Szerkesztő:Ferike333/Helyesírás

higgy, és nem higyj
Dél-afrikai Köztársaság, és nem Dél-Afrikai Köztársaság
öcs, és nem öccs
USA-ban, ELTE-n, és nem USÁ-ban, ELTÉ-n
szurkál, és nem szúrkál
Fertő tó, és nem Fertő-tó

Kedvenc szavaimSzerkesztés

ötvennegyedmagammal, ¡boksz!, fengsuj, minyon, nejlon, dzsessz és a németből a Schifffahrt (hajóút)

Különleges szavakSzerkesztés

Különleges szavak toldalékolása:

-val, -vel (-vá, -vé) rag
A -val, -vel, -vá, -vé ragok mindig a szó utolsó ejtett mássalhangzójához hasonulnak, írásban és ejtésben egyaránt.
A hosszú mássalhangzóra végződő magyar keresztneveknél egyszerűsítendők (2+1=2, vagyis Mariann +vnal → Mariannal).
De hosszú mássalhangzóra végződő családneveknél, és idegen neveknél NEM, ilyenkor kötőjellel csatoljuk!
A -val, -vel, -vá, -vé ragok a régies betűkkel írt magyar neveknél is az ejtett mássalhangzóhoz hasonulnak, és a szóval közvetlenül kapcsolódnak össze.
A néma magánhangzóra végződő idegen szavakban szintén az utolsó ejtett mássalhangzóhoz hasonul a „v”, de a ragokat kötőjellel csatoljuk.
A magyarban nem használt mellékjeles mássalhangzóra, vagy a magyarban ugyan használt, de más hangértékkel bíró (pl.: angol „s”) mássalhangzóra végződő szavakhoz ejtés szerint, közvetlenül kapcsolandók.
Alappélda:
Ákos + -val = Ákossal
Eszter + -vel = Eszterrel
Hosszú mássalhangzóra végződő magyar keresztnév: (2+1=2)
Mariann + -val = Mariannal
Henriett + -vel = Henriettel
Hosszú mássalhangzóra végződő család- ill. idegen név:
Papp + -val = Papp-pal
Kiss + -vel = Kiss-sel
Normann + -val = Normann-nal
Régies betűvel írt magyar családnév:
Kossuth + -val = Kossuthtal
Rácz + -val = Ráczcal
Babits + -val = Babitscsal
Néma magánhangzóra végződő idegen név:
Shakespeare + -vel = Shakespeare-rel
Molière + -vel = Molière-rel
/1A magyarban nem használatos mássalhangzóra végződő szó:
Milenko Ačimovič + -val, -vel rag = Milenko Ačimovičcsal
Dušan Savić + -val, -vel rag = Dušan Savićtyal
Neamţ + -vel = Neamţcel (Nemc megyeRománia –)
Argeş + -vel = Argeşsel (Argyas megyeRománia –)
Smith + -vel = Smithszel
/2Illetőleg olyan mássalhangzóra végződő szó, amelynek a magyartól eltérő fonémát birtokló betű az utolsó mássalhangzója:
Bush + -val = Bushsal
Bosch + -val = Boschsal
Legolas + -val = Legolasszal
„Furcsa” kivételek és az „x”:
Batthyány + -val = Batthyányval
Mr. Grey + -vel = Mr. Greyjel
Félix + -vel = Félixszel

Tulajdonnevek toldalékolásaSzerkesztés

Az egyértelműség kedvéért minden pontnál fölhozok legalább egy magyar személynévi, egy magyar földrajzi névi, egy idegen személynévi és egy idegen földrajzi névi példát (ha tudok ennyit).

1§ – Az -i/-beli/-s melléknévképzők használata:
Egytagú, ejtett hangzóra végződő tulajdonnév (tn.):
Móricz + -(o)s = móriczos
Rowling + -(o)s = rowlingos
Zalaegerszeg + -i = zalaegerszegi
Jekatyerinburg + -i = jekatyerinburgi
Egytagú, néma hangzóra végződő tulajdonnév (ilyen a magyarban nem fordul elő):
Molière + -(e)s = molière-s
Shakespeare + -(e)s = shakespeare-es
Lille + -i = lille-i
Hampshire + -i = hampsire-i
Kéttagú, kötőjeles, tulajdonnévi előtagú tulajdonnév (csak magyart tudok):
Kaszpi-tó + -i = Kaszpi-tavi v. Kaszpi-tói
Csomád-hegység + -i = Csomád-hegységi
Kéttagú, kötőjeles, közszói előtagú tulajdonnév:
Nagy-Sándor (Nagysándor József neve hibás elterjedésében) + -(o)s = nagy-sándoros
Medve-tó + -i = medve-tavi v. medve-tói
Fekete-tenger + -i = fekete-tengeri
Champs-Élysées + -i = champs-élysées-i
Egytagú, rövid -a-, -e-, -o-ra (utóbbi csak idegen nyelvben lehet) végződő tulajdonnév:
Brzesko + -i = brzeskói
Sevcsenko + -s = sevcsenkós
Szemere + -s = szemerés
Dacia + -s = daciás
Kéttagú (vagy több) különírt, nem rövid -a-, -e-, -o-ra végződő tulajdonnév (a települések neve a magyarban mindig egytagú):
Nagy Lajos + -(o)s = Nagy Lajos-os
John Ronald Reuel Tolkien + -(e)s = John Ronald Reuel Tolkien-es
Nyizsnyij Novgorod + -i = Nyizsnyij Novgorod-i
New York + -i = New York-i
Godric’s Hollow + -beli = Godric’s Hollow-beli
Kéttagú (vagy több) különírt, rövid -a-, -e-, -o-ra végződő tulajdonnév:
Ady Endre + -s = Ady Endré-s
Gárdonyi Géza + -s = Gárdonyi Gézá-s
San Marino + -i = San Marinó-i
São Paulo + -i = São Pauló-i


2§ – Helyhatározó ragok speciális esetekben
Egytagú, msh.-ra, vagy -i-re végződő földrajzi név:
Zalaegerszeg + -en = Zalaegerszegen
Jekatyerinburg + -ban = Jekatyerinburgban
Egytagú, -a-, -e-, -o-ra végződő földrajzi név:
Szamara + -ban = Szamarában
Finke + -n = Finkén
Brzesko + -ban = Brzeskóban

1. Ha az tulajdonnév több tagú (a magyar települések neve mindig egytagú)New York, New Yorkban, New York-i; Nyizsnyij Novgorod, Nyizsnyij Novgorodban, Nyizsnyij Novgorod-i
São Paulo,
São Paulóban, São Pauló-i; San Marino, San Marinóban, San Marinó-i

  1. Lille, Lille-ben, lille-i; , Champs-Élysées-n, champs-élysées-i