Láttam, hogy itt szócikkíró versenyt hirdettek. Nos közgazdászok életrajzából iszonyatos hiány mutatkozik, ezért elsősorban az ezen a lapon találhatókat ajánlanám figyelmetekbe (első körben angolból lefordításra, másodjára pedig jelentős kibővítésükre). A kategorizálás sok esetben inkább csak tájékoztató jellegű, nem mindig fedi tökéletesen az adott irányzatot (előfutárok, kései követők stb).

Közgazdasági Nobel-emlékdíjasok Szerkesztés

Év Név Megjegyzés
2009 Elinor Ostrom, Oliver Williamson előbbit wikisíteni
2008 Paul Krugman
2007 Leonid Hurwicz, Eric Maskin, Roger Myerson kibővíteni
2006 Edmund Phelps kibővíteni
2005 Robert Aumann, Thomas Schelling
2004 Finn Kydland, Edward Prescott
2003 Robert Engle, Clive Granger
2002 Daniel Kahneman, Vernon Smith
2001 George Akerlof, Michael Spence, Joseph Stiglitz
2000 James Heckman, Daniel McFadden
1999 Robert A. Mundell
1998 Amartya Sen
1997 Robert Merton, Myron Scholes
1996 James Mirrlees, William Vickrey
1995 Robert Lucas
1994 Harsányi János, John Forbes Nash, Reinhard Selten kibővíteni
1993 Robert Fogel, Douglass North
1992 Gary Becker
1991 Ronald Coase kibővíteni
1990 Harry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe
1989 Trygve Haavelmo
1988 Maurice Allais
1987 Robert Solow kibővíteni
1986 James Buchanan
1985 Franco Modigliani
1984 Richard Stone
1983 Gerard Debreu
1982 George Stigler
1981 James Tobin
1980 Lawrence Klein
1979 Theodore Schultz, Arthur Lewis
1978 Herbert Simon
1977 Bertil Ohlin, James Meade előbbi van csak meg
1976 Milton Friedman megvan
1975 Leonyid Kantorovics, Tjalling Koopmans megvannak
1974 Gunnar Myrdal, Friedrich Hayek
1973 Wassily Leontief
1972 John Hicks, Kenneth Arrow
1971 Simon Kuznets
1970 Paul Samuelson megvan
1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen

Merkantilisták, fiziokraták Szerkesztés

Név Megjegyzés
Jean-Baptiste Colbert kibővíteni
Thomas Mun kibővíteni
François Quesnay kibővíteni
Anne-Robert-Jacques Turgot megvan


Klasszikus közgazdászok Szerkesztés

Név Megjegyzés
David Hume közgazdasági szempontból megírni
Adam Smith megvan
Jean-Baptiste Say életrajza kibővítendő
Thomas Malthus életrajza kibővítendő
James Mill
David Ricardo megvan
Jeremy Bentham kibővítendő
Jean Charles Léonard de Sismondi életrajza kibővítendő
John Stuart Mill wikisíteni
Nassau William Senior wikisíteni
Karl Marx megvan

Marginalisták, neoklasszikusok Szerkesztés

Név Megjegyzés
William Stanley Jevons
Léon Walras kibővíteni
Carl Menger
Alfred Marshall
Francis Ysidro Edgeworth
Vilfredo Pareto
Irving Fisher

Német történeti iskola, osztrák iskola Szerkesztés

Név Megjegyzés
Wilhelm Roscher
Gustav von Schmoller
Werner Sombart
Carl Menger
Friedrich von Wieser
Ludwig von Mises kibővíteni
Eugen von Böhm-Bawerk
Friedrich Hayek kibővíteni
Joseph Schumpeter

Keynesi forradalom, svéd iskola, posztkeynesi irányzat, neoricardianizmus Szerkesztés

Név Megjegyzés
Michał Kalecki
Knut Wicksell
Ragnar Frisch
Gunnar Myrdal
John Maynard Keynes hivatkozások, irodalomjegyzék
John Hicks
Joan Robinson
James Tobin
Káldor Miklós kibővíteni
Piero Sraffa

Monetaristák, újklasszikusok Szerkesztés

Név Megjegyzés
Robert Torrens
Thomas Tooke
Milton Friedman kibővíteni
Robert Lucas
Finn Kydland
Edward Prescott

Magyar közgazdászok Szerkesztés

Név Megjegyzés
Berzeviczy Gergely megvan
Kautz Gyula kibővíteni
Földes Béla
Navratil Ákos
Heller Farkas kibővíteni
Káldor Miklós kibővíteni
Scitovsky Tibor kibővíteni