Szerkesztő:Elder sun/konyvek

 • A keresztény művészet lexikona (Corvina, Bp, 1986.)
 • A művészet kezdetei:Az őskor, Egyiptom, Mezopotámia és a prekolumbián Amerika művészete (Corvina, Bp, 1990.)
 • Aczél József dr.: Szittya-görög eredetünk (1927)
 • Aczél József dr: Ősgörög eredetünk és a Kun-szittya nyelv (Veszprémi Egyházmegyei Könyvnyomda, 1924.)
 • Andrássa Kurta János: Holtak völgye, Holdvirág-árok
 • Andrews, Ted: Egyszerűsített mágia (Hajja&Fiai Kiadó, Debrecen, 1992.)
 • Aradi Nóra - Feuerné Tóth Rózsa - Galavics Géza - Marosi Ernő - Németh Lajos: A művészet története Magyarországon, A honfoglalástól napjainkig (Gondolat, Bp, 1983.)
 • Árkay László: A Kárpát-medence népbiológiája (Montreál, 1982.)
 • Assman, Jan: Mózes, az egyiptomi (Osiris Kiadó, Bp, 2003.)
 • Averkijeva, J.P.: Indiánok Észak-Amerikában (Gondolat, Bp, 1982.) 390A97
 • Avgyijev, V.I: Az ókori Kelet kutatásának 40 éve a Szovjetunióban (Tankönyvkiadó, Bp, 1960.)
 • Az ősi magyar hitvilág: Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII-XIX. századi művekből.
 • Bachofen, J.J: Mutterreich /Anyajog/ (1861.)
 • Badinyi Jós Ferenc: Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig (Budapest Ősi Örökségünk Alapítvány 2001.)
 • Badinyi Jós Ferenc: Jézus király - A pártus herceg (Budapest Ősi Örökségünk Alapítvány 2001.)
 • Badinyi Jós Ferenc: Mah-Gar a magyar (1976)
 • Badinyi Jós Ferenc: The Sumerian Wonder (BsAs, 1974.)
 • Baigent, Michael-Leight, Richard: Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsek körül? (Holnap Kiadó, Bp, 1994.) O:The Dead Sea Scrolls Deception (Jonathan Cape Ltd. 1991.)
 • Bakay Kornél-Varga Géza: Rabló, nomád hordák inváziója, avagy a kincses Kelet örököseinek honalapítása?
 • Bakay Kornél: A magyar államalapítás (Gondolat, Bp.,1978)
 • Bakay Kornél: Kik vagyunk? Honnan jöttünk? (Betűvető Kiadás, Szombathely, 1997.)
 • Bakay Kornél: Őstörténetünk régészeti forrásai I-II. (Miskolci Bölcsész Egyesület 1998.) 930B14/1
 • Baktay Ervin: A világ tetején (Budapest, 1934.)
 • Baktay Ervin: India művészete (Képzőművészeti Alap, Bp, 1981.)
 • Balassa Iván-Ortutay Gyula: Magyar néprajz (Corvina, Bp, 1979.)
 • Balázs Dénes (szerk.): Magyar utazók lexikona (Panoráma, Bp, 1993.)
 • Balázs Dénes: Magyar utazók Amerikában (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, )
 • Balázs Géza-A.Jászó Anna-Koltói Ádden(szerk.): Éltető anyanyelvünk (Tinta Kiadó, Bp, 2002.)
 • Bánosi György - Veresegyházi Béla: Külföldi uralkodók 476-1900. (ANNO Kiadó, Bp, 2000.)
 • Bányai Mátyás: Lét a negyedik dimenzión túl (Presztízs Kiadó, Bp, 1993.)
 • Bárány Éva: Babylon és a Biblia (Uránusz Kiadó, Bp, 2000.)
 • Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete (1993)
 • Baráth Tibor: A Magyar Népek őstörténete (Montreál, 1973-1975.)
 • Baráth Tibor: A Magyar őstörténet tételeinek újabb megvilágítása (Montreál, 1977.)
 • Baráth Tibor: Early Hungarians (Montreál, 1977.)
 • Baráth Tibor: Tájékoztató az újabb magyar őstörténeti kutatásokról (Montreál, 1973.)
 • Baráthosi Balogh Benedek: Szumirok (BsAs, 1973.)
 • Bárczy Zolán: Töprengések a Hazáról (megjelent a Szittyakürt 1984.XII-1985. II. számaiban)
 • Bárdi László: A kínai krónikák és a hun őstörténet (IN: A Második Magyar Történelmi Iskola előadásai ZMTE,Bp-Zürich,1994.)
 • Bartal György: A pártus és a húnmagyar skythákról (Anahita-Ninti 2001., 1860. évi kiadás mása)
 • Bartucz Lajos: A magyar ember (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp, 1938.)
 • Bauval, Robert: A titkos kamra (Alexandra, Pécs, 1999.) C5127
 • Bécsi Képes Krónika: Magyarország történelme képekben (Bp, 1971.)
 • Beke László: Műalkotások elemzése (Nemzeti Tankönyvkiadó Bp, 1999.)
 • Bél Mátyás: Hungáriából Magyarország felé (Berlin-Budapest, 184.)
 • Bendefy László: A magyarság kaukázusi őshazája (Bp, 1942.)
 • Benesch, Kurt: Auf den spuren grosser Kulturen (Gütersloh, Germany, 1955.)
 • Beniczky Gyula: A besenyők SUR törzsének történelme (Köln, 1959.)
 • Benkő Elek: A székely rovásírás (História 1996/3.)
 • Benkő Elek: Régészeti megjegyzések székelyföldi rovásfeliratokhoz (Magyar nyelv 1994/2.)
 • Benkő Mihály: Nomád világ Belső Ázsiában (Timp Kiadó 1998.)
 • Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai (Universitas Kiadó, Bp, 2003.)
 • Bereczki Gábor: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe (2000)
 • Berényi László Géza: Megatrendek (Turán, Új V. évf. 1.szám, 2002.febr.62-71. oldal.)
 • Berlitz, Charles: Furcsa jelenségek (Édesvíz Kiadó, Bp, 1994.)
 • Berzsenyi Dániel: A magyar nyelv eredetiségéről (1825)
 • Bessenyei József (szerk.): A magyarországi boszorkányság forrásai I-II. (Balassi Kiadó)
 • Bíró János dr: Székely rovásírás (Dr.Bíró Jánosné Márton Veronika, Szeged, JATEPress, 1992.)
 • Bíró József: A szabírok őstörténete (A szerző kiadása, Denver: 1990.)
 • Bíró József: Kerek Isten Fája .... (Szerzői Kiadás, Magarország, 2001.)
 • Bíró Lajos: A fehér ló
 • Blae, Steve-Lloyd, Scott: Avalon kulcsa (Alexandra, Pécs, 2000.)
 • Bloch, Arthur: Murphy törvénykönyve (Gondolat, Bp, 1985.)
 • Bobula Ida dr.: A Magyar Nemzet Eredete
 • Bobula Ida dr.: A magyar nép eredete (Anahita-Ninti Bit, 2001.)
 • Bobula Ida dr.: A sumír-magyar rokonság kérdése (1961)
 • Bobula Ida dr.: Kétezer magyar név sumír eredete (1970)
 • Boglár Lajos-Kovács Tamás: Indián művészet Mexikótól Peruig (Corvina, Bp, 1983.)
 • Bolyki Tamás (szerk.) : A legnagyobb magyar királyok (Jövővilág Alapítvány, Bp, 2004.)
 • Bolyki Tamás (szerk.) : A világ legnagyobb boszorkányai (Jövővilág Alapítvány, Bp, 2002.)
 • Bolyki Tamás (szerk.) : A világ legtitokzatosabb alkimistái (Jövővilág Alapítvány, Bp, 2003.)
 • Bolyki Tamás (szerk:): A világ legnagyobb hamisításai (Jövővilág Alapítvány,Bp, 2002.)
 • Bóna István: A hunok és nagykirályaik (Corvina, 1993.)
 • Borbola János: Királykörök (Írástörténeti Kutató Intézet , 2001.)
 • Borbola János: Olvassuk együtt magyarul ! (Írástörténeti Kutató Intézet 2000.) 003B78
 • Borsányi László: Hontalanok hazájukban (Helikon, Bp, 2001.) 973B82
 • Bödők Zsigmond: Nobel-díjas magyarok (Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2001.)
 • Bödők Zsigmond: Világjáró magyarok (Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 2001.)
 • Brennan, Herbie: Atlantisz rejtélye (Alexandra, Pécs, 2001.)
 • Brenner János: Harminc év magyar zenekultúrája (Zeneműkiadó, Bp, 1975.)
 • Brookfield, Karen - Pordes, Laurence: Az Írás. Az első képírásoktól a könyvnyomtatásig (Park, Bp, 1991.)
 • Brown, Dee: A Vadnyugat története indián szemmel (Gondolat, Bp, 1976.)
 • Budge, E.A: Egyptian ideas of the future Life (Book of the Dead, London, 1899.)
 • Burke, James: Tudásháló (Alexandra, Pécs, 1999.)
 • Büky László: Magyar és finnugor mondattörténet (1999)
 • Bürgin, Luc: Régészeti rejtélyek (Allprint, Bp, 2003.)
 • Campbell, Joseph: Velünk élő mítoszok (Édesvíz Kiadó, Bp, 2000.)
 • Carr-Gomm, Philip: Druida hagyományok (Édesvíz Kiadó, Bp. 2000.)
 • Ceram, C.W.: A régészet regénye (Háttér Kiadó)
 • Ceram, C.W.: Az első amerikai (Gondolat, Bp, 1979.)
 • Ceram, C.W: Götter, Graber und Gelehtre (Hamburg, 1949.)
 • Chadwich, John: A lineáris B megfejtése (Gondolat, Bp, 1980.)
 • Chopra, Deepak: Merlin és Arthur király (Édesvíz Kiadó, Bp, 2000.)
 • Claiborn, Robert: The Birth of Writing (Time-Life Books, 1978.)
 • Coe, M.-Snow, D.-Benson, E.: Az ősi Amerika atlasza (Helikon-Magyar Könyvklub, Bp, 1997.)
 • Collin, Richard (szerk.): Indiánok és ősi kultúrák Észak-Amerikában (Helikon, Bp, 1993.)
 • Conti, Flavio: Dióhéjban a román kor művészetéről (Corvina, Bp, 1989.)
 • Conway, D.J.: Kelta mágia (Édesvíz Kiadó, Bp, 2000.)
 • Corbin, Henry: Spirituális test és égi föld
 • Cotterel, Maurice: Viracocha elveszett sírja (Gold Book, Bp, 2001.)
 • Cremo,M.A.-Thompson,R.L.: Az emberi faj rejtélyes eredete (Védikus Bölcselettudományi Szabadegyetem, 1997.)
 • Crossan, John Dominic-Reed Jonathan L: Jézus nyomában (Gold Book, Bp, 2001.)
 • Crystal, David: A nyelv enciklopédiája (Osiris, Bp, 2003.)
 • Czeizel Endre: A magyarság genetikája (Cskonai Kiad, Debrecen, 1990.)
 • Csáji László koppány: Dzsánkri - utazás Belső-Magaria bronzkorába (Masszi Kiadó Bp. 1999.)
 • Csapodiné Gárdonyiné Klára: Európai kódexfestő művészet (Corvina, Bp, 1981.)
 • Cseh Éva: Japán buddhista művészet (Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, Bp, 1996.)
 • Csepregi Márta: Finnugor kalauz (cop. 2001)
 • Csobánci Elemér: Magyar nyelv és ősmagyar írás
 • Csobánczy Elemér: Ősturánok (Garfield, 1963.)
 • Csőke Sándor: A sumér ősnyelvtől a magyar élőnyelvig (New York, 1969.)
 • Csőke Sándor: A szlovák nyelv ragozó nyelv (Eberstein, 1976.)
 • Csőke Sándor: Három tanulmány (Eberstein, 1977-1978.)
 • Csőke Sándor: Sumér-magyar összehasonlító nyelvtan (BsAs, 1972.)
 • Csőke Sándor: Szumír-magyar egyeztető szótár (BsAs, 1973.)
 • Csőke Sándor: The Sumerian and Ural-Altaics elements in the old Slavic language (München, 1979.)
 • Csupor Tibor: Seuso rejtély (Pallas Antikvárium, Bp, 2001.)
 • Csü Jüan: Kilenc dal / Kilenc varázsének (szerk: Tőkei Ferenc) (Balassi Kiadó, Bp, 1998.)
 • Daleth, Yliasther: Elveszett világok (Édesvíz Kiadó, Bp, 1994.)
 • Daniels, Peter T. - Bright, William: The world's writing system (Oxford University Press, 1996.)
 • Däniken, Erich von: A Minden-hatók nyomában (Magyar Könyvklub, Bp, 1995.)
 • Däniken, Erich von: A vén Európa rejtelmei (Édesvíz Kiadó, Bp, 1994.)
 • Däniken, Erich von: Az istenek űrhajósok voltak (Magyar Könyvklub, Bp, 2002.)
 • Däniken, Erich von: Idegen civilizációk nyomában (Merényi Kiadó, Bp, 1995.)
 • Däniken, Erich von: Istenek stratégiája (Édesvíz Kiadó, Bp, 1994.)
 • Däniken, Erich von: Űrutazás a régmúltban (Magyar Könyvklub, Bp, 1996.)
 • Danto, Arthur C.: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? (Atlantisz, Bp, 1997.)
 • Darkó Jenő: Császárimádó Róma - képromboló Bizánc (Magvető, Bp, 1977.)
 • David Rohl: Az elveszett testamentum (Gold Book, Debrecen, 2004.) 931R78
 • David Rohl: Fáraók és királyok (Gold Book, Debrecen, 2004.) 931R78
 • David Rohl: Legendás civilizációk (Gold Book, Debrecen, 2004.) 931R78
 • Dennison, George: A lovasság története
 • Dercsényi Dezső: Román kori építészet Magyarországon (Európa, Bp, 1972.)
 • Dienes István: A honfoglaló magyarok művészete (Corvina, Bp, 1980.)
 • Diószegi Vilmos (szerk.): Az ősi magyar hitvilág - válogatás ...18-19. századi művekből (Gondolat, Bp, 1978.)
 • Disselhoff, H. Dieter: Geschichte der altamerikanischen Kulturen (München, 1967.)
 • Doblhofer, Ernst: Jelek és csodák (Gondolat, Bp, 1962.) O:Zeichen und Wunder (Paul Neff Verlag Wien-Berlin-Stuttgart, 1957.)
 • Dobrovits Aladár: Egyiptom és az antik világa /Válogatott tanulmányok I.) (Apolló Könyvtár, Akadémiai Kiadó, Bp, 1979.)
 • Dobrovits Aladár: Egyiptom festészete (Officina, Bp, 1944.)
 • Dobrovits Aladár: Irodalom és vallás az ókori Egyiptomban (Akadémiai, Bp, 1974.)
 • Domanovszky György: A magyar nép diszítőművészete I-II. (Akadémiai , Bp, 1981.)
 • Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság (Fekete Sas Kiadó , 2001.)
 • Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelem világa (Bp, 1981.)
 • Drisnin, Michael: A Biblia kódja (Vince Kiadó, Bp, 1997.)
 • Drury, Nevill: Sámánok, látnokok (Édesvíz Kiadó, Bp, 1994.)
 • Ducz László: A közöttünk élő TURUL madár (Bp, 1987.)
 • Durand, Jacques-Síptár Péter: Bevezetés a fonológiába (Osíris, Bp, 1997.)
 • Durando, Furio: Hellasz, a nyugati kultusz bölcsője (Officina '96, Bp, 1996.)
 • Eco, Umberto: A tökéletes nyelv keresése (Atlantisz, Bp, 1998.)
 • Ecsedy Ildikó: Nomádok és kereskedők Kína határán (Akadémiai Kiadó, Bp, 1979.)
 • Ecsedy Ildikó:A kínai írás (1985. IN: Bevezetés a magyar őstörténet forrásaiba..)

Egységesülési folyamatok Közép-Európa nyelveiben (2001)

 • Endrei Walter-Jeszenszky Sándor (szerk.): Több nemzet vallja magáénak/Tudósok, találmányok és felfedezések Közép-Európa régiójában (Balasi, Bp. )
 • Endrey Antal: Sons of Nimrod (Melbourne, 1975. Hungarian History, Melb., 1978-1981. három kötetben)
 • Építészeti kislexikon (Szerk: Zádor Anna, Corvina, Bp, 1984.)
 • Erdélyi István: Az avarság és Kelet a régészet tükrében (Bp, 1982.)
 • Erdélyi István: Sumér rokonság? (1989)
 • Erdélyi István: Sumér rokonság? (Akadémiai Kiadó, Bp, 1989.)
 • Érdy Miklós dr.: A sumír-ural-altáji magyar rokonság kutatásának történet (1974)
 • Érdy Miklós: The Sumerian-Ural-Altaic-Magyar Relations (New York, 1974.)
 • Éry Kinga: Regionális különbségek a magyarság X. századi embertani anyagában (Antropológiai Közlemények , 22:77-86., 1978.)
 • Fajcsák Györgyi: A kínai buddhizmus művészete a 10-19. században (Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, Bp. 1994.)
 • Faludy Anikó: Bizánc festészete és mozaikművészete (Corvina, Bp, 1982.)
 • Farkas J.Gy.: Der Münchner Kodex (Wiesbaden, 1958.)
 • Fehér Géza: Balkáni oszmán ötvösség I. rész. ezüstcsészék (Keletkutatás, 1995. ősz)
 • Fehér Mátyás Jenő: A korai avar kagánok /szkyta-hun-magyar rokonság/ (Ménrót Kiadó Bp, 2000.)
 • Fehér Mátyás Jenő: Az avar kincsek nyomában (BsAs, 1972.)
 • Fehér Mátyás Jenő: Középkori magyar inkvizíció (BsAs, 1968.)
 • Fehér Mátyás Jenő: Ősmagyarok és vikingek (BsAs, 1973.)
 • Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig
 • Ferenczi Géza: Székely rovásíráss emlékek (erdélyi gondolat, Székelyudvarhely, 1970.)
 • Fester, Richard: A jégkorszak nyelve (1962)
 • Fester, Richard: A kőkorszak feljegyzései (1974.)
 • Filep László- Bereznai Gyula: A számírás története (Gondolat Kiadó Bp. 1982.)
 • Finkelstein, Israel-Silberman, Neil Asher: Biblia és régészet (Gold Book, Bp, 2001.)
 • Fire John/Lame Deer-Erdoes Richard: Sánta őz, a sziú indián sámán (Európa, Bp, 1988.)
 • Fisher, Steven Roger: Glyphbreaker (Copernicus, New York, 1997.)
 • Fitz Jenő: Pannónok évszázada (Bp, 1982.)
 • Focillin, Henri: A formák élee, A nyugati művészet (Gondolat, Bp, 1982.)
 • Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása (Bp, 1995.)
 • Forrai Sándor: Az írás bölcsője és a magyar rovásírás (1988)
 • Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig (Antológia Kiadó ,Lakitelek 1994.)
 • Földi Pál: A magyar lovasság története /az ókortól a II. világháború végéig/ (ANNO Kiadó,Bp.2002.)
 • Friedell, Egon: A ókori kultúra története, Egyiptom titka (N-Press Kft,Bp, 2003.)
 • Friedrich Klára: Ház a hídon (Szakács Gábor kiadása, Bp, 2000.)
 • Friedrich Klára: Rovásírás gyakorlatok nem csak gyerekeknek
 • Furlong, David: A templom titkai (piramisok, elrendeződések...) (Gold Book, Bp, 1997.)
 • Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve (Püski Kiadó Bp. 1999.)
 • Fürstner László dr: Történelem és kultúra új megvilágításban I. kötet Afrika-Ázsia-Európa (Fürstner,Dunakeszi,1995.)
 • Gabus, Jean: A karibu eszkimók (Gondolat, Bp, 1980.)
 • Galánthay Tivadar: A magyar ősírásról és a benne lévő gyorsírási elemekről (Gyorsírászati lapok, Bp, 1913-14/9.)
 • Galgóczi János: A szumír kérdés (New York, 1968.)
 • Galla Endre-Józsa Sándor: Kínai nyelvkönyv I-II. (Kőrösi Csoma Társaság KNYK, Bp, 1987.)
 • Garfield, Laeh Maggie: A hangterápia alapjai (Édesvíz Kiadó, Bp, 2001.)
 • Gazda József (szerk.): Kőrösi Csoma Sándor és a magyar nyelv (Kőrösi Csoma Közművelődései Egyesület,Bp, 2003.)
 • Gazdag László: A teremtés titka (Alexandra, Pécs, 2004.)
 • Gilbert, Adrian: Égi jelek (Alexandra, Pécs, 2001.)
 • Gilbert, K.E.-Kuhn, H: Az esztétika története (Gondolat, Bp, 1966.)
 • Gilchrist, Cherry: Az alkímia (Édesvíz Kiadó, Bp, 2000.)
 • Ginder, P: Der Ursprung des ungarischen Volkes (Heidelberg, 1968.)
 • Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás (Talentum, Bp, 1975.)
 • Gombár Csaba-Hankiss Elemér-Lengyel László-Szilágyi Ákos: A kérdéses civilizáció (Helikon-Korridor, Bp, 2000.)
 • Gombrich, E.H: A művészet története (Gondolat, Bp, 1978.)
 • Gombrich, E.H: Művészet és illúzió. A képi ábrázolás pszichológiája (Gondolat, Bp, 1972.)
 • Gosztonyi Kálmán dr.: Összehasonlító szumér nyelvtan (1977)
 • Götz László: Keleten kél a nap I-II. (Püski Kiadó Bp. 1994.)
 • Grassi, Ernesto: A szépség ókori elmélete (Tanulmányi Kiadó, Pécs, 1997.)
 • Gregory, Richard L: Az értelmes szem (Gondolat, Bp, 1973.)
 • Gyarmathy Sámuel: Affinitás (1999)
 • Gyenis Gyula: Az ember evolúciója (Bp, Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet, Bp, 1990.)
 • H.Tóth Imre: Konstantin Cirill és Metód élete és működése (Bp, 1981.)
 • Hajdú Péter: Finnugor népek és a nyelvek (1962)
 • Halász Ágoston dr.: Legújabb ősnyelv (1883)
 • Hallay István: Anonymus 900 év távlatából (Toronto, 1969.)
 • Hamvas Béla: A száz könyv (Medio Kiadó, Bp, 2000.)
 • Hamvas Béla: Scientia sacra I-II. (Medio Kiadó, Bp, )
 • Hancock, Graham-Bauval, Robert: A szfinx üzenete (Alexandra, Pécs, 1996.)
 • Hancock, Graham: A Mars-rejtély (Alexandra Kiadó, Pécs, 2000.)
 • Hancock, Graham: A mélység titkai (Alexandra, Pécs, 2002.)
 • Hancock, Graham: A Szfinx üzenete (Alexandra Kadó 2000.)
 • Hancock, Graham: Az Orion rejtély (Alexandra, )
 • Hancock, Graham: Istenek kézjegyei (Alexandra Kadó 2000.) O: Fingerprints of the Gods (Hancock, Graham, 1995.)
 • Hancock, Graham: Jel és Pecsét (Alexandra Kadó 2000.) 001H27
 • Harmatta János: A durai parthus ostrakonok (Antik Tanulmányok, 1956.)
 • Harmatta János: A durai parthus pergamen (Antik Tanulmányok, 1957.)
 • Harmatta János: A Surkh Kotal-i feliratok (Antik Tanulmányok, 1960.)
 • Harmatta János: Eltűnt nyelvek és írások nyomában, előzetes közlemény (Antik Tanulmányok XXXIV. kötet, 2. szám, Akadémiai Kiadó, Bp, 1989-1990. 1. oldal. )
 • Harmatta János: Eltűnt nyelvek nyomában Közép-Ázsiában (Magyar Nyelv 1996/4.)
 • Harner, Michael: A sámán útja (Édesvíz Kiadó, Bp, 1997.)
 • Harrison, Paul: Panteista világnézet (Édesvíz Kiadó , Bp, 2000.)
 • Hauser, Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete I-II. (Gondolat, Bp, 1968.)
 • Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén (Gondolat, Bp, 1982.)
 • Heller Ágnes: A szép fogalma (Osiris, Bp, 1998.)
 • Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól (Magyar Helikon 1981.)
 • Henkey Gyula: Őseink nyomában. A magyarság etnikai embertani képe. (Magyarság és Európa Kiadó, Bp, 1993.)
 • Hering, Elisabeth: Az írás rejtélye (Gondolat, Bp, 1966.)
 • Heselton , Philip: Földmiszériumok (Édesvíz Kiadó, p. 2000.)
 • Ho Nobua-Maeda Taiji-Miyagawa Torao-Yoshizawa Chu: Japán művészet (Corvina, Bp, 1980.)
 • Hofer Tamás-Fél Edit: Magyar népművészet (Corvina, Bp, 1975.)
 • Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György: Jelképtár (Helikon Kiadó, Bp, 1990.)
 • Horányi Özséb-Szépe György (szerk.): A jel tudománya (Gondolat, Bp, 1975.)
 • Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ (Magvető, Bp, 1975.)
 • Horváth István: Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történeeiből (Anahita-Ninti Bt. 2001., az 1825. évi kiadás mása)
 • Horváth Vera: Az indián művészet évezredei (Corvina, Bp, 1980.)
 • Hosszú Lándzsa: A feketelábú főnök visszaemlékezése (Szenzár, Bp, 2002.)
 • Hovanyecz László (szerk.): Milyen nép a magyar ? (Pannonica, Bp, 2002.)
 • Huntington, Samuel. P.: A civilizációk összecsapása és a világrend kialakulása (Európa Kiadó, Bp, 2004.)
 • Huszka József: A magyar turáni ornamentika története (Nyers Csaba kiadása, Bp, 196.)
 • Illig, Heribert-Weissgerber, Klaus: Magyarok a kitalált középkorban (Allprint, Bp, 2003.): 930I35
 • Illig, Heribert: Kitalált középkor (Allprint, Bp, 2002.) 940I35
 • Ilon Gábor: Háromezer éves pénzek Csákánydoroszlóról (Körmendi Figyelő, Körmendi Kulturális Műhely, 1997.II.25.)
 • Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia (újra kiadva BsAs, 1977.)
 • Jakó Zsigmond-Manolescu, Radu: A latin írás története (Európa, Bp, 1987.)
 • Jakubovich Emil-Pais Dezső (szerk.): Ó-magyar olvasókönyv (Tudományos Gyűjtemény 30., Danubia Kiadó Pécs, 1929. hasonmás kiadás, Holnap Kiadó Bp. 1995.)
 • Jankovics Marcell: Csodaszarvas a csillagos égen (Csodakút, szerk:Pap Gábor, Pontifex Kiadó, Bp, 1994.)
 • Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium (Panoráma, Bp, 1988.)
 • Jean, Georges: Az Írás, az emberiség emlékezete (Park, Bp, 1991. 1992.)
 • Johnston, Alan: Az archaikus Görögország (Helikon, Bp, 1984.)
 • Jótsa László: A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei (Gondolat, Bp, 1996.)
 • Jung, Carl Gustav: Föld és Lélek (Egyetemi Nyomda, Bp, 1946.) O: Seele und Erde (Seelenprobleme der Gegenwart kötetből.)
 • Kabay Lizett: Kulcsképekhez kulcsszavak (Főnix Könyvek, 30., Debrecen, 2001.)
 • Kádár István: Urartu-Emlékek-Memorabilia (Püski Bp, 1996.) 930K10
 • Kádár Zoltán: Bizánci művészet (Gondolat-Képzőművészeti Alap, Bp, 1960.)
 • Kádár Zoltán: Ókeresztény és kora-bizánci művészet (Gondolat-Képzőművészeti Alap, Bp, 1959.)
 • Kákosy László: Az ókori egyiptom története és kultúrája (Osiris Kadó Bp. 1998.) 930K11
 • Kákosy László: Ré fiai (Gondolat, Bp, 1979.)
 • Kalicz Nándor: Agyag istenek. A neolitikum és a rézkor emlékei Magyarországon (Corvina, Bp, 1970.)
 • Kállay Ferenc: A pogány magyarok vallása (Püski Kiadó Bp.)
 • Kalmár János: A Nap fiai
 • Katona Sándor: Őstelepes népek nyomában ... (Somogyi Zoltán kiadása, 1993.)
 • Kéki Béla: Az írás története (Vince Kiadó, Bp, 2000.) 003K30
 • Kelemen Pál: Régi amerikai művészet (Corvina, Bp, 1981.)
 • Kelényi Béla-Vinkovics Judit: Tibeti és mongol buddhista tekercsképek (Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, Bp, 1995.)
 • Kenediné Szabó Lívia: Az etruszkok nyomában (Corvina, Bp, 1979.)
 • Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek (Corvina) 800N93
 • Kepes György: A látás nyelve (Gondolat, Bp, 1979.)
 • Kéri András: Indiánok világa/Az azték naptár, Az Antillák (Anno Kiadó, Bp, 2002.)
 • Kertai Zalán: Hunok-magyarok - rokon népeink haci kultúrája-
 • Kertzer, David I: A pápák a zsidók elen (Ulpius-ház, Bp, 2003.)
 • Keszler Borbála: Fejezetek az európai írásjelhasználat történetéből (Kézirat gyanánt ELTE Bölcs.kar, Bp, 1993.)
 • Keszthelyi Katalin: A puebló indiánok (Gondolat, Bp, 1985.)
 • Kézdy-Vásárhelyi Zoltán: A magyarok útja Indiától-Pannóniáig (M.T. Szemle, 1966.)
 • King, Bernard: A rúnák titkai (Édesvíz Kiadó, Bp, 2000.) 100K46
 • Kiss Dénes: Aki fázik, fát keres (Püski Bp., 2001.)
 • Kiss Dénes: Az Ősegy titka és hatalma, avagy a magyar nyelv tana (Püski Bp, 1995.)
 • Kiss Dénes: Bábel előtt
 • Kiss Dénes: Bábel után (Püski Kiadó, Bp, 2004.)
 • Kiszely István: A Föld Népei
 • Kiszely István: A magyarok eredete és ősi kultúrája I-II. (Püski Bp. 2000.)
 • Kiszely István: A magyarság őstörténete I-II. ( Püski Bp. 1996.)
 • Kiszely István: Sírok, csontok, emberek (Gondolat, Bp, 1976.)
 • Kleibl, Josef: Ádám nyomában (Madách Könyv- és Lapkiadó, 1983.)
 • Klíma, Josef: Mezopotámia (Madách Könyv- és Lapkiadó, 1983.) 930K59
 • Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről (Magyar őstörténeti könyvtár Balassi Kiadó, 2000.) 930K60
 • Knight, Christopher-Lomar, Robert: A múlt üzenete (Gold Book, Bp, 1999.)
 • Koch Rudolf: Jelek könyve... (Gondolat, Bp, 1990.)
 • Kodolányi János: A finnugor őshaza nyomában (1973)
 • Koeber, Theodora: Ishi, az utolsó vadember (Kossuth, Bp, 1981.)
 • Komjáth István: Mondák Könyve (Móra Ferenc Könyvkiadó , Bp, 1964.)
 • Komoróczi Géza: A sumer irodalmi hagyomány (Magvető Könyvkiadó 1979.)
 • Komoróczy Géza: Sumér a magyar ? (1976)
 • Korniss Péter: Vörös Felhő földjén. Észak-amerikai indiánok között (Corvina, Bp, 1982.)
 • Korona Gyula: Einstein tévedett! (Bp,2003.)
 • Kósa Barna: Magyar, Matsar, Mazar, Mazr (Keleti Figyelő, 1961.)
 • Kovács László - Veszprémi László (szerk.): Honfoglalás és nyelvészet (Balassi Kiadó Bp. 1997.)
 • Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon (Corvina, Bp, 1977.)
 • König, Marie E.P.: A jégkorszak emberének világképe (1954.)
 • Krantz, Grover S.: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása (Magánkadás Bp. 2000.)
 • Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő: Magyarország Története előidőktől 2000-ig. (Pannonica,Bp,2002.)
 • Krizsán László: Magyar utazók Afrikában (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp,)
 • Kubassek János: Magyar utazók Ázsiában (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, )
 • Labat, René: A sumér és akkád ékjelekről (1976)
 • László Gyula: A kettős honfoglalás (Bp, 1978.)
 • László Gyula: Árpád népe (Helikon, Bp, 1988.)
 • László Gyula: Az ősember művészete (Corvina, Bp, 1968.)
 • László Gyula: Emlékezzünk régiekről (Bp, 1979.)
 • László Gyula: Múltunkról utódainknak I-II. (Püski Bp. 1996.) 943.9L31
 • László Gyula: Őseinkről (Gondolat Bp. 1990.)
 • László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai (Bp, 1971.)
 • László Gyula: Steppenvölker und Nomaden (Herrshing, Germany, 1970.)
 • László Gyula: Vértesszőlőstől Pusztaszerig (Bp, 1974.)
 • Laviolette, Paul A.: Az ősrobbanáson túl, ókori mítoszok (Alexandra, Pécs, 1995.)
 • Lázár István: Világjárók - világlátók (Madách, Bratislava, 1986.)
 • Lengyel Dénes: Régi magyar mondák (Bp, 1972.)
 • Lengyel Zsolt: A gyermeknyelv (Gondolat, Bp, 1981.)
 • León-Portilla, Miguel: Így látták. Indián és spanyol krónikák (Európa, Bp, 1977.)
 • Libisch Győző: Tanuljunk róni (Ó. M.T. 198.)
 • Ligeti Lajos: A magyar nyelv török jövevényszavai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban (Bp, 1986.)
 • Lips, Eva: Könyv az indiánokról (Gondolat, Bp, 1960.) 390L69
 • Lipták Pál: Embertan és emberszármazástan (Tankönyvkiadó, Bp, 1980.)
 • Longley, Eliabeth: Az ókori Egyiptom (Helikon, Bp, 1996.)
 • Lorenz, Konrad: Ember voltunk hanyatlása (Cartafilm Kiadó, Bp, 1997.)
 • Lorenz, Konrad: Összehasonlító magatartáskutatás (Az etológia alapjai) (Gondolat, Bp, 1985.)
 • Lotz János: Mit mondanak nyelvünkről a külföldiek ? (1931)
 • Lukácsy Kristóf: A magyarok őselei, hanjdankori nevei és lakhelyei (Bp. 2000, Kolozsvár 1870. hasonmás kiadás)
 • Lükő Gábor: A magyar lélek formái (Táton Kiadó, 2001.)
 • Magyar Adorján: A lelkiismeret tükre (Svájc, Duna-kiadás, 1975.)
 • Magyar Adorján: Elméletem ősműveltségünkről (Svájc, Duna-kiadás , 1978.)
 • Magyar Adorján: A magyar nyelv
 • Magyarságtudományi Értesítő I.évf.2.szám. Somogyi Zoltán/USA
 • Makkai János: A tartariai leletek (Akadémiai Kiadó, Bp, 1990.) 930M23
 • Makkay János: Attila kardja, Árpád kardja (Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, 1995.)
 • Malonyai Dezső: A magyar nép művészete (V., Bp, 1922.)
 • Mályusz Elemér (szerk.): Erdély és népei (Maecenas Könyvkiadó - Talentum Kft. 1999.)
 • Mandics György: Rejtélyes írások (Akadémiai Kiadó, Bp, 1987.)
 • Mandics György: Rejtélyes írások (Akadémiai, Bp, 1987.)
 • Marácz László: Nyelvi és képi gyökök - a magyar kultúra megtartói (Ökotáj, 29-30/2002., 27-34. oldal.)
 • Markó Árpád: Magyarország hadtörténete
 • Marton Veronika: A káldeai teremtés - mítosz (Magánkiadás, Győr, 2000.)
 • Marton Veronika: A somogyi rovástábla és a táltos kövek (Matrona, Győr, 2001.) 003M
 • Marx György: A Marslakók érkezése (Akadémiai Kiadó, Bp, 2000.)
 • Matthews, Caitín: Kelta hagyományok (Édesvíz Kiadó, Bp, 2000.)
 • Matthews, John: Grál hagyományok (Édesvíz Kiadó, Bp, 2000.)
 • McManus, Damian: A Guide to Ogam (An Sagart - Maynooth 1997.)
 • Mészáros Gyula: Kelet-Európa néptörténete II. Chattiak és Skythák (A M.Kir.Ferencz József Tud.Egyetem Barátainak Egyesülete, Szeged, 1938.)
 • Miklós Pál: A sárkány szeme (Corvina, Bp, 1973.)
 • Miklós Pál: A Zen és a művészet (Magvető, Bp, 1978.)
 • Miklóssy Endre: Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél (Széphalom Kiadó, Bp, 2001.)
 • Milleniumi Magyar Történelem (Források): A Magyarok elődeiről és a honfoglalásról (Osiris, Bp, 2002.)
 • Molnár C.Pál (szerk.): A képzőművészet iskolája (Képzőművészeti Alap Kiadó, Bp, 1976.)
 • Molnár Erik: A magyar nép őstörténete (1953)
 • Molnár József-D.Egyed Edit: Az iszlám művészete (Gondolat-Képzőművészeti Alap, Bp, 1959.)
 • Molnár József-Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek (Bp, 1980.)
 • Morgan : Őstársadalom /Ancient Society/ (1877.)
 • Moskocvits, Jechiél Cvi: A Biblia hagyományos kommentárjai (Gncöl, Bp, )
 • Mowat, Farley: A jégsivatag népe (Kossuth, Bp, 1965.)
 • Murdoch, David: Észak-amerikai indiánok (Park, Bp, 1995.)
 • N. Zsuffa Sándor: A magyar nyelv nyelvrokonságai (1942)
 • Nagy Károly: Őshazakeresőink nyomában
 • Nagy Mari - Vidák István: Nemezkészítés (Planétás, Bp, 1997.)
 • Nagy Sándor: A magyar nép kialakulásának története (BsAs, 1968.)
 • Nagy Sándor: The forgotten cradle of the Hungarian culture (Toronto, 1973.)
 • Nanovfszky György: Nyelvrokonank (2000)
 • Nemeskürty István: Mi magyarok (Akadémiai Kiadó, Bp, 1997.)
 • Németh Gyula: A magyar rovásírás (A magya nyelvtudomány kézikönyve, II. kötet, 2. füzet, MTA, Bp, 1934.)
 • Németh Gyula: A magyar rovásírás (Bp, 1934.)
 • Németh Gyula: A nagyszentmiklósi kincs feliratai (Bp, 1932.)
 • Németh Gyula: Attila és húnjai (Bp, 1940.)
 • Nolan, Albert: A kereszténység előtti Jézus (Balassi, Bp, 1996.) O: Jesus Before Christianity (Darton,London, 1977.)
 • Nording, Steve: Attila hun király magánélete (Anno Kiadó, Bp, 2002.)
 • Novotny Elemér dr.: Szumír nyelv = magyar nyelv (Svájc, Duna kiadás,1977.)
 • Oates, David-Oates, Joan: A civilizáció hajnala (Helikon, Bp, 1983.)
 • Officina: Magyar Világörökség (2004)
 • Oláh Béla dr.: Édes magyar nyelvünk szumír eredete (1980)
 • Oppenheim, A.Leo: Az ókori Mezopotámia (Gondolat, Bp, 1982.)
 • Orbán Árpád: Déli magyar őshaza (Garfield, 1975.)
 • Osetzky Dénes dr.: A szumér-magyar származású elmélet esélyei (1976)
 • Padányi Viktor dr: Dentu-Magyaria (Püski Bp., 2000.)
 • Padányi Viktor dr: Egyetlen menekvés (Gede Testvérek Bt., Bp, 1995.)
 • Padányi Viktor dr: Vérbulcsú
 • Padányi Viktor dr:: Dentumagyaria (1963)
 • Pais Dezső: A magyar ősvallás nyelvemlékei
 • Pálfi Károly: A magyar nemzet őstörténete és a zsidóság (Garfield, 1969.)
 • Palló Gábor: Zsenialitás és korszellem (Áron Kiadó, Bp, 2004.)
 • Papp Gábor: Hazatalálás (Püski Bp., 1999.)
 • Pataky László: Gélyse Kikán (Tevan, 1996.) 003P43
 • Pataky László: Szkíta-magyar írásemlékek egy bronzkori fokoson (Délmagyarországi Áramszolgáltató *Vállalat Híradója, 1971. V. sz.)
 • Pauler Gyula- Szilágyi Sándor: A magyar honfoglalás kútfői (Nap Kiadó - Az 1900. évi kiadás mása)
 • Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz (Corvina, Bp, 1988.)
 • Pedrott, Walter: Az indián háborúk (Alexandra, Pécs, 2001.)
 • Pei, Mario: Szabálytalan nyelvtörténet (Gondolat, Bp, 1966.)
 • Phillips, Graham: A Mózesi örökség (Gold Book, Bp, 2002.)
 • Plótinosz: Az Egyről, a szellemről és a lélekről (Európa Könyvkiadó, Bp, 1996.)
 • Popper Péter: Az Írás (2004)
 • Püspöki Nagy Péter: A "rovásírás" írástani helye és szerepe a magyar művelődés történetében (Magyar *Herold, Nr.1., 1984. Szerk:Kállay István)
 • Püspöki Nagy Péter: A magyar rovásírás eredetéről (Magyar Nyelv 73/1977. 303-313.)
 • R. Bakos Ibolya: Őseink nyomában Közép-Ázsiában (Bern, 1983.)
 • Radics Géza: Eredetünk és őshazánk (1988)
 • Radles, Jenny: Időviharok (Alexandra, Pécs, 2001.)
 • Radocsay Dénes: A középkori Magyarország faszobrai (Akadémiai, Bp, 1967.)
 • Radocsay Dénes: A középkori Magyarország táblaképei (Akadémiai, Bp, 1955.)
 • Radocsay Dénes: Falképek a középkori Magyarországon (Corvina, Bp, 1977.)
 • Ráduly János: A rovásírás vonzásában (Firtos Művelődési Egylet, Korond, 1998.) 003R24
 • Ráduly János: Rovásíró őseink (Hazanéző könyvek sorozata, Fintos Művelődési Egylet, Korond, 1995.)
 • Ráduly János: Titkok a rovásírásban (Erdélyi Gondolat Kiadó,Székelyudvarhely,2004.)
 • Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései (1998)
 • Refrew, Colin - Bahn,Paul: Régészet - elmélet,módszer,gyakorlat (Osiris Kiadó Bp. 1999.)
 • Rimanóczy László: Az elveszelytett turáni örökség (Ausztrália, 1966.)
 • Ripa, Cesare: Iconologia (Balassi, Bp, 1997.)
 • Roberts, John M.: A történelem előtt - korai cvilizációk (Officina Nova, 1999.)
 • Robinson, Francis: Az iszlám világ atlasza (Helikon, Magyar Könyvklub, Bp, 1996.)
 • Rohl, David: Fáraók-Királyok (Gold-Book, Bp, 1995.)
 • Roland, Paul: A kabbala alapjai (Édesvíz Kiadó, Bp, 2000.) 290R79
 • Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép: (Balassi Kiadó, Bp, 1996.) 943.9R83
 • Róna-Tas András: A nyelvrokonság (Gondolat, Bp,1978.)
 • Rudgley, Richard: A Barbárok (a sötét kor titkai) (Gold Book, Bp, 2002.)
 • Ruzsa György: Ikonok könyve (Képzőművészeti Alap, Bp, 1981.)
 • Sándor Klára: A Bolognai Rovásemlék (Magyar Őstörténeti Könyvtár, Szeged, 1991.)
 • Sándor Klára: A székely írás megíratlan története(i) (Erdélyi Múzeum 1996. 1-2. füzet)
 • Schmidt, Paul: Rúnamágia (2002) S33
 • Schreiber, H: Die Hunnen (Düsseldorf, 1976.)
 • Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei (Bp, 1915.) 003S45
 • Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás (Püski Kiadó Bp., 1999.)
 • Sebestyén László: Kézai Simon védelmében (Nap Kiadó, 1997., 2000.)
 • Sebők László: Határon túli magyar helységnév szótár (Teleki László Alapítvány Bp, 1997.)
 • Simon Péter: A székely írás eredetéről (Varga /1993/37.)
 • Somogyi Zoltán: A magyar őstörténelem- dióhéjban - (Nokomis, USA, 1992.)
 • Spencer, John és Anne: Misztikus és szent helyek /enciklopédikus gyűjtemény/ (Gold Book, Bp, 2002.)
 • Stingl, Miloslav: Indiánok tomahawk nélkül (Gondola, Bp, 1960.)
 • Stingl, Miroslav: A maja városok (Gondolat, Bp, 1977.)
 • Strachan, Gordon: Jézus az építő, druida hagyományok (Gold Book, Bp, 1998.)
 • Supervielle, Jules: Versek (Európa, Bp, 1978.)
 • Szabédi László: A magyar nyelv őstörténetee, a finnugor és az indoeurópai nyelvek közös eredetének bizonyítékai (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974.)
 • Szabó László: Magyar múlt Dél-Afrikában (Bp, 1982.)
 • Szádecky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai (Balassi Kiadó Bp., 1998.)
 • Szántó Tibor: A betű (akadémiai Kiadó , 1982.)
 • Szász Béla: A hunok története, Attila nagykirály
 • Székely András: Az ókori Kelet művészete (Képzőművészeti, Bp, 1983.)
 • Szekeres István: Őstörténetünk írásjelekben (Varga/1963/55.)
 • Szemerey Zsolt: Rovásírásunk gyakorlati alkalmazásáról (Eger, 1995., kézirat)
 • Szentiványi Rezső: Bábeltől Pannóniáig (Baltimore, USA, 1962.)
 • Szerebrennyikov, B.A: Általános nyelvészet (Akadémiai, Bp, 1986.)
 • Szilágyi Ferenc: Sokféle neveknek magyarázata (1928)
 • Szili István: A finnugor őstörténetírás hiányosságairól (1977)
 • Szilvay Gyula: A besenyők történelme (BsAs, 1976.)
 • Szőcs István: Könyvkötődések - és Könyvlátó-mások (Helikon, Kolozsvár, 1997/1/12.)
 • Szöllősy Sándor: Őseink nyomában (Düsseldorg, 1960-1970.)
 • Szöllősy Zoltán: Egyiptom turáni népe a hikszoszok (A nap fiai, 1976.)
 • T. Dénes Tamás: Kódtörő ABC-Kriptográfia mindenkinek (Bagolyvár Kiadó, Bp, 2002.)
 • Taagepera, Rein: A finnugor népek az orosz államban (2000)
 • Télfy János: Görög források a skythák történetéhez (Anahita-ninti Bt. 2000., Pest, 1863. hasnonmás kiadás)
 • Terdzsüman, Mahmúd: Magyarország története /Tárih-i Üngürüsz/ (II. Nagy Szitya Világkongresszus 1988.)
 • Teres Ágoston: Biblia és Asztronómia (Springer Kiadó Bp. 1999.)
 • TESZ: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (Akadémai Kiadó, Bp, 1976.)
 • Thiering, Barbara: Jézus, az ember (Gold Book, Bp, 1992.)
 • Thuróczy János: A magyarok krónikája (Ausburg, 1486.- új kiadás Bp, 1978.)
 • Tiramu-Kast Sándor: Kelta magyarok - magyar kelták (Magyar Ház Bp., 1999.)
 • Tokarev, SZ.A.(szerk.): Mitológiai Enciklopédia (Gondolat, Bp, 1988.)
 • Toldy Ferenc: A magyar költészet története ősidőktől Kisfaludy Sándorig (Bp, 1867.)
 • Tolsztov, Sz.P.: Az ősi Horezm (Ford: Balázs János, Bp, 1948.)
 • Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás (Allprint, Bp, 2003.)
 • Torma Zsófa: Szumér nyomok Erdélyben (BsAs, 1972.)
 • Toronyi Etelka: A Kárpáti medence a kultúrák bölcsője és a magyarok őshazája (BsAs, 1974.)
 • Tóth Gábor-Pál Judit: A honfoglalók embertani képe (Vasi Szemle 3:371-378. 1996.)
 • Tóth Gábor: Kis antropológia (OSKAR Kiadó, Szombathely, 2000.)
 • Tóth István: A rómaiak Magyarországon (Gondolat, Bp, 1975.)
 • Török Sándor: Településtörténet a Kárpát-medencében (Garfield, 1973.)
 • Trácsányi Zoltán: Észak nomádjai (2000)
 • Trencsényi-Waldaphel Imre (szerk.): Germán, kelta regék és mondák (Móra, Bp, 1965.)
 • Trencsényi Borbála (szerk.) : A művészet születése (Holnap Kiadó, Bp, 1992.)
 • Turán 2001. Április-májusi száma (csak rovásírással foglalkozó cikkek)
 • Új magyar életrajzi lexikon
 • Univerzum: Eltűnt népek, Hsziungnu (1988.1.szám, 24. oldal, Bp, Sz.Sz.Minyajev Prirodában megjelent írása nyomán)
 • Vajay Szabolcs dr: Kalandozó magyarok
 • Varga Csaba: A 8. művészet felfedezése (Fríg Kiadó, 2000.)
 • Varga Csaba: A kőkor élő nyelve (Fríg, Bp, 2003)
 • Varga Csaba: Az ősi írás könyve (Fríg, Bp, 2002.)
 • Varga Csaba: HAR: avagy Európa 45000 éves szellemi és nyelvi öröksége (2004)
 • Varga Csaba: Idő és ABC (Fríg, Bp, 2003)
 • Varga Csaba: Jel Jel Jel avagy az ABC 30000 éves története (2002)
 • Varga Géza-Szekeres István: Bronzkori magyar írásbeliség (Írástörténeti Kutató Intézet, 1993.)
 • Varga Géza: A magyarok istene
 • Varga Géza: A magyarság jelképei (1999)
 • Varga Géza: A székely rovásírás eredete (Írástörténeti Kutató Intézet, 1998.)
 • Varga Géza: A székelység eredete
 • Varga Géza: Mítoszok őre, Velemér
 • Varga Géza: Rovásírás és mitológia (Írástörténeti Kutató Intézet, 1997.)
 • Varga Géza: Székely rovásjelek hun tárgyakon (Írástörténeti Kutató Intézet, Bp, 1996.)
 • Varga Zsigmond dr.: Az ősmagyar mitológia szumír és ural-altáji öröksége (Gede Testvérek 1999.)
 • Vargyas Lajos: Magyar vers - magyar nyelv (Kráter Műhely, Pomáz, 2000.)
 • Vargyas Lajos: Magyar vers - magyar nyelv (Kráter, Pomáz, 2000.)
 • Várkonyi Gábor (összeáll.): Középkor, kora újkor /Történelmi olvasókönyv/ (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp, 2001.)
 • Várkonyi Nándor: Az Írás és a könyv története (Széphalom Könyvműhely 2000.)
 • Várkonyi Nándor: Az Írás története (Turul Kiadó Bp, 1943.)
 • Vásáry István: A magyar rovásírás. A kutatás története és helyzete (Keletkutatás, Bp, 1974. 159-171.)
 • Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története (Balassi, Bp, 2003.)
 • Vasziljev, L.Sz: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában (Gondolat, Bp, 1977.)
 • Végvári Lajos: Az európai művészet története (Képzőművészeti Kiadó Bp., 1989.)
 • Vékony Gábor: Későnépvándorláskori írásfeliratok a Kárpát-medencében (Életünk Könyvek)
 • Veres Péter: A honfoglaló magyarok életmódjának kérdései (Honfoglalás és néprajz, Balassi Kiadó, Bp, 1997.)
 • Versluis, Arthur: Indián hagyományok (Édesvíz Kiad, Bp, 2001.)ű
 • Wangyal, Tenzin Rinpocse: Gyógyítás formával, energiával és fénnyel (Magyar Könyvklub, Bp, 2003.)
 • Wilson, Ian: Az özönvíz előtt (Gold Book, Bp, 2001.)
 • Zachár József: Idegen hadakban
 • Zajti Ferenc: Magyar évezredek (Bp, 1939.)
 • Zakar András dr.: A sumér nyelvről (1975)
 • Zakar András dr: A sumér Hitvilág és a Biblia (Szerzői kiadás: P.o.BOX "H" Garfield N.J. USA 07026)
 • Zamarowsky, Vojtech: Kezdetben volt sumir (Pozsony, 1966.)
 • Zimmerman, Larry J.: Észak-Amerikai Indiánok (Magyar Könyvklub, Bp, 2003
 • Zolnay Vilmos: A művészetek eredete (Pokoljárás) (Magvető, Bp, 1983.)