A szólam több jelentésű szó.

A zenében szerkesztés

A szólam a zenemű egyidejűleg megszólaló, harmóniai szempontból összetartozó alkatrészei, amelyeket a csoportos zenélés alkalmával külön-külön énekesek vagy hangszerjátékosok szólaltatnak meg.[1]

Az irodalomban szerkesztés

A szólam ritmikai szempontból a beszéd kisebb gondolati egysége, amely a tagoló vers egységeit alkotja; két vagy több szó, amely valamilyen nyelvtani viszonyban áll egymással.[2]

Jegyzetek szerkesztés

  1. Szabolcsi-Tóth: Zenei lexikon (1965)
  2. Világirodalmi lexikon 14 (1992)