Szentlélek Isten, szállj reánk

pünkösdi egyházi népének

A Szentlélek Isten, szállj reánk pünkösdi egyházi népének. Ugyanezt a dallamot Szűz Mária tiszteletére Ó, dicsőséges Asszonyság kezdetű szöveggel éneklik, nagypénteken pedig Királyi zászló jár elöl szöveggel.

Szentlélek Isten, szállj reánk
Műfaj magyar egyházi népének
Szöveg Hrabanus Maurus
Magyar szöveg Fujtényi Kászon
Hangfaj dúr pentachord
A kotta hangneme C dúr
Sorok A B C B
Hangterjedelem 1–3 1–4 2–5 1–4
Kadencia 2 (1) 5
Szótagszám 8 8 8 8

Dallama a Cantus Catholici című, 1651-ben kiadott énekgyűjteményből való.[1]

Feldolgozás:

Szerző Mire Cím Előadás
Bárdos Lajos vegyeskar Musica Sacra I/1 O gloriosa virginum [2]
Vexilla regis prodeunt
Musica Sacra I/2 Veni Creator
Musica Sacra I/4 Idők vezére[3]
Musica Sacra I/5 O gloriosa virginum

Kotta és dallamSzerkesztés

 

Szentlélek Isten, szállj reánkSzerkesztés

A Szentlélek Isten, szállj reánk eredeti latin szövegét (Veni Creator Spiritus(en)) Hrabanus Maurus írta, Fujtényi Kászon[4] fordította magyarra.

Veni, Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti, pectora.

Qui diceris Paraclitus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
dextrae Dei tu digitus
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Szentlélek Isten, szállj reánk,
elmét derítő tiszta láng.
Öntsd lelkeinkbe, melyeket
megszenteltél, kegyelmedet.

Kit Isten, mint vigasztalót,
nekünk ajándokul adott.
Minden javak bő kútfeje,
lelkünk világa s élete.

Te, hét ajándok Istene,
az Úr hatalmas jobbkeze,
Te, kit nekünk ígért Atya,
nyelvünk kenetdús szózata.

Érzékeinkre fényt deríts,
kebelt erényre fölhevíts.
Testünk erőtlenségeit
védjék magas kegyelmeid.

Kísértésekben el ne hagyj,
szívünkbe békességet adj.
Légy utainkban fővezér,
ne érje népedet veszély.

Ó, adjad ismernünk Atyát,
és egyszülötte szent Fiát.
S téged, ki tőlük származol,
valljon, mi ég- s földön honol.

Legyen dicsőség, ó Atyánk,
Neked, s kitől megváltanánk,
Fiadnak, a Vigasztalót
áldván veled, mint egy valót.

Ó, dicsőséges AsszonyságSzerkesztés

Az Ó, dicsőséges Asszonyság eredeti latin szövege (O gloriosa Domina) a Kájoni kancionáléban[5] található, Náray György fordította magyarra.[6]

O gloriosa domina
excelsa super sidera,
qui te creavit provide,
lactas sacrato ubere.

Quod Eva tristis abstulit,
tu reddis almo germine;
intrent ut astra flebiles,
sternis benigna semitam.

Tu regis alti ianua
et porta lucis fulgida;
vitam datam per Virginem,
gentes redemptae, plaudite.

Patri sit Paraclito
tuoque Nato gloria,
qui veste te mirabili
circumdederunt gratiae.

Ó dicsőséges Asszonyság,
napszépen fénylő tisztaság,
kit illet mennyben boldogság,
és égben, földön méltóság.

Életünk Éva elveszté,
te szent Szülötted megszerzé,
siralmainkat elvevé,
és boldogságunk megnyeré.

Égi királynak szent Anyja,
világosságnak ajtaja,
kiben az élet szép Napja
magát miránk kiárasztja.

Dicsőség szentek Szentinek,
ki alkotója mindennek,
Atya, Fiú, Szentléleknek,
Örökkön élő Istennek.

O gloriosa virginumSzerkesztés

Az O gloriosa virginum Venantius Fortunatus verse a VI. századból. Sík Sándor fordításában:

O gloriosa virginum,
Sublimis inter sidera,
Qui te creavit, parvulum
Lactente nutris ubere.

Quod Heva tristis abstulit,
Tu reddis almo germine;
Intrent ut astra flebiles,
Cæli recludis cardines.

Tu, Regis alti ianua
Et aula lucis fulgida:
Vitam datam per Virginem
Gentes redemptæ, plaudite.

Iesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre et almo Spiritu
In sempiterna sæcula.

Ó, Szüzek legdicsőbbike,
Szép csillagok legszebbike,
Ki Alkotód, a Kisdedet
Kebled tejével élteted.

Mit a bús Éva elragadt,
Megadja mind kegyes Fiad,
Hogy leljünk árvák új utat:
Kezed az égbe felmutat.

Ó nagy Király nyílt ajtaja!
Fénynek tündöklő udvara!
E Szűz ad nektek életet:
Ujjongjatok ti nemzetek!

Dicsőség teneked Urunk,
Kinek a Szűz szülôanyád,
Atya s kegyes Lélek, neked,
Most és örök időkön át.

Királyi zászló jár elölSzerkesztés

Az Vexilla regis prodeunt[7] Venantius Fortunatus verse a VI. századból. Sík Sándor fordításában:

Királyi zászló jár elől,
Keresztfa titka tündököl,
Melyen az élet halni szállt,
S megtörte holta a halált.

Kegyetlen lándzsa verte át
Gonosz vasával oldalát.
S mely szennyet, vétket eltörölt,
Belőle víz és vér ömölt.

Az ősi jóslat itt betelt,
Mit a hű Dávid énekelt:
„Az Úr, halljátok nemzetek!
Kereszten trónol köztetek.”

Rajtad tündöklik, drága fa,
Királyi vérnek bíbora.
Ó választott jeles faág,
Ki szent testét karoltad át!

Világ bűnének zálogát,
Ó boldog ág, te hordozád,
Az ellenség gonosz fejét
Megváltónk rajtad zúzta szét.

Ó kereszt, áldunk, szent remény,
A szenvedés ez ünnepén.
Kérünk, kegyelmet adj nekünk,
Add vétkünkért vezeklenünk.

Szentháromság, dicsérjenek,
Üdvösség kútja, mindenek.
Legyen győzelmünk, add meg ezt,
A diadalmas szent kereszt.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Kisdi Benedek – Szölősy Benedek: Cantus Catholici. Lőcse: (kiadó nélkül). 1651. 116. o.  
 2. Bárdos Lajos: O Gloriosa virginum. Tinódi Vegyeskar, vezényel Vucskics Anett YouTube (2014. dec. 21.) (Hozzáférés: 2016. dec. 14.) (videó)
 3. Bihari Miklós szövege.
 4. Fojtényi Kászon Ferenc. Magyar Katolikus Lexikon (Hozzáférés: 2016. dec. 14.)
 5. Kájoni János: Cantionale Catholicum. 1676.  
 6. Náray György: Lyra Coelestis svavi concordia Divinas Laudes personans. Hominumque animos A Terrenis Ad Caelestia avocans. Elaborata et juxta Musicales Notas In Harmonia adoptata. Nagyszombat: (kiadó nélkül). 1695. 108. o.  
 7. Vexilla Regis. ChoralWiki (2016. júl. 25.) (Hozzáférés: 2016. dec. 17.) (szöveg)

ForrásokSzerkesztés

Weblapok:

Énekgyűjtemények:

Tankönyvek:

 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 138. o.  

Feldolgozások:

 • Bárdos Lajos: Musica Sacra: I. Vegyeskarra, 1. Karácsonyi és húsvéti ünnepkör. Budapest: Editio Musica. 2000. 29 és 78. o.  
 • Bárdos Lajos: Musica Sacra: I. Vegyeskarra, 2. Pünkösd és más ünnepek. Budapest: Editio Musica. 2001. 44. o.  
 • Bárdos Lajos: Musica Sacra, I. Vegyeskarra, 4. Énekek Jézusról és a szentekről. Budapest: Editio Musica. 2004. 20. o. ISMN M 080 14292 9  
 • Bárdos Lajos: Musica Sacra, II. Egyneműkarra, 2. Énekek Jézusról, Szűz Máriról és a szentekről. Budapest: Editio Musica. 2005. 61. o.  
 • Kórusok könyve. Szerkesztette:Kósa Ferenc. Budapest: Szent István Társulat. 1977. 334. o. ISBN 963 360 051 0 Idők vezére, vegyeskar  

FelvételekSzerkesztés