Személy (jog)

A jogtudományban személy alatt természetes személyt vagy jogi személyt értünk.

  • Az emberi társadalom tagjai, azaz az emberek természetes személyek.
  • A természetes személyek által létrehozott olyan szervezetek, amely a természetes személyekhez hasonlóan jogképesek a jogi személyek.

A jogi személyek mindazon jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezhetnek, mint a természetes személyek, kivéve azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek jellegüknél fogva csak az emberhez fűződhetnek.[1]

Hivatkozások szerkesztés

  • Bíró György, Lenkovics Barnabás: Általános tanok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010
  • Besenyei Lajos, Bíró György: Személyek joga, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 2010, ISBN 978-963-9360-45-7

Jegyzetek szerkesztés

  1. Általános tanok 163. o.