Szerkesztő:דניאל~huwiki/Irodalmi és művelődési alapviszonyok

BMIK 101


Irodalmi és művelődési alapviszonyokSzerkesztés

Követelmények magyar szakosok számára

(I. évfolyamosok számára Irodalmi és művelődési alapviszonyok címen féléves előadás és kollokvium)

TémakörökSzerkesztés

Irodalom, világirodalom, nemzeti irodalmak, magyarországi nem magyar nyelvű irodalmak

Történeti és irodalmi földrajz. A régiók szerepe az irodalomban

Vallási viszonyok. A történeti egyházak hitelvei

Egyházi szervezeti keretek, a hitélet formái. Katolikus szerzetesrendek

Hivataltörténeti alapok (politika és társadalom)

Az urak és városok világa Iskolatípusok, peregrináció Az értelmiség. Mecénások, intézmények Olvasástörténet, könyvtárak, levéltárak, irodalmi múzeumok Agyonolvasott könyvek: Biblia, imakönyvek, énekeskönyvek, kalendáriumok Kéziratosság, irodalmi nyilvánosság


TananyagSzerkesztés

Az órákon elhangzottak

+

Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Szerk. HANÁK Péter. Bp., Gondolat Kiadó, 1980. 33-152. p.

BERLÁSZ Jenő: Közintézményeink a XVI-XVII1. században = Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Vál. Gazda István. Felsőoktatási segédanyag. Bp., Tárogató Kiadó, 1996. 129-169. (Ugyanez megtalálható a Régi könyvekés kéziratokc. tanulmánygyűjteményben. Összeáll. Pintér Márta. Bp., Népművelési és Propaganda Iroda, 1974. 155-210.

BAK Borbála: Magyarország történeti topográfiája a honfoglalástól 1950-ig. Bp., História-MTA Történettudományi Intézet, 1997. 51-71, 102-135.

ERŐS Zoltán: Magyar irodalmi helynevek. A kötet bármelyik kiadása segíti a külön lapon megadott helynevek földrajzi elhelyezése. Haszonnal forgatandók: Irodalomtörténeti atlasz a 10-18 éves tanulók számára. Szerk. KUTASSY Ilona. Bp., Cartographia, 2000. - KELECSÉNYI László Zoltán: Atlasz. Magyar irodalom. 660 író és költő tömör portréja, 136 színes ábra, térképvázlat, grafikon. Bp., Athenaeum, 2001.

Az alábbi keresztény felekezetek fontosabb hitelveit és szervezeti alapelveit kell ismerni (katolikus, ortodox, anglikán, evangélikus, református, unitárius, szombatos).

TÖRÖK József: Szerzetes- és lovagrendek.... Budapest, Szent István Társulat, 1990, 93-121, 149-178. (vagy más összefoglalásból a kijelölt szerzetesrendek.)

KOSÁRY Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., Akadémiai Kiadó, 19963. 100-129.

MADAS Edit - MONOK István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Bp., Balassi Kiadó, 1998. 18-31, 52-79, 108-163.

ECSEDY Judit, V.: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában, 1473-1800. Bp.,

Balassi Kiadó, 1999, 235-263, 286-337.

+ Kiadott listák:

Magyar királyok és erdélyi fejedelmek

Magyarországi tájegységek, helynevek


Magyarországi uralkodókSzerkesztés

1000-1038 I. (Szent) István

1046-1060 I. András

1060-1063 I. Béla

1063-1074 Salamon

1074-1077 I. Géza

1077-1095 I. (Szent) László

1095-1116 Könyves Kálmán

1172-1196 III. Béla

1205-1035 II. András

1235-1270 IV. Béla

1272-1290 IV. (Kun) László

1290-1301 III. András

1307-1342 (Anjou) Károly Róbert

1342-1382 Nagy Lajos

1387-1437 Luxemburgi Zsigmond

1440-1444 I. (Jagelló) Ulászló

(1446-1453 Hunyadi János (kormányzó)

1453-1457 V. (Habsburg) László

1458-1490 I. (Hunyadi) Mátyás

1490-1516 II. (Jagelló) Ulászló

1516-1526 II. (Jagelló) Lajos

1526-1540 I. (Szapolyai) János

1540-1553 (Szapolyai) János Zsigmond

1526-1564 I. Ferdinánd

1564-1576 I. Miksa

1576-1608 I. Rudolf

1608-1619 II. Mátyás

1619-1637 II. Ferdinánd

1637-1657 III. Ferdinánd

1657-1705 I. Lipót

1711-1740 III. Károly

1740-1780 Mária Terézia

1780-1790 II. József

1790-1792 II. Lipót

1792-1835 I. Ferenc

1835-1848 V. Ferdinánd

1848-1916 I. Ferenc József

1916-1918 IV. Károly

Erdélyi fejedelmekSzerkesztés

1541-1551 Jagelló Izabella

1556-1571 Szapolyai János Zsigmond

1571-1586 Báthori István

1586-1602 Báthory Zsigmond (megszakításokkal)

1604-1606 Bocskai István

1613-1629 Bethlen Gábor

1630-1648 I. Rákóczi György

1648-1660 II. Rákóczi György

1661-1662 Kemény János

1661-1690 I. Apafi Mihály

1690 Thököly Imre

1704-1711 II. Rákóczi Ferenc

Helynevek, tájegységekSzerkesztés

amelyeket a történeti Magyarország vármegyéivel együtt el kell tudni helyezni:


Abda (Radnóti)

Agárd (Gárdonyi)

Álmosd (Kölcsey)

Alsósztregova (Rimay)

Alvinc (Kemény)

Apáca (Apácai Csere János)

Arad (Tóth Á., Reviczky)

Aszód (Petőfi)

Baja (Babits)

Balassagyarmat (Komjáthy, Mikszáth)

Balatonfüred (Jókai)

Balmazújváros (Veres P.)

Barót (Baróti Szabó D.)

Bártfa

Bécs

Bércei (Bessenyei)

Besztercebánya (Mikszáth)

Bia (Juhász F.)

Biharugra (Szabó P.)

Boldva (Halotti Beszéd)

Bonyhád (Vörösmarty)

Bor (Radnóti)

Brassó (Áprily, Sánta F.)

Buda

Cegléd (Tömörkény)

Csáktornya (Zrínyi)

Csesztve (Madách)

Cserhalom / Kerlés

Csernáton (Bod)

Csezmice (Janus P.)

Csíksomlyó (passiójátékok)

[[Csobánc, Tátika, Somló

Csúcsa (Ady)

Csurgó (Csokonai)

Dancka (Rákóczi)

Debrecen

Déva (Kőműves K.)

Dévény (Ady)

Dióskál (Virág B.)

Dombóvár (Illyés)

Drégely (Arany)

Eger (Balassi stb.)

Egyházashetye (Berzsenyi)

Eperjes (Gyöngyösi, stb.)

Ercsi (Eötvös J.)

Erdőd (Petőfi)

Érmindszent (Ady)

Érsekújvár (Kassák)

Érsemjén (Kazinczy)

Eszék (Zrínyi)

Esztergom (Babits, Balassi)

Eszterhaza / Fertőd

Farkaslaka (Tamási)

Fejéregyháza (Petőfi)

Felsőiszkáz (Nagy L.)

Fogaras (Babits)

Fót (Vörösmarty)

Galambóc (Arany)

Geszt (Arany)

Gönc (Károlyi G.)

Gyöngyös (Bajza J.)

Győr

Gyulafehérvár (Jósika, Kemény)

Hanva (Tompa M.)

Házsongárdi temető

Hibbe (Balassi)

Hódmezővásárhely (Németh L.)

Huszt (Kölcsey)

Kalocsa

Kápolnásnyék (Vörösmarty)

Kaposvár

Kassa (Batsányi stb.)

Kecskemét (Katona stb.)

Kelemér (Tompa)

Késmárk (Jókai)

Keszthely (Batsányi)

Kisbacon (Benedek E.)

Kiskőrös (Petőfi)

Kiskunfélegyháza (Móra)

Kolozsvár (Heltai G. stb.)

Koltó (Petőfi)

Komárom (Csokonai stb.)

Kőszeg (Rájnis)

Krasznahorka (Jókai)

Kufstein (börtön)

Leányfalu (Móricz)

Lillafüred (József A.)

Losonc (Kármán)

Lőcse (Jókai)

Lubló (Mikszáth)

Madéfalva (veszedelem)

Magyarigen (Bod)

Máramarossziget (Juhász Gy.)

Marosvásárhely (Dsida)

Medve vár (Janus P.)

Miskolc (Szabó L. stb.)

Munkács (Kazinczy)

Murány (Gyöngyösi)

Nagyabony Nagyajta (Kriza)

Nagydisznód (Heltai)

Nagycenk (Széchenyi)

Nagyenyed (Jókai, stb.)

Nagyida (Arany)

Nagykapos (Erdélyi J.)

Nagykároly (Ady stb.)

Nagykörös (Arany)

Nagyszalonta (Arany)

Nagyszombat (Pázmány)

Nagyvárad (Ady stb.)

Nagyvázsony (pálosok)

Németújvár (Faludi)

Nikla (Berzsenyi)

Nyíregyháza (Krúdy)

Nyitra (Jókai-kódex)

Ónod (Ónodi béke)

Ópusztaszer (Anonymus)

Ozaly (Zrínyi)

Ozora (Illyés)

Öcsöd (József A.)

Pankota (Csiky)

Pápa (Jókai stb.)

Parajd (Aprily)

Pécs (Janus P. stb.)

Pécel (Rádayak)

Peleske (Gvadányi)

Pest

Podolin (Krúdy)

Pozsony (Pázmány stb.)

Prügy (Móricz)

Pusztakamarás (Kemény)

Pusztakovácsi / Bakonszeg (Bessenyei)

Rácegres (Illyés)

Radvány (Arany)

Rimaszombat (Tompa)

Rodostó (Mikes)

Rohonc (Faludi)

Ság (Berzsenyi)

Sajkód (Németh L)

Sárbogárd (Tompa)

Sárospatak (Balassi stb.)

Sárvár (Tinódi stb.)

Sátoraljaújhely (Kazinczy)

Segesvár (Petőfi)

Selmecbánya (Mikszáth)

Sopron (Berzsenyi stb.)

Sömjén (Berzsenyi)

Stósz. (Fábry Z.)

Sümeg (Kisfaludi S.)

Szabács (Szabács viadala)

Szabadka (Kosztolányi)

Szakolca (Juhász Gy.)

Szatmárcseke (Kölcsey)

Szécsény (Komjáthy)

Szeged (Juhász Gy. stb.)

Székelyudvarhely (Szabó D.)

Székesfehérvár (Ányos)

Szekszárd (Babits, stb.)

Szelistye (Mikszáth)

Szene (Molnár A.)

Széphalom = Bányácska (Kazinczy)

Szigervár (Zrínyi M)

Szklabonya (Mikszáth)

Szombathely (Weöres)

Sződemeter (Kölcsey)

Sztána (Kós K.)

Szűcsi (Bajza)

Tapolca (Batsányi)

Telki (Kodolányi)

Temesvár (Csiky, stb.)

Tét (Kisfaludy K.)

Tihany (Illyés)

Tinód (Tinódi Lantos Sebestyén)

Tiszacsécse (Móricz)

Torda (Jósika)

Ungvár (Dayka)

Vác (Dugonics)

Vál (Vajda)

Verecke (Ady)

Veszprém (Batsányi)

Virt (Baróti Szabó)

Vízakna (Petőfi)

Vizsoly (Vizsolyi Biblia)

Zágon (Mikes)

Zágráb (Zrínyi-kvt.)

Zilah (Ady)

Zólyom (Balassi)

Zsibó (Kemény)

Zsolna (Mikszáth)

Bácska - Bánát - Barcaság - Csallóköz -

Havasalföld - Felföld - Jászság -

Kemenesalja - Moldva - Muraköz -

Palócföld - Szepesség - Szerémség -

Vajdaság