Szerkesztő:BinBot/persons

 1. A magyar kommunista pártok PB-tagjainak listája
 2. Abella Mihály
 3. Abelovszki József
 4. Adamich András Lajos
 5. Ajtai Miklós (politikus)
 6. Almásy Pál (politikus)
 7. Andics Erzsébet
 8. Andrásfalvy Bertalan
 9. Andrássy Gyula, id.
 10. Andrássy György
 11. Andrássy József
 12. Andrássy Károly (országgyűlési követ)
 13. Antall József
 14. Apponyi Albert
 15. Apró Antal
 16. Apáthy István
 17. Arató Gergely László
 18. Az Osztrák–Magyar Monarchia közös külügyminiszterei
 19. Baghy Béla
 20. Baja Ferenc
 21. Bajcsy-Zsilinszky Endre
 22. Bajnai Gordon
 23. Bajza József
 24. Bakay Kornél
 25. Bakay Nándor
 26. Balczó Zoltán
 27. Baldácsy Antal
 28. Bali Sándor
 29. Balla Antal
 30. Ballagi Aladár
 31. Ballagi Géza
 32. Balsai István
 33. Barla Szabó József
 34. Baross Gábor
 35. Baross János
 36. Barta Ödön
 37. Bartha Albert
 38. Basch Ferenc Antal
 39. Bata István
 40. Batthyány Kázmér
 41. Batthyány Lajos
 42. Bauer Miklós
 43. Bebrits Lajos
 44. Bedő Tamás
 45. Benczur Miklós
 46. Benedek Elek
 47. Beniczky Lajos
 48. Benke Valéria
 49. Benárd Ágoston
 50. Berinkey Dénes
 51. Bernády György
 52. Bertha Antal
 53. Berzenczey László
 54. Bethlen Farkas (gróf)
 55. Bethlen István (politikus)
 56. Bethlen János (gróf)
 57. Betlen Oszkár
 58. Bezerédj István
 59. Bezerédj László
 60. Beöthy László (politikus)
 61. Beöthy Ákos
 62. Beöthy Ödön
 63. Bibó István
 64. Bihari Mihály
 65. Biszku Béla
 66. Bittó István
 67. Bobory Károly
 68. Bobula János, id.
 69. Bod Péter Ákos
 70. Bodon Ábrahám
 71. Bognár József
 72. Bokros Lajos
 73. Borbás Máté
 74. Borbély László
 75. Boross Péter
 76. Buchinger Manó
 77. Budapest főpolgármestere
 78. Budapest főpolgármestereinek listája
 79. Bugár Béla
 80. Burián István
 81. Burány Sándor
 82. Bálint György (kertészmérnök)
 83. Bálint Sándor
 84. Bánffy Dezső
 85. Bánffy György (országgyűlési képviselő)
 86. Bánffy György (színész)
 87. Bánffy János (főispán)
 88. Bánffy Miklós
 89. Bánhidy Béla
 90. Bárdos Gyula
 91. Bárdossy László
 92. Bárándy Gergely
 93. Bárándy Péter
 94. Békepárt
 95. Bíber József Tibor
 96. Bónis Sámuel
 97. Böhm Vilmos
 98. Böszörmény Zoltán
 99. Böszörményi László
 100. Chlepkó Ede
 101. Csabai Lászlóné
 102. Csapó Dániel
 103. Csegzi Sándor
 104. Csengery Antal
 105. Csengey Dénes
 106. Csergő János
 107. Csernovics Péter
 108. Csernátony Lajos
 109. Csibi Magor Imre
 110. Csintalan Sándor
 111. Csorba János
 112. Csoóri Sándor
 113. Csubela Ferenc
 114. Csurka István
 115. Csáky Albin
 116. Csáky Pál
 117. Csány László
 118. Csécsy Imre
 119. Csémi Károly
 120. Czottner Sándor
 121. Darvas Iván
 122. Darányi Ignác
 123. Darányi Kálmán
 124. Daróczy Zoltán
 125. Debreczeni József
 126. Degré Alajos
 127. Demeter Ervin
 128. Demszky Gábor
 129. Dessewffy Emil
 130. Deutsch-Für Tamás
 131. Deák András
 132. Deák Ferenc
 133. Dinnyés Lajos
 134. Dobi István
 135. Dobrev Klára
 136. Domokos Géza
 137. Donáth Ferenc
 138. Drasche-Lázár Alfréd
 139. Draskovics Tibor
 140. Dunai Imre
 141. Duschek Ferenc
 142. Dálnoki Miklós Béla
 143. Dániel Ernő
 144. Dávid Ibolya
 145. Dénes István
 146. Dózsa Dániel
 147. Dögei Imre
 148. Eckhardt Sándor (irodalomtörténész)
 149. Eckhardt Tibor
 150. Eitner Zsigmond
 151. Erdei Ferenc
 152. Erney Károly
 153. Esterházy János
 154. Esterházy Móric
 155. Esterházy Pál Antal
 156. Esztergom polgármestereinek és tanácselnökeinek listája
 157. Eörsi István
 158. Eötvös József
 159. Eötvös Károly
 160. Eötvös Loránd
 161. Falk Miksa
 162. Faluvégi Lajos
 163. Farkas Ferenc (politikus)
 164. Farkas Flórián
 165. Farkas Mihály
 166. Farkas Vladimír
 167. Faschó József
 168. Fazakas Szabolcs
 169. Fejérváry Géza
 170. Fekete György (belsőépítész)
 171. Fenyvesi Máté
 172. Fenyő Miksa
 173. Ferdinandy Gyula
 174. Festetics I. Andor
 175. Festetics II. György
 176. Festetics IV. Sándor
 177. Festetics V. Sándor
 178. Ficsor Ádám
 179. Fiáth Ferenc
 180. Fock Jenő
 181. Fodor Gábor
 182. Fodor Imre
 183. Font Sándor
 184. Frajna Imre
 185. Frankel Leó
 186. Friedrich Bömches
 187. Friedrich István
 188. Friedrich Wächter
 189. Frunda György
 190. Fáy András
 191. Féja Géza
 192. Fényes Elek
 193. Fónagy János
 194. Fónay Jenő
 195. Für Lajos
 196. Garbai Sándor
 197. Gergátz Elemér
 198. Gerő Ernő
 199. Ghyczy Ignác
 200. Ghyczy Kálmán
 201. Gimes Miklós
 202. Gorove István
 203. Grecsák Károly
 204. Gráf József
 205. Grósz Károly
 206. Gulyás Dénes
 207. Gyapay Zoltán
 208. Gyarmati Dezső
 209. Gyenesei István
 210. Gyimesi Endre
 211. Gyulai Ferenc
 212. Gyurcsány Ferenc
 213. Gyurkó János
 214. Gyurkó Lajos
 215. Gyöngyösi János
 216. Győriványi Sándor
 217. Gál J. Zoltán
 218. Gálffy Ignác
 219. Gálffy Mihály
 220. Gálszécsy András
 221. Gáspár Károly
 222. Gémesi György
 223. Gömbös Gyula
 224. Göncz Kinga
 225. Göncz Árpád
 226. Göndör István
 227. Görgei Artúr
 228. Habsburg-Lotharingiai József Ágost főherceg
 229. Habsburg-Toscanai Sándor Lipót főherceg
 230. Hadik János
 231. Hajnik Pál
 232. Halda Alíz
 233. Haraszti Miklós
 234. Haraszti Sándor
 235. Harna István
 236. Harrach Péter
 237. Harrer Pál
 238. Hazai Samu
 239. Hegedüs András
 240. Hegedüs Lóránt
 241. Hegyi Gyula
 242. Helcz Antal
 243. Hentaller Lajos
 244. Hevessy József
 245. Hidas Antal
 246. Hidas István
 247. Hieronymi Károly
 248. Hiller István
 249. Hock János
 250. Holecz Károly
 251. Hollán Ernő
 252. Hollós Ervin
 253. Homonnai Márton
 254. Homoródszentmártoni Bíró Sámuel
 255. Horn Gyula
 256. Horthy István
 257. Horthy Miklós
 258. Horváth Balázs
 259. Horváth Ede
 260. Horváth Mihály
 261. Horváth Ágnes
 262. Horánszky Nándor
 263. Hubay Kálmán
 264. Hunfalvy Pál
 265. Hámán Kató
 266. Házi Árpád
 267. Id. Grandpierre Emil
 268. Id. Ugron Gábor
 269. Ifj. Ugron Gábor
 270. Bartal György (politikus)
 271. Illyés Gyula
 272. Illés Artúr
 273. Illésházy István
 274. Ilosvay Lajos
 275. Imrédy Béla
 276. Irányi Dániel
 277. István nádor
 278. Jeszenszky Géza
 279. Jeszenszky Sándor (politikus)
 280. Juhár Zoltán
 281. Juhász Attila
 282. Juhász Nagy Sándor
 283. Járai Zsigmond
 284. Jászi Oszkár
 285. Jócsik Lajos
 286. Jósika Sámuel
 287. József Attila
 288. József nádor
 289. Kacskovics Lajos
 290. Kada Elek
 291. Kahána Mózes
 292. Kamermayer Károly
 293. Kapolyi László
 294. Karafiáth Jenő
 295. Karl Fabritius
 296. Karl Gooss id.
 297. Kasza József
 298. Kaszás Ferenc vezérőrnagy
 299. Katona Kálmán
 300. Kazinczy Ferenc
 301. Kemény Zsigmond
 302. Kerkapoly Károly
 303. Kerényi Imre
 304. Khuen-Héderváry Károly
 305. Király Béla
 306. Király Károly
 307. Kis János (filozófus)
 308. Kiss Péter
 309. Kiss Árpád (miniszter)
 310. Kiszely Károly
 311. Klauzál Gábor
 312. Klebelsberg Kunó
 313. Kolossváry Dezső
 314. Komássy Ákos
 315. Konkoly Thege Miklós
 316. Kopácsi Sándor
 317. Kormánytagok 1990 óta
 318. Korodi Attila
 319. Korom Mihály
 320. Korvin Ottó
 321. Kossuth Lajos
 322. Kovács Béla
 323. Kovács Dávid
 324. Kovács Imre (politikus)
 325. Kovács Lajos
 326. Kovács László (politikus)
 327. Kovács Zoltán (politikus, 1957)
 328. Krassó György
 329. Krausz Tamás
 330. Kristóffy József
 331. Kucsera Géza
 332. Kulich Gyula
 333. Kun Béla
 334. Kuncze Gábor
 335. Kunfi Zsigmond
 336. Kurkó Gyárfás
 337. Kádár János
 338. Kákosy Csaba
 339. Káli Sándor
 340. Kállai Ferenc
 341. Kállai Gyula
 342. Kállay Béni
 343. Kállay Miklós
 344. Kállay Tibor
 345. Károlyi Gyula
 346. Károlyi György
 347. Károlyi Mihály
 348. Károlyi Sándor (akadémikus)
 349. Kégl György
 350. Kéthly Anna
 351. Kóka János
 352. Kónya Imre
 353. Kósa Ferenc
 354. Kósa Lajos
 355. Könözsy László
 356. Kövér László
 357. Lackner Kristóf
 358. Lakatos Géza
 359. Lamperth Mónika
 360. Landler Jenő
 361. Latinka Sándor
 362. Lendvai Ildikó
 363. Leopold von Berchtold
 364. Lezsák Sándor
 365. Linder Béla
 366. Lippai Viktor
 367. Litter Nándor
 368. Litván György
 369. Losonczi Pál
 370. Losonczy Géza
 371. Lukács Béla
 372. Lukács György
 373. Lukács László (politikus)
 374. Láng Lajos
 375. László Csaba (közgazdász)
 376. Lázár Andor
 377. Lázár György (politikus)
 378. Lázár János
 379. Lévay József
 380. Lónyay Elemér
 381. Lónyay Menyhért
 382. Madách Imre
 383. Magyar Bálint
 384. Magyar államfők listája
 385. Magyarország honvédelmi minisztereinek listája
 386. Magyarország kereskedelmi minisztereinek listája
 387. Magyarország kormányfőinek listája
 388. Magyarország külügyminisztereinek listája
 389. Magyarország pénzügyminisztereinek listája
 390. Maléter Pál
 391. Marjánné Rinyu Ilona
 392. Markó Béla
 393. Marosán György
 394. Marton István
 395. Martonyi János (politikus)
 396. Matolcsy György
 397. Medgyessy Péter
 398. Meggyes Tamás
 399. Mekis József
 400. Michl József
 401. Mikola István
 402. Mikszáth Kálmán
 403. Mikó Mihály
 404. Milotay István
 405. Miskolc polgármestereinek listája
 406. Mocsáry Lajos
 407. Molnár Béla
 408. Molnár Lajos
 409. Mádl Ferenc
 410. Márkus György
 411. Mécs Imre
 412. Mészáros Károly
 413. Mészáros Lázár
 414. Münnich Ferenc
 415. Nagy Emil
 416. Nagy Ferenc (miniszterelnök)
 417. Nagy Imre
 418. Nagy Vince
 419. Nagy Zsolt (politikus)
 420. Nagyatádi Szabó István
 421. Navracsics Tibor
 422. Nyitrai Zsolt
 423. Nyáry Pál
 424. Németh Imre
 425. Németh Károly
 426. Németh László
 427. Németh Miklós
 428. Németh Zsolt
 429. Olajos Péter
 430. Oláh István (katona)
 431. Orbán Balázs
 432. Orbán Viktor
 433. Padányi Gulyás Jenő
 434. Palóczy László
 435. Pauler Tivadar
 436. Peidl Gyula
 437. Pelczné Gáll Ildikó
 438. Persányi Miklós
 439. Perényi Zsigmond
 440. Perényi Zsigmond (báró)
 441. Petrétei József
 442. Pető Iván
 443. Petőfi Sándor
 444. Pfeiffer Zoltán
 445. Piros László
 446. Pióker Ignác
 447. Plósz Sándor
 448. Podmaniczky Frigyes báró
 449. Pogácsás György
 450. Pogány József
 451. Pokorni Zoltán
 452. Pongrátz Gergely
 453. Prohászka Ottokár
 454. Puja Frigyes
 455. Pulszky Ferenc
 456. Pálffy Fidél
 457. Pálffy Miklós
 458. Pálinkás József
 459. Páll Sándor
 460. Pálosi László
 461. Pásztor Bálint
 462. Pásztor István
 463. Péli Tamás
 464. Rajk Endre
 465. Rajk László
 466. Rajk László (építész)
 467. Rajki Márton
 468. Rajniss Ferenc
 469. Rapcsák András
 470. Rhédey József
 471. Rhédey Ádám
 472. Ribiánszky Miklós
 473. Ripka Ferenc
 474. Rogán Antal
 475. Rubovszky György
 476. Rácz Szabó László
 477. Rácz Sándor
 478. Ráday Mihály
 479. Ráday Gedeon (hadügyminiszter)
 480. Ráday Gedeon (belügyminiszter)
 481. Ráduly Róbert Kálmán
 482. Rákosi Mátyás
 483. Ráth Károly
 484. Rátonyi Gábor
 485. Révai József
 486. Révész Máriusz
 487. Rónai Sándor
 488. Rózsa Ferenc
 489. Salgó László
 490. Schmitt Pál
 491. Semjén Zsolt
 492. Serényi Béla
 493. Sik Toma
 494. Siklós Csaba
 495. Simon István
 496. Simonyi-Semadam Sándor
 497. Sipőcz Jenő
 498. Solt Ottilia
 499. Soltész Nagy Kálmán
 500. Somogyi Ferenc
 501. Somogyi Imre
 502. Straub F. Brunó
 503. Such György
 504. Sulyok Dezső
 505. Szabó Iván
 506. Szabó Miklós
 507. Szabó Pál
 508. Szakasits Árpád
 509. Szakváry Emil
 510. Szamuely Tibor
 511. Szapáry Gyula
 512. Szaton Rezső
 513. Szegedi Csanád
 514. Szekeres Imre
 515. Szelestey László
 516. Szemere Bertalan
 517. Szenner József
 518. Szigeti László
 519. Szili Katalin
 520. Szilvásy György
 521. Szilágyi Dezső
 522. Szita Károly (politikus)
 523. Szlávy József
 524. Szobek András
 525. Szokolay Zoltán
 526. Szontagh Pál, gömöri
 527. Szontagh Pál, nógrádi
 528. Sztójay Döme
 529. Szurmay Sándor
 530. Szájer József
 531. Szálasi Ferenc
 532. Széchenyi István
 533. Széchényi Manó
 534. Székely Ferenc
 535. Székely Péter
 536. Széll Kálmán
 537. Szőcs Géza
 538. Szűrös Mátyás
 539. Ságvári Endre
 540. Síklaky István
 541. Sógor Csaba
 542. Sólyom László
 543. Tabák Lajos
 544. Takács Albert
 545. Takács Miklós
 546. Tamás Gáspár Miklós
 547. Tamási Áron
 548. Tardos Márton
 549. Tarlós István
 550. Teleki László
 551. Teleki Pál
 552. Teleszky János
 553. Thaly Kálmán
 554. Tildy Zoltán
 555. Tisza István
 556. Tisza Kálmán
 557. Tisza Lajos
 558. Tittmann János
 559. Tomassich Miklós
 560. Torgyán József
 561. Toroczkai László
 562. Tost Gyula
 563. Trefort Ágoston
 564. Turi-Kovács Béla
 565. Táncsics Mihály
 566. Tóth Sándor
 567. Tölgyessy Péter
 568. Türr István
 569. Tőkés László
 570. Ugrai Ferenc
 571. Ugró Gyula
 572. Ungár Klára
 573. Uszta Gyula
 574. Vadász János (politikus)
 575. Vantara Gyula
 576. Varga Attila
 577. Varga Jenő
 578. Varga Mihály
 579. Vass József (politikus)
 580. Vasvári Pál
 581. Vatai László
 582. Veres János
 583. Veres Péter
 584. Verhovay Gyula
 585. Veér András
 586. Vitéz János
 587. Vona Gábor
 588. Vukovics Sebő
 589. Vágó Béla
 590. Vántus Károly
 591. Váradi Péter
 592. Vázsonyi Vilmos
 593. Vörösmarty Mihály
 594. Wahrmann Mór
 595. Warvasovszky Tihamér
 596. Weinek Leonárd
 597. Wekerle Sándor
 598. Wenckheim Béla
 599. Wenckheim László
 600. Wesselényi Miklós
 601. Wikipédia-vita:Magyar történelmi műhely
 602. Winkler Gyula
 603. Wittner Mária
 604. Wlassics Gyula
 605. Zechmeister Károly
 606. Zichy Jenő
 607. Zichy Ödön
 608. Zsedényi Béla
 609. Zsigmond László
 610. Zsinka László
 611. Zsofinyecz Mihály
 612. Zsolt Béla
 613. Zuschlag János
 614. Zwack Péter
 615. Zöld Sándor
 616. Ábrahám Dezső
 617. Ábrányi Alajos
 618. Ábrányi Emil, id.
 619. Ábrányi Emil, ifj.
 620. Áder János
 621. Ágoston András (politikus)
 622. Ágoston József (kis-jókai)
 623. Ágota Gábor
 624. Kategória:A Magyar Országgyűlés elnökei
 625. Kategória:Budapest főpolgármesterei
 626. Kategória:Békepártiak az 1848–49-es forradalomban
 627. Kategória:Centrum-tagok
 628. Kategória:Fidesz-tagok
 629. Kategória:Jobbik-tagok
 630. Kategória:KDNP-tagok
 631. Kategória:Kisebbségi magyar politikusok
 632. Kategória:MDF-tagok
 633. Kategória:MIÉP-tagok
 634. Kategória:MSZP-tagok
 635. Kategória:Magyar belügyminiszterek
 636. Kategória:Magyar honvédelmi miniszterek
 637. Kategória:Magyar kereskedelmi miniszterek
 638. Kategória:Magyar külügyminiszterek
 639. Kategória:Magyar vallás- és közoktatásügyi miniszterek
 640. Kategória:Magyarország miniszterelnökei
 641. Kategória:Magyarország pénzügyminiszterei
 642. Kategória:Magyarország államfői
 643. Kategória:Magyarországi polgármesterek
 644. Kategória:Magyarországi pártok korábbi tagjai
 645. Kategória:Megszűnt magyarországi pártok tagjai
 646. Kategória:Munkáspárt-tagok
 647. Kategória:Országgyűlési képviselők
 648. Kategória:SZDSZ-tagok