Szabó György (irodalomtörténész)

(1920–2011) erdélyi magyar klasszika-filológus, műfordító

Szabó György írói álneve Kiss György (Dicsőszentmárton, 1920. április 19.Kolozsvár, 2011. május 10.) irodalomtörténész, klasszika-filológus, műfordító.

Szabó György
Született1920. április 19.
Dicsőszentmárton
Elhunyt2011. május 10. (91 évesen)
Kolozsvár
Állampolgárságaromán
Nemzetiségemagyar
Foglalkozásairodalomtörténész,
klasszika-filológus,
műfordító
SírhelyeHázsongárdi temető
A Wikimédia Commons tartalmaz Szabó György témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség
Sírja a Házsongárdi temetőben

Életútja szerkesztés

Középiskolai tanulmányait a marosvásárhelyi református kollégiumban végezte 1939-ben, 1943-ban a kolozsvári egyetemen szerzett latin–görög tanári oklevelet, majd 1944-ben régészetből doktorált. 1942-től Roska Márton mellett gyakornokként dolgozott a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában, 1943-tól tagja volt a Magyar Numizmatikai Társulatnak és az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak.

1944 őszén polgári deportáltként az Urálban volt fogságban, ahonnan 1945-ben tért haza. 1945 és 1947 között a marosvásárhelyi római katolikus főgimnáziumban, majd egy évig a gyulafehérvári Római Katolikus Mailáth Főgimnáziumban volt tanár.

1948-tól 1982. évi nyugdíjazásáig a kolozsvári tudományegyetemen tanított, kezdetben latint, majd összehasonlító és világirodalmat. 1972-ben szerezte meg második doktorátusát összehasonlító irodalomtörténetből.

Munkássága szerkesztés

1951–1953-ban több Bodor Andrással közösen készített fordítása jelent meg a korai görög filozófusok (Thalész, Anaximandrosz, Anaximenész, Empedoklész, Anaxagorasz, Hérakleitosz, Epikurosz, Leukipposz, Démokritosz) munkáiból, emellett lefordította és magyarázó jegyzetekkel közreadta Cicero két művét (Az öregségről, A barátságról). Számos egyetemi jegyzet, aforizma- és anekdotagyűjtemény összeállítója; mitológiai kislexikona több kiadást ért meg. 1982. évi nyugdíjazása után az Erdélyi magyar szótörténeti tár egyik közreműködője lett, a nyolcadik kötettől kezdve. Öt évig tartó nagy munkája Benkő József Transsilvania című művének fordítása. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület tiszteleti tagjává fogadták.

Művei szerkesztés

 • Herakleitos. (Bodor Andrással közös fordítás). Bukarest: Állami Tudományos és Tankönyvkiadó. 1951
 • Epikuros, Lucretius. (Bodor Andrással közös fordítás). Bukarest: Tudományos és tankönyvkiadó. 1951
 • Korai görög materialisták. (Bodor Andrással és Gálffy Zsigmonddal közös fordítás). [Budapest]: Művelt Nép. 1952
 • Aristoteles. (Bodor Andrással közös fordítás). Bukarest: Állami Kiadó. 1952
 • LeukipposDemokritos. (Bodor Andrással közös fordítás). Bukarest: Tudományos Kiadó. 1952
 • Egyetemes irodalomtörténet I-II. (egyetemi jegyzet) Kolozsvár. 1957-58
 • Antik anekdoták. Összeáll. Szabó György. Bukarest: Kriterion. 1970
 • Mediterrán mítoszok és mondák: Mitológiai kislexikon. Bukarest: Kriterion. 1973
 • Abafáji Gyulay Pál. Budapest: Akadémiai. 1974. ISBN 9630501147
 • Sötétben tündöklőbb a fény: Római szállóigék és aforizmák. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Szabó György. Kolozsvár: Dacia. 1975
 • Középkori anekdoták. Válogatta, fordította, az előszót és a kereső szövegét írta Szabó György. Bukarest: Kriterion. 1976
 • Európai mítoszok és mondák: Mitológiai kislexikon. Bukarest: Kriterion. 1977
 • Antik portrék. Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Szabó György. Bukarest: Kriterion. 1979
 • Apró cseppekből lesz a zápor: Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból. Kolozsvár: Dacia. 1982
 • Cicero: Az öregségről. A barátságról. fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Szabó György. Bukarest: Kriterion. 1987
 • Benkő József levelezése. A leveleket összegyűjtötte és a jegyzeteket szerkesztette Szabó György és Tarnai Andor. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. 1988
 • A Székelyföld büszkesége: 250 éve született Benkő József. Helikon. 1991. 1-2. sz.
 • Kolozsvári deportáltak az Uralban. Kolozsvár: Komp-Press Korunk Baráti Társaság. 1994 (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 973-06399-2-5
 • Nevessünk a régiekkel: Anekdoták a XVII. és XVIII. századból. Egybegyűjtötte, fordította és függelékkel ellátta Szabó György. Kolozsvár: Dacia. 1994
 • A salernói orvosi iskola tanácsai. Erdélyi Múzeum. 1996, 1-2 sz.
 • A régi Radnót. Művelődés. 1996. 7-8 sz.
 • Római történetírók. Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Szabó György. Kolozsvár: Polis. 1997
 • Minden bajnak az orvosa az idő: Görög szállóigék, közmondások, aforizmák. Joannész Sztobaiosz antológiájából és más görög szerzők műveiből válogatta és az előszót írta Szabó György. Kolozsvár: Dacia. 1997
 • Benkő József: Transsilvania specialis: Erdély földje és népe I–II. Ford. és szerk. Szabó György. Bukarest; Kolozsvár: Kriterion. 1999. ISBN 973-26-0524-3
 • Antik formában: Válogatott versek. Kolozsvár: k. n. 2002
 • Macrobius: Saturnalia. Baráti beszélgetések: a Saturnus-ünnep. fordította, a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította Szabó György. Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat. 2003. ISBN 973-9269-95-8
 • Somogyi Ambrus: História Magyar- és Erdélyország dolgairól az 1490-es évtől 1606-ig. (fordítás a 2. kötet 18. fejezetétől a 4. könyv végéig). Máriabesnyő: Attraktor. 2013. ISBN 978-615-5257-47-6
 • Benkő József: Erdély. Fordította, bevezető tanulmánnyal és Részletes részét jegyzetekkel ellátta Szabó György. Általános részét lektorálták, gondozák, jegyzetekkel ellátták Bordi Zsigmond Loránd, Csáki Árpád, Kocs Irén, Vörösváry Gábor, Wanek Ferenc. Székely Nemzeti Múzeum: Sepsiszentgyörgy – Tortoma: Barót. 2014. ISBN 978-973-8995-25-3

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

 • Ficzay Dénes: Antik anekdoták. Utunk, 9. sz. (1971)
 • Csehi Gyula: Enciklopédiák, zsebkönyvek, kézikönyvek. Utunk, 13. sz. (1974)
 • Kormos Gyula: Margó. Utunk, 7. sz. (1978)
 • Fodor Sándor: Sűrű a lovam sörénye. Helikon, 18. sz. (1995)
 • Sombori Sándor: Szabó György: Kolozsvári deportáltak az Urálban. Háromszék, (1995. július 1.)
 • Létay Lajos: Minden bajnak orvosa az idő. Helikon, 9. sz. (1997)
 • Osváth Annamária: Erdélyi históriás szekrény. A Hét, 47. sz. (1999)
 • Egyed Emese: A szerencsés vállalkozás (Benkő József Transsilvania specialisáról és fordításáról). Korunk, XI. évf. 2. sz. (2000)
 • Egyed Emese: „Vis est immensa…”: Szabó György 1920–2011. Helikon, XI. évf. 22. sz. (2011. június 10.) arch Hozzáférés: 2011. július 31.
 • Lezsák Gabriella: A kolozsvári régészeti iskola a „visszatért Észak-Erdély” (1940–1944) alatti időszakban: László Gyula kolozsvári évtizede. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola. 2019. 75–79. o.   [doktori értekezés]

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés