirat’;[23]
vidéastevideókészítő’ ← vidéo + cinéastefilmkészítő’.[20]

Szóösszerántással alkotott tulajdonnevek az alábbiak:

Midouze (két folyó összefolyásából keletkezett harmadik folyó már régi neve) ← Midou + Douze;[24]
Corail (vagontípus neve) ← confort ’komfort’ + railsín’;[25]
Transilien (külvárosi vasúthálózat neve) ← transport ’szállítás’ + francilienîle-de-France-i’;[26]

Alkalmi szóösszerántások például a következők:[6]

bovidéalistebovidészarvasmarhaféle’ + idéalisteidealista’;
distractionnairedistraction ’szórakozás’ + dictionnaire ’szótár’;[27]
fictionnairefiction ’fikció’ + dictionnaire;[28]
toasticomane ’pirítós kenyeret nagyon szerető’ ← toast ’pirítós kenyér’ + toxicomanekábítószer-élvező’.

Az angol nyelvben

szerkesztés

A szóösszerántás ebben a nyelvben is sokkal gyakoribb módszer, mint a magyarban.

Már régebben meghonosodtak az alábbi köznevek:

brunch ’villásreggeli’ ← breakfast ’reggeli’ + lunch ’ebéd’;[7]
motelmotor + hotel;[8]
simulcast ’egyidejű közvetítés’ ← simultaneous broadcast;[29]
smogszmog’ ← smoke ’füst’ + fog ’köd’;[30]
spork ’kanálvilla’ ← spoon ’kanál’ + fork ’villa’.[31]

Több ugyanarra a mintára alkotott szó van főleg különböző nyelvek nevéből és az English ’angol nyelv’ szóból az angol által befolyásolt nyelvhasználatra, vagy más nyelvek által befolyásolt angol nyelvváltozatokra:

HunglishHungarian ’magyar’ + English;[32]
DenglishDeutschnémet’ + English;[33]
Hinglishindiai angol’ ← Hindi + English;[34]
Singlishszingapúri angol’ ← Singapore + English.[34]

Egyes tulajdonnevek is szóösszerántással keletkeztek, például:

EurovisionEurovízió’ ← Europe + television;[35]
Wikipediawikiwiki ’gyors’ (hawaii szó) + encyclopedia.[36]

Alkalmi szóösszerántás például a californicateCaliforniaKalifornia’ + fornicate ’paráználkodik’ ige.[8]

A román nyelvben

szerkesztés

A románban nincsenek a szókészlet gyarapítására szánt tudatos szóösszerántások. Vannak azonban a szlengben, a népi és a fesztelen nyelvi regiszterben,[37] de nem kerülnek a sztenderd nyelvváltozatba, és hosszabb-rövidebb, társadalmi-politikai kontextustól is függő életük van, mint az alábbi első két példának, amelyek 1990 előttiek:

falimentarafaliment ’csőd’ + Alimentara (a volt állami élelmiszer-boltok neve);[37]
tembeliziunetembel ’hülye’ + televiziunetelevízió’;[38]
furgăsifura ’lopni’ + găsi ’találni’.[39]

1990 óta a reklámkészítők törekednek olyan szóösszerántásokkal felhívni a figyelmet, amelyekben cégek neve szerepel. Ezek mind alkalmiak:[40]

DOMOferta ← DOMO + oferta ’az ajánlat’;
eMAGIAeMAG + magia ’a mágia’;
dedemanualDEDEMAN + manual ’tankönyv’;
depocrațieBRICO DÉPÔT[41] + democrație ’demokrácia’.

A legtöbb, szintén alkalmi szóösszerántás a médiában jelenik meg:[42]

cârnațiunecârnațikolbászok’ + națiunenemzet’;
FerentexasFerentari (rossz hírű városnegyed Bukarestben) + Texas;
hamburghezime ’hamburzsoázia’ ← hamburger + burghezimeburzsoázia’;
NapocalipsaNapoca (Kolozsvár hivatalos nevének második része) + apocalipsa ’az apokalipszis’;
robocopilărieRobocop + copilărie ’gyermekkor’.

Jövevény szóösszerántások

szerkesztés

Mint a szavak általában, szóösszerántással alkotott szavak is lehetnek jövevényszavak. Az angol motel vagy smog, valamint a francia autobus több nyelvben is megvan. Olyan tulajdonnevek, mint az Eurovision vagy a Wikipedia nemzetköziekké váltak.

Szóösszerántásokat alkotnak tükörfordításként is. Ilyen például a román furculingură (← fuculiță ’villa’ + lingură ’kanál’) az angol spork mintájára, bár megfordított szórenddel.[43]

 1. a b c d e f Lengyel 2000, 346–347. o.
 2. a b Cs. Nagy 2007, 318. o.
 3. Dubois 2002, 314. o.
 4. a b c d e Grevisse – Goosse 2007, 191. o.
 5. A portemanteau szó alapjelentésével a franciából került az angolba, de a francia visszavette nyelvészeti jelentésével.
 6. a b c d Léturgie 2011.
 7. a b c Crystal 2008, 57. o.
 8. a b c d Bussmann 1998, 137. o.
 9. Dubois 2002, 230. o.
 10. Grevisse – Goosse 2007, 194. o.
 11. ÉrtSz. 1959–1962, tragikomédia szócikk.
 12. ÉrtSz 1959–1962, tragikomikus szócikk.
 13. MEN, talaj szócikk.
 14. Zongora szócikk. In Tótfalusi István: Magyar etimológiai nagyszótár. Budapest: Arcanum Adatbázis. [2001]. = Arcanum DVD Könyvtár, 2. ISBN 9639374121  
 15. MEN, burizs szócikk.
 16. Romhányi József. A bölcs bagoly. Nagy szamárfül. Alexandra. 2006. ISBN 963-368-984-8 14. o. (Hozzáférés: 2020. február 8.)
 17. A Kérem a következőt! rajzfilm-sorozatból (HMDB) (Hozzáférés: 2020. február 8.)
 18. MTI, 2012. április 18, idézi Amire nincsenek szavaink. Nyelv és tudomány. 2012. május 2 (Hozzáférés: 2020. február 8.)
 19. Erre hivatott Franciaországban a Commission d’enrichissement de la langue française (A francia nyelv gyarapításának bizottsága) (lásd a Művelődési minisztérium FranceTerme honlapját) és Québecben az Office québécois de la langue française (A francia nyelv québeci hivatala) (lásd Lexiques et vocabulaires (Szókincsek) oldal). (Hozzáférés: 2020. február 8.)
 20. a b c BDL, Mot valise oldal.
 21. Larousse, clavardage szócikk.
 22. GDL, partagiciel szócikk.
 23. Larousse, tapuscrit szócikk.
 24. (franciául) M. Laval. Rivière de la Midouze. Amélioration de la navigation (A Midouze folyó. A hajózás jobbítása). Annales des ponts et chaussées. 1831. 2. félév. 19. o.. (Hozzáférés: 2020. február 8.)
 25. Villegas-Kerlinger 2019.
 26. A Transilien honlapja.
 27. Robert Galisson és Louis Porcher szótárának címe (Párizs: Clé international. 1986. ISBN 2-19-033275-3).
 28. Alain Finkielkraut szótárának címéből (Petit fictionnaire illustré (Kis képes fikciószó-tár)). Párizs: Seuil. 1981).
 29. Etymonline, simulcast szócikk.
 30. Etymonline, smog szócikk.
 31. Etymonline, spork szócikk.
 32. Urban Dictionary, Hunglish szócikk.
 33. Urban Dictionary, denglish szócikk.
 34. a b Eifring – Theil 2005, 6. fej., 10. o.
 35. A Eurovision Services (az Európai Műsorsugárzók Uniója égisze alatt működő szolgáltatáscserére szakoszodott hálózat) honlapja. (Hozzáférés: 2020. február 8.)
 36. Etymonline, wikipedia szócikk.
 37. a b Zafiu 2007.
 38. Volceanov 2007, 243. o.
 39. Volceanov 2007, p. 113.
 40. Popescu 2015, 221–224. o.
 41. Francia nevű cég. A dépôt szóban nem ejtik ki a t-t.
 42. Răuțu 2010.
 43. (románul) Echipamentul meu (Felszerelésem). Drumeții în Carpați (Kirándulások a Kárpátokban). 2016. június 16 (Hozzáférés: 2020. február 8.)

Kapcsolódó szócikk

szerkesztés