Szakács Ferenc (pszichológus)

magyar pszichológus

Szakács Ferenc (Gamás, 1933. április 9. –) klinikai pszichológus.

Szakács Ferenc
Született 1933. április 9. (86 éves)
Gamás
Állampolgársága magyar
Foglalkozása pszichológus

Szakmai tevékenységeSzerkesztés

Gyógypedagógus, klinikai pszichológus, kutató és egyetemi oktató. Mérei Ferenccel megalapítója, szervezője és (nyugdíjazásig) vezetője a hazai elméleti és gyakorlati klinikai pszichológiai tevékenységnek és szakképzésnek. 1998-tól (Bánfalvi Máriával, Karcsics Évával) az ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi Tanszékének, a „Vállalkozás- és szervezetpszichológia” c. tantárgynak megszervezője, majd vezetője, tanszékvezető főiskolai tanár, rektor.

1957-58 között a Gyermeklélektani Intézet külső munkatársa, Mérei Ferenc kutatócsoportjának tagja, a Pedagógia Tudomány Intézet és az Országos Mozgásterápiai Intézet külső munkatársa. 1961-től 1998-ig az Országos Ideg és Elmegyógyászati Intézet gyógypedagógusa, klinikai szakpszichológusa, vezető pszichológus, a Klinikai Pszichológiai Kutató Laboratórium megalapítója, vezetője, mellékállásban a Nevelési Tanácsadó, a SOTE II. Sz. Gyermekklinika és a Budai Területi Gyermekkórház munkatársa. 1977-88 között a DOTE és a KLTE adjunktusa, majd docense, a személyiséglélektan, csoportos pszichoterápia, klinikai pszichológia előadója, az OTE klinikai pszichológiai posztgraduális szakképzés egyik megszervezője. 1988-tól az ÁVF Alkalmazott Magatartástudományi Tanszék vezetője, majd emeritus professzora, rektora.

ElismerésekSzerkesztés

 • 1974 Medicina Nívó díj
 • 1993 Ranschburg Pál Emlékérem (Magyar Pszichológiai Társaság)
 • 1999 Pro Psychologia Hungarica Emlékérem (Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete)
 • 2000 Magyar Klinikai Pszichológiáért Emlékérem (Eü. Min. Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégiuma)
 • 2000 Kelemen László Emlékérem (Magyar Pszichológiai Társaság Debreceni Tagozata)
 • 2003 Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (Oktatási Minisztérium)
 • 2008 Magyar Rektori Konferencia Emlékérem
 • 2010 Radnai Béla emlékérem (Pszichológia oktatásáért)
 • 2013 a Magyar Érdemrend lovagkeresztje
 • 2019 Magyar Pszichológiai Társaság "Életmű" díja

Tudományos/szakmai közéletben végzett tevékenységeSzerkesztés

 • 1976- MTA Pszichológiai Bizottságának, Doktori Tanácsának, Köztestületének tagja
 • 1979-85 EüM Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégiumának tagja
 • 1980-85 Magyar Pszichológiai Társaság főtitkárhelyettese, a Ranschburg-emlékbizottság elnöke
 • 1993-96 Magyar Pszichológus Kamara elnöke
 • 1996-98 Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének alapító elnöke
 • Fővárosi szakfelügyelő, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
 • Magyar Rektori Konferencia tagja

Főbb műveiSzerkesztés

 • 1. A csoportosulás tényezői vak gyermekek közösségében. (Illyés Sándorral) Pszichol. Tan. I., 165-177, 1958.
 • 2. A pszichotikus regresszió skálája. Vademecum 5, OIE, 1964.
 • 3. Realitás index a Rorschach-próbában. Vademecum 6, OIE, 1964.
 • 4. A konformizmus mutatója a Rorschach-próbában (Mérei Ferenccel). Vadeemecum 11., OIE. , 1965.
 • 5. Szociabilitás-mutatók projektív tesztekben. Magy. Pszichol. Szle.,25, 1968.
 • 6. Csoport psychotherapia kettős vezetéssel (Füredi Jánossal). Orvosi Hetilap, 110, 46, 1969.
 • Öt klinikai próba. Benton, Lüscher, P.F.T, Szondi, TP; 2. jav., bőv. kiad.; összeáll. Szakács Ferenc; Országos Ideg- és Elmegyógyintézet Pszichodiagnosztikai Laboratóriuma, Bp., 1969 (Vademecum sorozat)
 • Klinikai próbák. 2. sorozat; szerk. Szakács Ferenc; Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Klinikai Pszichológiai Laboratóriuma, Bp., 1970 (Vademecum sorozat)
 • 7. A pszichológiai tesztek helye a schizophrenia diagnosztikájában. Ideggy. Szemle 23. 547-557. 1970.
 • 8. Szocioterápia az elmeosztályon: a sérült társas magatartás gyógyítása. Egészségügyi Munka, 1970.
 • 9. Szociabilitás és kooperáció vizsgálata páros helyzetben. (Faragó Klárával és Gondos Annával). Acta Iuvenum, 92-119, 1970.
 • 10. A labda útja a pályán. (Münnich Ivánnal) A sport és testnevelés időszerű kérdései, 5-19, 1971.
 • 11. Szimpátia-modellek kutatása Szondi-képekkel. (Münnich Ivánnal) Pszicho. Tank. XIII, 575-591. 1972.
 • 12. Pszichotrop gyógyszerek hatásának elemzése pszichológiai tesztmódszerekkel. MONITOR, 9, 1-78, 1972.
 • 13. Vizsgálatok az alkoholizmus elleni propaganda köréből: „Maradj józan, hogy ember maradhass!” (Faragó Klára, Szuszky Judit társszerzőkkel). Alkohológia 4, 86-99, 1973.
 • 14. Alkoholista és nem alkoholista apák családjában élő gyermekek szociális-morális fejlettsége és mentális színvonala. (Faragó Klára, Molnár Irén társszerzőkkel). Alkohológia, 2, 1974.
 • 15. Alkoholistáktól származó gyermekek pszichológiai vizsgálatának eredményei. In: Mikes G. (szerk.), A budapesti alkoholisták és leszármazottaik biodemográfiai vizsgálata. KSH NKI, 81-91, 1974.
 • 16. Cerebrális léziók és emlékezészavarok: klinikai pszichodiagnosztikai vizsgálatok. In: Tariska István (szerk.), Orvosi pszichológia, 212-230, 1974.
 • 17. Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek (Mérei Ferenccel), Medicina Budapest, 1974, 1995.
 • 18. A klinikai pszichológia gyakorlata (Mérei Ferenccel). Medicina, Budapest, 1974, 1995.)
 • 19. Tanuláselméletek és szerepük a pszichopatológiában. MONITOR 33, OIE, 1974.
 • Reklámpszichológia. Válogatott tanulmányok; vál. Földi Katalin, Szakács Ferenc; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1974
 • 20. Rokonszenvi kapcsolat és társfelismerés összefüggésének vizsgálata. Pszichológiai Szemle 2, 187-193. 1975.
 • 21. Hazai klinikai szociálpszichológiai munkák ismertetése. In: Szociálpszichológiai kutatások Magyarországon, Akadémiai Kiadó, 253-272, 1976.
 • Bűnöző fiatalok. A bűnözés megelőzésének kérdései. Válogatás kriminálpszichológiai tanulmányokból; vál., szerk. Münnich Iván, Szakács Ferenc, előszó Gödöny József, jegyz. Szakács Ferenc; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1977
 • 22. A Wechsler-féle intelligencia-teszt részpróbáinak pszichodiagnosztikai alkalmazása: szubteszt-analízis. OIE, 1977.
 • 23. A számismétlés-próba (MAWI-III) értéke a memória- és intelligencia vizsgálatban. (Ajkay Klárával) M. Pszichol. Szle., 6, 623-631, 1977.
 • 24. Előzzük meg. In: Münnich Iván, Szakács Ferenc (szerk.-), Bűnöző fiatalok, KJK, 1977.
 • 25. Adatok a verbális és performációs intelligencia viszonyát kifejező MAWI-mutatók (VIQ-PIQ és V/P) klinikai pszichodiagnosztikai alkalmazásához. (Dobossy Mariannal) M.Pszichol.Szle., 226-240, 1978.
 • 26. Az agresszív viselkedés kognitív szabályozásának kísérleti vizsgálata (Münnich Ivánnal). Krim. és Kriminal. Tan. 16, 221-249, 1979.
 • 27. Vizuális Kritikus Fúziós Frekvenciaértékek (VKFF) kapcsolatai személyiségteszt mutatókkal. Pszicho. Tan. XV, 184-205, 1979.
 • 28. Intelligenciavizsgálat a pszichodiagnosztikai gyakorlatban. A MAWI klinikai és igazságügyi alkal-mazása. Tankönyvkiadó., 1979.
 • 29. A klinikai pszichológia helyzete. M. Pszichológiai Szemle XXXVII, 640-657. 1980.
 • 30. Experimental approach of self-induced aggressive tension regulation (Münnich Ivánnal). In: Problems of the Regulation of Activity, Akadémiai Kiadó, 1980.
 • 31. Interactions among perceptilon characteristics of alternating figure/background (FB) patterns and some personality traits, as well as S responses in the Rorschach test. In: Kardos L., Pléh Cs., Hunyady Gy. (eds.): Attitudes, interaction, and personality. Akadémiai Kiadó, 105-112, Budapest, 1980.
 • Személyiséglélektani szöveggyűjtemény 2. Elméleti irányzatok; szerk. Szakács Ferenc, Kulcsár Zsuzsanna; Tankönyvkiadó, Bp., 1980
 • Személyiséglélektani szöveggyűjtemény 1. Alapelvek és méréselmélet; szerk. Szakács Ferenc, Kulcsár Zsuzsanna; Tankönyvkiadó, Bp., 1981
 • A differenciális pszichofiziológia alapjai. Szöveggyűjtemény; szerk. Kulcsár Zsuzsanna, Szakács Ferenc; Tankönyvkiadó, Bp., 1982
 • Személyiséglélektani szöveggyűjtemény 4/1-3. Személyiségdimenziók mérése. Táblázatok, ábrák, függelékek; szerk. Szakács Ferenc; Tankönyvkiadó, Bp., 1983
 • 32. Személyiségdimenziók mérése, (szerk.), Tankönyvkiadó, Egységes jegyzet, 1983.
 • 33. Kognitív diszpoziciók hatása a pszichodráma játékban (Ajkay Klárával). Magyar Pszichológiai Szemle, XL, 1, 3-13, 1983.
 • Pszichopatológiai tanulmányok. Szöveggyűjtemény; szerk. Szakács Ferenc, Bende István; Tankönyvkiadó, Bp., 1984
 • 34. Hozzászólás a pszichoterapeuta-képzés és gyakorlat tárgyköréhez. Ideggyógyászati Szemle, 43, 7, 329-333, 1990.
 • 35. Intelligenciadeficit típusok. Akadémia Kiadó, Budapest , 1987, Medicina 1995.
 • 36. A TBZ-kutatás felnőtt mintájának gyermekkorára vonatkozó adatai. Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Bulletin, X., 41-92, 1987.
 • 37. A TBZ központi (felnőtt) módszertannal végzett standard és összehasonlító vizsgálatok komplex elemzése. (Pressing Lajossal) Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Bulletin, XI., 1-261, 1987.
 • 38. Pszichodiagnosztikai Vademecum I-VI. (Mérei Ferenccel szerk.), Tankönyvkiadó, 1988.
 • 39. Patopszichológiai Vademecum, (szerk.+ 7 önálló fejezet), Tankönyvkiadó, Egységes jegyzet, 1988.
 • 40. Mérei Ferenc: a magyar klinikai pszichológia megteremtője. Emlékkönyv, 36-38, 1989.
 • 41. Az MMPI próba új magyar standardja (Pressing Lajossal). TBZ. 1990.
 • 42. Pszichoterapeuta képzés és gyakorlat. Ideggy.Szle.,7,329-333,1990.
 • 43. A klinikai pszichológus pszichoterápiás tevékenysége. In: Szakács Ferenc (szerk.) Pszichoterápiai Vademecum, 7-13, OTE, 1991.
 • 44. Pszichoterápiai Vademecum I-II. (szerk.), OTE, 1991, ANIMULA 1998.
 • 45. Klinikai pszichológia és pszichiátria. Psychiatria Hungarica, 5, 483-487, 1992.
 • 46. Klinikai pszichológia az Intézetben. (Bagdy Emőkével). OIE Emlékkönyv, 33-46, 1993.
 • 47. Vezetői stressz. In: Fodor Katalin (szerk.): Vezetőképző kurzus. Paksi Erőmű Rt., 95-106, 1998.
 • 48. Pszichológiai tesztvizsgálatok. In: Füredi János (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve, 155-179, 1998, 2003.
 • 49. A klinikai pszichológus pszichoterápiás tevékenysége. In: Szakács Ferenc (szerk.): Pszichoterápiai vademecum, 7-15, Animula, 1998.
 • 50. Személyiségelméletek (szerk. Kulcsár Zsuzsannával), ELTE Eötvös Kiadó, 2001
 • 51. „Milyen a sikeres vállalkozó és milyen vagyok én?” (Bánfalvi Máriával, Karcsics Évával, Nagy Istvánnal), ÁVF Tudományos Közlemények, 3, 2001.
 • 52. Az „ÁVF portfólió módszer”. (Bánfalvi Máriával, Karcsics Évával, Nagy Istvánnal), ÁVF Tudományos Közlemények, 3, 2001.
 • 53. Beszámoló egy külföldi érdekeltségű, vegyes tulajdonú szervezetben végzett tréningről. (Bánfalvi Máriával, Fodor Katalinnal, Karcsics Évával), ÁVF Tudományos Közlemények, 4, 2001.
 • 54. Utazási iroda tréningje speciális módszerek alkalmazásával.(Bánfalvi Máriával, Karcsics Évával, Fodor Katalinnal), ÁVF Tudományos Közlemények, 5, 2001.
 • 55. Az A típusú (menedzser-) személyiség fogalmának kritikai elemzése (Bánfalvi Máriával, Nagy Istvánnal, Veres Nórával). ÁVF Tudományos Közlemények, 6, 2002.
 • 56. Az A típusú magatartás kapcsolata az agresszivitással és más személyiségjegyekkel. (Bánfalvi Máriával, Nagy Istvánnal, Veres Nórával), ÁVF Tudományos Közlemények 7, 2003.
 • 57. A vállalkozói személyiség (Bánfalvi Máriával, Nagy Istvánnal, Veres Nórával, Karcsics Évával). ÁVF Tudományos Közlemények, 9, 2003.
 • 58. Pszichológiai vizsgálatok (In: Füredi-Németh-Tariska (szerk.) : A pszichiátria magyar kézikönyve, 223-238), 2003.
 • 59. Pszichológia vállalkozásszervezőknek. A vállalkozás- és szervezetpszichológia alapjai. (Bánfalvi Máriával), ÁVF, Budapest, 2004.
 • 60. Vállalkozás- és szervezetpszichológia (Bánfalvi Máriával), ÁVF, Budapest, 2006, Jegyzet, 260 l.
 • 61. Sikeres magyar vállalkozások személyi és tárgyi jellemzői (Bánfalvi Máriával, Skultéty Viktorral). ÁVF, Tud. Közl.,17, 2007.
 • 62. Personality factors of entrepreneurial competitiveness (Karcsics Évával), 2010, Society and Economy, 32, 277-295.
 • 63. A vállalkozói készségek fejlesztése (Bánfalvi Máriával), 2010, ÁVF Tud. Közl., 24, 7-30.

ForrásokSzerkesztés

 • Szakács Ferenc méltatása - Magyar Pszichológiai Társaság [1]
 • Általános Vállalkozási Főiskola[halott link]
 • International Who's Who of Intellectuals. IBC Cambridge, England. (1992, 9. ed.,752 p.)
 • Pléh Csaba, 2016, Intézmények, eszmék és sorsok a magyar pszichológia fél évszázadában 1960-2010. Magyar Pszichológiai Szemle, 71, 691-723.
 • Magyar és nemzetközi Ki Kicsoda. 1998, Biográf, Budapest. (986. old.)
 • Ki Kicsoda a magyar oktatásban. 2006, DFT Hungária, Debrecen. (II., 507-508. old.)
 • MTI Ki Kicsoda. 2009, MTI, Budapest. (1031. old.)