Szóalakzat

A szóalakzat (görögül metaszeméma) szavak átalakító eljárásokkal történő megváltoztatása, amely során módosul jelentésük. A stilisztika és retorika többféle módon értelmezett fogalma. Egyes nyelvtanok a szóalakzatokat a szemantikai-szintaktikai alakzatokkal együtt kezelik. A szóképekkel (tropusokkal) szembeállítják, és adjekciós, detrakciós és transzmutációs eseteit tartják számon.

Adjekciós szóalakzatok például

Detrakciós szóalakzatok:

Transzmutációs alakzatok:

Mivel a szavak átalakítása mondatbeli szerepüket befolyásolja, a mondatalakzatok rendszerében is megtalálhatók. A szóalakzat a neoretorikában a metaszeméma.